Det färöiska utbildningssystemet

Det færøske uddannelsessystem
Färöarna har grundskola, gymnasieutbildningar, yrkesskolor och ett antal högre utbildningar. Här får du en översikt av utbildningssystemet och undervisningsutbudet på Färöarna.

Alla skolor och utbildningsinstitutioner på Färöarna lyder under det färöiska utbildnings- och kulturministeriet Mentamálaráðið. Undervisningsspråket är färöiska.

Grundskola

Barnen börjar skolan det kalenderår de fyller sju år. Skolplikten är nio år. Från årskurs 3 lär sig barnen danska och från årskurs 5 engelska.  I årskurs 8 finns både valbara och obligatoriska ämnen på skolschemat. Tyska är ett valbart ämne från årskurs 8.  Årskurs 9 avslutas med ett avgångsprov, som man kan söka till gymnasiet med. Många elever väljer att stanna kvar i grundskolan och gå årskurs 10, som avslutas med ett utökat avgångsprov.

Gymnasieutbildningar

Det finns fem olika typer av gymnasieutbildningar, som alla motsvarar nivån i Danmark.

Gymnasiet är treårigt och leder till en studentexamen, som man kan söka till högre utbildning med.  Det finns fem gymnasier på Färöarna: Glasir i Torshamn, Tekniski skúlin i Klaksvík, Miðnám i Kambsdal, Miðnám i Vestmanna och Miðnámsskúlin på Suðuroy. 

Högre förberedande examen (HF-examen) är tvåårig och vänder sig speciellt till vuxna som vill skaffa sig en utbildning.  Liksom studentexamen ger en HF-examen behörighet till högre utbildning.  En HF-examen kan man ta på två ställen på Färöarna: på Glasir i Torshamn och på Tekniski skúlin i Klaksvík.

Handelsskolan på Glasir består av ett basår, varefter eleven kan antingen fortsätta i skolan i två år eller bli lärling i en butik eller på ett kontor. Om eleven fortsätter i skolan kan en examen från handelsskolan ge behörighet till högre utbildning.

Teknisk skola består av ett basår, varefter eleven kan antingen fortsätta i skolan i två år eller få en lärlingsutbildning. Den teoretiska delen av lärlingsutbildningen ges i skolan. Examen efter tre år på teknisk skola kan ge behörighet till högre utbildning. Det finns en teknisk skola på Glasir i Torshamn och en i Klaksvík.

Yrkesskolor

Istället för gymnasieutbildning kan man efter grundskolan också välja en mer yrkesinriktad utbildning. En sådan kan kräva en viss arbetslivserfarenhet.

Social- och vårdskolan (Heilsuskúlin) kan avslutas efter det första basåret eller kompletteras med undervisning i ytterligare 20 månader. Utbildningarna är både teoretiska och praktiska. Den praktiska delen sker på olika socialtjänster och vårdinrättningar.

Sjöfartsskolan (Sjónám) kräver inget godkänt avgångsprov från grundskolan för att bli antagen. Skolan erbjuder eleverna fem månaders utbildning som förbereder dem till arbete ombord på ett fiske- eller handelsfartyg. Sjöfartsskolan ligger i Klaksvík.

Högre utbildning

Vinnuháskúlin

Maskinmästarskolan och sjömansskolan i Torshamn lyder under Vinnuháskúlin. Utbildningarna är treåriga. Kontakta Vinnuháskúlin för information om behörighet och möjligheter.

 

Färöarnas universitet – Fróðskaparsetur Føroya

Universitetet är en utbildnings- och forskningsinstitution. Universitet på Färöarna är ett av de minsta universiteten i västvärlden. Här erbjuds utbildningar med särskild relevans för det färöiska samhället, som inte finns någon annanstans. Det finns tre fakulteter på universitetet.   

Vid fakulteten för färöiska kan man ta en kandidatexamen i det färöiska språket och färöisk litteratur samt en magisterexamen i nordiska språk med fokus på färöiska.

Vid den naturvetenskapliga fakulteten kan man ta en kandidatexamen i fysik/geofysik, petrokemi, biologi, elektroteknik och datavetenskap.

Vid fakulteten för historia och sociologi kan man ta både en kandidatexamen och magisterexamen i historia och kulturhistoria. Dessutom kan man ta en kandidatexamen i statsvetenskap. 

Utbildningsutbudet på universitetet varierar lite från år till år. Kontakta universitetet för mer information

Sjuksköterskeskolan, lärarutbildningen och förskollärarutbildningen lyder under Färöarnas universitet sedan de blev kandidatutbildningar.

Sjuksköterskeskolan (Sjúkrarøktarfrøðiskúli Føroya) heter på engelska Bachelor of Science (BSc) in Nursing. Eleverna ges teoretiska och praktiska kunskaper om patientvård både på sjukhus och i andra delar av hälso- och sjukvården. Utbildningen är fyraårig.

Lärarutbildningen (Føroya læraraskúli) utbildar lärare för undervisning i grundskolan på Färöarna och i Danmark. Lärarutbildningen är fyraårig. I slutet av det tredje året gör man en kandidatuppgift, medan man under det fjärde året specialiserar sig.  

Förskollärarutbildningen (Føroya læraraskúli) utbildar lärare till förskolor och olika socialtjänster. Förskollärarutbildningen är treårig. I slutet av det tredje året gör man en kandidatuppgift, medan man under det fjärde året specialiserar sig. 

Andra skolor

Folkhögskolan (Føroya Fólkaháskúli) har kurser på fem månader som omfattar många olika ämnen, främst inom kultur. Folkhögskolan anordnar också kortare kurser på en eller två veckor med särskilda teman. Man har inga examina. Folkhögskolan ligger i Torshamn.

Hushållsskolan (Húsarhaldsskúli Føroya) har kurser på fem månader. Eleverna får grundläggande färdigheter i hushållning. Hushållsskolan ligger i Klaksvík.

Musikskolan (Musikkskúlaskipanin) ger alla intresserade möjlighet att lära sig spela ett instrument eller sjunga i kör. Musikskolans utbud finns runt om på Färöarna, från nybörjarnivå till gymnasial nivå i Torshamn och till det som motsvarar de danska MGK-utbildningarna (MGK står för musikalisk grundkurs).

Kvällsskolorna är öppna under vinterhalvåret.  Här kan eleverna ta kurser inom sitt intresseområde.  Vissa av kurserna har examen. Kvällsskolorna finns runt om på Färöarna. Kontakta din kommun för mer information.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.