Børnebidrag i Danmark

Børnebidrag i Danmark
Hvis et barns forældre ikke bor sammen, kan den der ikke forsørger barnet, forpligtes til at betale et børnebidrag til den anden forælder.

Begge forældre har pligt til at forsørge deres børn. Hvis du ikke bor sammen med dit barn på grund af for eksempel skilsmisse, kan du forpligtes til at betale børnebidrag til den forælder der forsørger barnet.

Hvis forældrene ikke kan blive enige om bidraget, kan Familieretshuset  fastsætte beløbets størrelse. Familieretshuset fastsætter kun bidrag, hvis der søges om det.

Børnebidrag skal betales indtil barnet fylder 18 år. Hvis barnet er over 18 år og under uddannelse, kan der i visse tilfælde betales uddannelsesbidrag til barnet fylder 24 år.

Den forælder der forsørger barnet, kan desuden søge om at få særlige bidrag fra den anden forælder i forbindelse med navngivning/dåb, konfirmation eller lignende og andre særlige lejligheder. Du kan læse mere på Familieretshusets netsted.

Børnebidrag til et barn i et andet land

Det har ingen betydning for et bidrag, hvis bidragsmodtageren flytter til et andet land. 

Hvis der allerede er et bidrag, kan det inddrives i Danmark, hvis bidragsyderen bor her. 

Hvis der ikke allerede er et bidrag, kan Familieretshuset i Danmark fastsætte beløbet ud fra bidragsyderens indkomst . Dette gælder uanset om det er bidragsmodtageren eller bidragsyderen der bor her.

Skattereglerne i det land, hvor bidragsyderen bor, kan have betydning for størrelsen af bidraget. Bidrag til et barn, der bor i Danmark, fastsættes ikke lavere end normalbidraget. 

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte Familieretshuset.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.