Børnebidrag i Danmark

Børn i København

Børn i København

Photographer
Alla Hetman/Unsplash
Hvis et barns forældre ikke bor sammen, kan den, der ikke forsørger barnet, forpligtes til at betale et børnebidrag til den anden forælder.

Begge forældre har pligt til at forsørge deres børn. Hvis to forældre ikke bor sammen, kan den forælder, der ikke bor sammen med barnet, forpligtes til at betale børnebidrag til den forælder, der forsørger barnet.

Hvad er børnebidrag?

Børnebidrag er et bidrag, den ene forælder betaler til den anden, hvis I ikke bor sammen. I kan selv indgå aftale om bidraget eller søge Familieretshuset om at fastsætte det.

Børnebidrag skal betales indtil barnet fylder 18 år. Hvis barnet er over 18 år og under uddannelse, kan der i visse tilfælde betales uddannelsesbidrag til barnet fylder 24 år.

Den forælder, der forsørger barnet, kan desuden søge om at få særlige bidrag fra den anden forælder i forbindelse med navngivning/dåb, konfirmation eller lignende og andre særlige lejligheder. Du kan læse mere på Familieretshusets hjemmeside og på borger.dk.

Hvis forældrene ikke er enige om bidragets størrelse

Hvis forældrene ikke kan blive enige om bidraget, kan Familieretshuset fastsætte beløbets størrelse. Familieretshuset fastsætter kun bidrag, hvis der søges om det.

Familieretshuset fastsætter bidraget ud fra faste satser. Bidraget vil altid bestå af et grundbeløb og et fast tillæg, som samlet kaldes "normalbidrag". Normalbidraget bliver reguleret hvert år den 1. januar.

Hvis den forælder, som betaler bidrag til den anden, har en høj indtægt, kan der blive tale om et yderligere tillæg. Familieretshuset beregner procenttillægget ud fra bidragsbetalers bruttoindtægt og antallet af børn, som bidragsbetaler har forsørgelsespligt over for.

Hvis bidragsyderen ikke betaler til tiden

Hvis bidraget ikke bliver betalt til tiden, kan du i visse situationer anmode Udbetaling Danmark om udbetaling af børnebidrag på forskud.

Bidraget skal være fastsat af Familieretshuset, for at Udbetaling Danmark forskudsvis kan udbetale bidraget. Udbetaling Danmark kan ikke forskudsvis udbetale bidraget, hvis der er tale om en privat aftale om bidrag.

Ønsker du Udbetaling Danmarks hjælp til at få et bidrag udbetalt forskudsvist eller inddrevet, skal du kontakte Udbetaling Danmark. Du kan finde ansøgningsblanket på borger.dk. Du skal medsende bidragsafgørelsen fra Familieretshuset eller en kopi af den private aftale I har lavet.

Hvis forældrene bor i hvert sit land

Hvis bidragsbetaleren og bidragsmodtageren bor i hvert sit nordiske land, kan bidragsmodtageren vælge om børnebidraget skal fastsættes efter reglerne i det land, hvor bidragsbetaleren bor, eller i det land, hvor bidragsmodtageren bor.

Hvis en af forældrene flytter til et andet nordisk land

Hvis der allerede er fastsat et bidrag, kan det inddrives i Danmark, hvis bidragsbetaleren bor i landet. 

Hvis der ikke allerede er et bidrag, kan Familieretshuset i Danmark fastsætte beløbet ud fra bidragsbetalerens indkomst. Dette gælder, uanset om det er bidragsmodtageren eller bidragsbetaleren, der bor i landet.

Udbetaling Danmark kan ikke udbetale et bidrag forskudsvist til en modtager i udlandet. 

Skattereglerne i det land, hvor bidragsbetaleren bor, kan have betydning for størrelsen af bidraget. Bidrag til et barn, der bor i Danmark, fastsættes ikke lavere end normalbidraget.

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte Familieretshuset.

Skattefradrag for børnebidrag

Du får fradrag for børnebidrag betalt til dine børn under 18 år, der ikke bor hos dig. Det kræver en skriftlig aftale om betaling af børnebidraget mellem de to parter eller via Familieretshuset.

Hvis du betaler børnebidrag til et barn i et andet nordisk land, bør du kontakte Skattestyrelsen.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Mere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.