Barnebidrag i Danmark

Børnebidrag i Danmark
Hvis et barns foreldre ikke bor sammen, kan den som ikke forsørger barnet, forpliktes til å betale barnebidrag til den andre av foreldrene.

Begge foreldre har plikt til å forsørge sine barn. Hvis du ikke bor sammen med barnet ditt, for eksempel på grunn av skilsmisse, kan du forpliktes til å betale barnebidrag til den av foreldrene som forsørger barnet.

Hvis foreldrene ikke kan bli enige om bidraget, kan Familieretshuset fastsette beløpets størrelse. Familieretshuset fastsetter bare bidrag hvis det søkes om det.

Barnebidrag skal betales til barnet fyller 18 år. Hvis barnet er over 18 år og under utdanning, kan det i visse tilfeller betales utdanningsbidrag til barnet fyller 24 år.

Den av foreldrene som forsørger barnet, kan dessuten søke om å få særskilte bidrag fra den andre av foreldrene i forbindelse med navnefest/dåp, konfirmasjon og lignende, eller andre spesielle anledninger. Du kan lese mer på Familieretshusets nettsted.

Barnebidrag til et barn i et annet land

Det har ingen betydning for et bidrag om bidragsmottakeren flytter til et annet land. 

Hvis det allerede foreligger et bidrag, kan det inndrives i Danmark hvis bidragsyteren bor her. 

Hvis det ikke allerede foreligger et bidrag, kan Familieretshuset i Danmark fastsette beløpet ut fra bidragsyterens inntekt. Dette gjelder uansett om det er bidragsmottakeren eller bidragsyteren som bor her.

Skattereglene landet der bidragsyteren bor, kan ha betydning for størrelsen på bidraget. Bidrag til et barn som i Danmark, fastsettes ikke lavere enn normalbidraget. 

Hvis du har spørsmål, må du kontakte Familieretshuset.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.