Elatusapu Tanskassa

Børnebidrag i Danmark
Jos lapsen vanhemmat asuvat erillään, eri osoitteessa asuva vanhempi voidaan velvoittaa maksamaan elatusapua lähivanhemmalle.

Molemmilla vanhemmilla on velvollisuus elättää lapsensa. Jos vanhemmat asuvat erillään, etävanhempi voidaan velvoittaa maksamaan elatusapua lapsen elättävälle vanhemmalle.

Mitä on elatusapu?

Elatusapu on rahamäärä, jonka etävanhempi maksaa lähivanhemmalle, jos vanhemmat eivät asu yhdessä. Vanhemmat voivat sopia elatusavusta keskenään tai pyytää Tanskan perheoikeuskeskusta (Familieretshuset) vahvistamaan elatusavun määrän.

Elatusavun maksuvelvollisuus päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Opiskelevalle yli 18-vuotiaalle lapselle voidaan tietyissä tapauksissa maksaa koulutusavustusta, kunnes hän täyttää 24 vuotta.

Lähivanhempi voi myös hakea etävanhemmalta erityisavustusta esimerkiksi kaste-, nimenanto- tai rippijuhlia varten tai muihin erityistarkoituksiin. Lisätietoja elatusavusta saa Tanskan perheoikeuskeskuksen verkkosivuilta.

Jos vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen elatusavusta

Jos vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen elatusavusta, Tanskan perheoikeuskeskus (Familieretshuset) voi vahvistaa elatusavun määrän. Perheoikeuskeskus tekee elatusapupäätöksiä ainoastaan hakemuksesta.

Perheoikeuskeskus määrittää elatusavun suuruuden tiettyjen vakiosummien pohjalta. Elatusapu koostuu tällöin perussummasta ja kiinteästä lisästä, jotka yhdessä muodostavat vähimmäiselatusavun (ns. normalbidrag). Vähimmäiselatusapua tarkistetaan vuosittain 1. tammikuuta.

Suurituloinen elatusvelvollinen voi joutua maksamaan korotettua elatusapua. Perheoikeuskeskus määrittää prosenttimääräisen lisän elatusvelvollisen bruttoansioiden sekä tämän huollettavana olevien lasten lukumäärän pohjalta.

Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua ajallaan

Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua ajallaan, voit tietyissä tapauksissa hakea etuuksien maksamisesta vastaavalta viranomaiselta eli Udbetaling Danmarkilta elatusavun ennakkoa.

Udbetaling Danmark maksaa elatusavun ennakkoa vain siinä tapauksessa, jos Tanskan perheoikeuskeskus on antanut elatusapupäätöksen. Udbetaling Danmark ei voi maksaa elatusavun ennakkoa, jos vanhemmat ovat sopineet elatusavusta yksityisesti.

Ota yhteyttä Udbetaling Danmarkiin, jos haluat hakea elatusavun ennakkoa tai jos haluat Udbetaling Danmarkin auttavan elatusavun perinnässä. Hakulomakkeen löydät osoitteesta borger.dk. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan perheoikeuskeskuksen elatusapupäätös tai kopio vanhempien välisestä elatusapusopimuksesta.

Jos vanhemmat asuvat eri maissa

Jos elatusavun maksaja ja elatusavun saaja asuvat eri Pohjoismaissa, elatusavun saaja voi valita, määrätäänkö elatusapu elatusavun maksajan vai elatusavun saajan asuinmaan säännösten mukaisesti.

Jos toinen vanhempi muuttaa toiseen Pohjoismaahan

Elatusavun saajan tai elatusavun maksajan muutto ulkomaille ei vaikuta elatusapuun.

Jos elatusapupäätös on jo olemassa, elatusapu voidaan periä etävanhemmalta Tanskassa, mikäli tämä asuu Tanskassa.

Mikäli elatusapupäätöstä ei ole vielä tehty, Tanskan perheoikeuskeskus voi vahvistaa elatusavun määrän elatusvelvollisen tulojen pohjalta. Näin toimitaan riippumatta siitä, onko Tanskassa asuva osapuoli elatusavun saaja vai elatusavun maksaja.

Elatusavun maksajan asuinmaan verosäännökset voivat vaikuttaa elatusavun suuruuteen. Tanskassa asuvasta lapsesta on aina maksettava vähintään tietty viranomaisten vahvistama vähimmäiselatusapu (normalbidrag).

Ota yhteyttä Tanskan perheoikeuskeskukseen, jos sinulla on kysyttävää elatusavusta.

Elatusapumaksun vähentäminen verotuksessa

Saat verotuksessa elatusvelvollisuusvähennyksen, jos maksat alle 18-vuotiaasta lapsestasi elatusapua. Verovähennyksen edellytyksenä on, että vanhemmat ovat tehneet kirjallisen elatusapusopimuksen tai heillä on Tanskan perheoikeuskeskuksen päätös elatusavusta.

Jos maksat elatusapua toisessa Pohjoismaassa asuvasta lapsesta, ota yhteyttä Tanskan veroviranomaiseen.

Mistä saat lisätietoja?

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.