Färsaarten koulutusjärjestelmä

Det færøske uddannelsessystem
Färsaarten koulutusjärjestelmä koostuu perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta ja korkea-asteen koulutuksesta. Tässä artikkelissa luodaan katsaus Färsaarten koulutusjärjestelmään ja -tarjontaan.

Färsaarten kaikki koulut ja oppilaitokset kuuluvat Färsaarten koulutus- ja kulttuuriministeriön (Mentamálaráðið) alaisuuteen. Opetuskieli on fääri.

Peruskoulu

Lapset aloittavat koulunkäynnin sinä kalenterivuonna, jolloin he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus kestää yhdeksän vuotta. Tanskan opetus alkaa kolmannella luokalla ja englannin opetus viidennellä luokalla.  Kahdeksannella luokalla oppilailla on sekä pakollisia aineita että valinnaisaineita. Saksan voi ottaa valinnaisaineeksi kahdeksannella luokalla.  Yhdeksännen luokan päätteeksi järjestetään päättökoe, ja peruskoulun päättötodistuksen saatuaan nuori voi hakea toisen asteen koulutukseen. Monet suorittavat kuitenkin vielä kymppiluokan ja osallistuvat sen päätteeksi laajennettuun päättökokeeseen.

Lukiokoulutus

Färsaarilla on tarjolla viisi erityyppistä lukiokoulutusohjelmaa. Ne vastaat tasoltaan Tanskassa annettavaa lukiokoulutusta.

Lukio kestää kolme vuotta. Se päättyy ylioppilastutkintoon, jonka suoritettuaan nuori voi pyrkiä korkea-asteen koulutukseen.  Färsaarilla on viisi lukiota: Glasirin lukio Torshavnissa, Klaksvíkin tekninen oppilaitos, Kambsdalin lukio, Vestmannan lukio ja Suðuroyn lukio. 

Ylempi valmistava tutkinto (højere forberedelseseksamen, hf) on erityisesti aikuisopiskelijoille suunnattu kaksivuotinen koulutus.  Tavallisen ylioppilastutkinnon tavoin myös hf-tutkinto antaa valmiudet korkea-asteen opintoihin.  Hf-tutkinnon voi suorittaa kahdella paikkakunnalla: Glasirin lukiossa Torshavnissa ja Klaksvíkin teknisessä oppilaitoksessa.

Glasirin kauppaoppilaitos koostuu vuoden mittaisista perusopinnoista, minkä jälkeen opiskelija voi jatkaa opintojaan oppilaitoksessa vielä kahden vuoden ajan tai siirtyä oppisopimuskoulutukseen kauppaan tai toimistoon. Jos opiskelija jatkaa opintojaan oppilaitoksessa, koulutuksen päätteeksi suoritettava tutkinto antaa hänelle korkeakoulukelpoisuuden.

Tekninen oppilaitos tarjoaa vuoden mittaiset perusopinnot, joiden jälkeen opiskelija voi jatkaa opintojaan oppilaitoksessa vielä kahden vuoden ajan tai siirtyä oppisopimuskoulutukseen. Siihen sisältyvät tietopuoliset opinnot suoritetaan oppilaitoksessa. Kolmivuotisen teoreettisen koulutuksen päätteeksi suoritettava tutkinto antaa opiskelijalle korkeakoulukelpoisuuden. Färsaarten tekniset oppilaitokset sijaitsevat Torshavnissa (Glasir) ja Klaksvíkissa.

Ammattikoulutus

Färsaarilla on tarjolla myös ammatillista koulutusta. Ammatilliseen koulutukseen pyrkivältä ei edellytetä lukiotutkintoa. Koulutukseen voivat pyrkiä myös ne, joilla on jonkin verran kokemusta työelämästä.

Sosiaali- ja terveysoppilaitoksessa (Heilsuskúlin) opiskelija voi opiskella vuoden mittaisen perustutkinnon ja täydentää sitä halutessaan 20 kuukauden mittaisilla jatko-opinnoilla. Opetukseen sisältyy sekä teoriatunteja että käytännön harjoittelua. Käytännön jaksot suoritetaan sosiaali- ja terveysalan laitoksissa.

Merenkulkuoppilaitokseen (Sjónám) voi päästä opiskelemaan myös ilman peruskoulun päättötodistusta. Koulutus kestää viisi kuukautta ja valmentaa työskentelemään kalastusaluksella tai kauppalaivalla. Merenkulkuoppilaitos sijaitsee Klaksvíkissa.

Korkea-asteen koulutus

Vinnuháskúlin

Torshavnin konemestarikoulu ja merimieskoulu muodostavat yhteisen hallinnollisen kokonaisuuden. Oppilaitoksen nimi on Vinnuháskúlin, ja koulutus kestää kolme vuotta. Ota yhteyttä Vinnuháskúliniin ja kysy lisätietoja koulutusvaihtoehdoista ja pääsyvaatimuksista.

 

Färsaarten yliopisto Fróðskaparsetur Føroya

Yliopisto on koulutus- ja tutkimuslaitos. Färsaarten yliopisto on yksi länsimaiden pienimmistä yliopistoista. Siellä tarjotaan opetusta Färsaarten yhteiskunnalle relevanteissa aineissa, joita ei voi opiskella missään muualla. Yliopistossa on kolme tiedekuntaa.   

Fäärin kielen tiedekunnassa voi suorittaa alemman korkea-asteen tutkinnon (bachelor) fäärin kielessä ja kirjallisuudessa ja ylemmän korkea-asteen tutkinnon (master) pohjoismaisissa kielissä, jolloin pääpaino on edelleen fäärin kielessä.

Luonnotieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa alemman korkea-asteen tutkinnon fysiikassa/geofysiikassa, petrokemiassa, biologiassa, sähkötekniikassa ja tietojenkäsittelytieteessä.

Historian ja sosiologian tiedekunnassa voi suorittaa historian ja kulttuurihistorian alemman ja ylemmän korkea-asteen tutkinnon. Lisäksi siellä voi suorittaa valtiotieteiden bachelor-tutkinnon. 

Yliopiston koulutustarjonta vaihtelee vuosittain. Ota yhteyttä yliopistoon ja kysy lisätietoja.

Sairaanhoitajien, opettajien ja lastentarhanopettajien koulutus siirtyi Färsaarten yliopiston alaisuuteen siinä vaiheessa, kun koulutuksesta tuli bachelor-tasoista.

Sairaanhoitajien koulutusohjelma, englanninkieliseltä nimeltään Bachelor of Science (BSc) in Nursing, antaa opiskelijalle teoreettiset ja käytännön valmiudet potilaiden hoitoon sairaaloissa ja muualla terveydenhuollossa. Koulutus kestää neljä vuotta.  

Opettajankoulutuslaitos kouluttaa opettajia Färsaarten ja Tanskan peruskouluihin. Opettajankoulutus kestää neljä vuotta. Kolmannen opintovuoden lopussa opiskelija laatii bachelor-tutkielman, ja erikoistuminen tapahtuu neljäntenä vuonna.  

Lastentarhanopettajakoulutuksen suorittaneet opiskelijat voivat työskennellä päiväkodeissa ja erityyppisissä sosiaalialan laitoksissa. Lastentarhanopettajakoulutus kestää kolme vuotta. Kolmannen opintovuoden lopussa opiskelija laatii bachelor-tutkielman, ja erikoistuminen tapahtuu neljäntenä vuonna. 

Muut oppilaitokset

Kansanopisto tarjoaa viiden kuukauden mittaisia kursseja. Aiheiden kirjo on monipuolinen, mutta valtaosa kursseista on kulttuurialan kursseja. Lisäksi tarjolla on yhden tai kahden viikon mittaisia teemakohtaisia kursseja. Kansanopistossa ei voi suorittaa tutkintoja. Oppilaitos sijaitsee Torshavnissa.

Kotitalousoppilaitos tarjoaa viiden kuukauden mittaisia kursseja, joilla opiskelijat saavat kotitalousalan perusvalmiudet. Kotitalousoppilaitos sijaitsee Klaksvíkissa.

Musiikkioppilaitos tarjoaa kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden opetella soittoa tai laulaa kuorossa. Musiikkioppilaitos tarjoaa opetusta eri puolilla Färsaaria. Tarjolla on sekä vasta-alkajille suunnattua opetusta, lukiotason opetusta Torshavnissa että tanskalaista musiikin perusopetusta vastaavaa opetusta (musikalsk grundkursus, MGK).

Iltakoulut tarjoavat opetusta talvikaudella.  Eri aineiden kursseja voi suorittaa oman kiinnostuksensa mukaan.  Joidenkin kurssien päätteeksi järjestetään loppukoe. Iltakouluja on eri puolilla Färsaaria. Ota yhteyttä asuinkuntaasi ja kysy lisätietoja.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.