Meðlag í Danmörku

Børn i København

Børn i København

Ljósmyndari
Alla Hetman/Unsplash
Ef foreldrar barns búa ekki saman má skylda það foreldri sem ekki er með barnið á sínu framfæri til að greiða hinu foreldrinu meðlag.

Báðum foreldrum ber skylda til að sjá fyrir börnum sínum. Ef foreldrarnir búa ekki saman er hægt að skylda það foreldri sem ekki býr með barninu til að greiða meðlag til þess foreldris sem sér fyrir barninu.

Hvað er meðlag?

Meðlag er greiðsla frá öðru foreldrinu til hins ef þið búið ekki saman. Þið getið sjálf samið um meðlag eða leitað til Familieretshuset til þess.

Meðlag greiðist þar til barnið nær 18 ára aldri. Ef barnið er eldra en 18 ára og stundar nám, greiðist í sumum tilvikum námsmeðlag til 24 ára aldurs.

Það foreldri sem er með barnið á sínu framfæri getur sótt um aukagreiðslur frá hinu foreldrinu vegna skírnar, fermingar og annarra sérstakra viðburða. Nánari upplýsingar á vefsvæði Familieretshuset og vefslóðinni borger.dk.

Ef foreldrunum kemur ekki saman um upphæð meðlagsins

Ef foreldrarnir geta ekki komið sér saman um upphæð ákveður Familieretshuset hana. Familieretshuset tekur aðeins ákvarðanir um meðlag sé sótt um það.

Ákvörðun um meðlag er þá tekin út frá fyrir fram ákveðnum skilyrðum. Meðlagið samanstendur alltaf af grunnupphæð og fastri aukagreiðslu sem saman nefnist „lágmarksupphæð“ (normalbidrag). Lágmarksupphæðin er ákveðin 1. janúar árlega.

Ef það foreldri sem greiðir hinu meðlag hefur háar tekjur getur verið um frekari aukagreiðslu að ræða. Familieretshuset reiknar hlutfall aukagreiðslunnar út frá heildartekjum meðlagsgreiðanda og fjölda barna sem viðkomandi ber framfærsluskyldu gagnvart.

Ef meðlagsskylt foreldri greiðir ekki á réttum tíma

Ef meðlagsgreiðsla berst ekki á réttum tíma er í ákveðnum tilvikum hægt að óska eftir fyrirframgreiðslu meðlags frá Udbetaling Danmark.

Til þess að Udbetaling Danmarkgeti greitt út meðlag fyrir fram þarf meðlagið að hafa verið ákveðið af Familieretshuset. Udbetaling Danmark getur ekki greitt út meðlag fyrir fram ef um einkasamning um meðlag er að ræða.

Óski maður þess að fá aðstoð frá Udbetaling Danmark við að fá meðlag innheimt eða greitt fyrir fram skal hafa samband við Udbetaling Danmark. Umsóknareyðublað er að finna á borger.dk. Meðlagsákvörðun frá Familieretshuset eða afrit af einkasamningi þarf að fylgja með.

Ef foreldrarnir búa ekki í sama landi

Ef meðlagsgreiðandi og móttakandi meðlags búa hvort í sínu norræna landinu getur meðlagsþegi valið hvort ákvarða skuli um meðlag út frá landinu sem meðlagsgreiðandi býr í eða landinu sem móttakandi meðlags býr í.

Ef annað foreldrið flytur til annars norræns lands

Ef meðlag hefur verið ákvarðað er hægt að innheimta það í Danmörku ef meðlagsgreiðandinn býr þar.

Ef meðlag hefur ekki verið ákvarðað getur Familieretshuset í Danmörku ákveðið upphæð meðlagsins út frá tekjum meðlagsgreiðanda. Þetta gildir hvort sem það er móttakandi meðlags eða meðlagsgreiðandi sem býr þar.

Udbetaling Danmark getur ekki greitt meðlag fyrir fram til móttakanda erlendis. 

Skattareglur þess lands sem meðlagsgreiðandinn býr í geta haft áhrif á upphæð meðlagsins. Meðlag með barni sem býr í Danmörku verður ekki ákvarðað lægra en lágmarksupphæð.

Ef spurningar vakna er hægt að hafa samband við Familieretshuset.

Skattafrádráttur vegna meðlags

Frádráttur er veittur fyrir meðlag sem maður greiðir til barna sinna undir 18 ára aldri sem ekki búa hjá manni. Skriflegur samningur á milli foreldranna eða ákvörðun frá Familieretshuset þarf að liggja fyrir.

Ef greitt er meðlag til barns í öðru norrænu landi skal hafa samband við Skattestyrelsen.

Hvert er hægt að snúa sér með spurningar?

Nánari upplýsingar

Samband við yfirvöld
Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu eða ef þú hefur rekist á hindrun í norrænu landi skaltu fylla út eyðublað okkar.

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna