Det færøske uddannelsessystem

Det færøske uddannelsessystem
Færøerne har folkeskole, gymnasiale uddannelser, erhvervsskoler og en række videregående uddannelser. Her kan du få overblik over uddannelsessystem og undervisningstilbud på Færøerne.

Administrationen af alle skoler og uddannelsesinstitutioner på Færøerne hører under det færøske Uddannelses- og Kulturministerium Mentamálaráðið. Undervisningssproget er færøsk.
 

Folkeskole

Børnene starter i skole i det kalenderår, de fylder 7 år. Der er 9 års skolepligt. Fra 3. klasse lærer børnene dansk og fra 5. klasse engelsk.  Når børnene kommer i 8. klasse består skoleskemaet af både valgfag og obligatoriske fag. Tysk er et valgfag fra 8. klasse.  9. klasse afsluttes med en afgangsprøve, som kan bruges til at søge ind på de gymnasiale uddannelser. Mange elever vælger at blive i folkeskolen og tage 10. klasse, som afsluttes med en udvidet afgangsprøve.

Gymnasiale uddannelser

Der er fem forskellige slags gymnasiale uddannelser, der alle svarer til niveauet i Danmark.

Gymnasie tager tre år og leder frem til studentereksamen, der kan give adgang til højere læreranstalter.  Der er 5 gymnasier på Færøerne: Glasir i Torshavn, Tekniski skole i Klaksvik, Miðnám i Kambsdal, Miðnám i Vestmanna og Miðnámsskúlin på Suderø. 

Højere Forberedelseseksamen (HF) tager to år og henvender sig særligt til voksne, som ønsker at tage en uddannelse.  Ligesom studentereksamen giver en HF-eksamen adgang til højere læreanstalter.  Der er to steder på Færøerne, hvor det er muligt at tage en HF-eksamen: på Glasir i Torshavn og i Teknisk Skole i Klaksvik.

Handelsskole på Glasir består af et basisår, hvorefter eleven enten kan fortsætte på skolen i to år mere eller kan komme i lære i en butik eller på et kontor. Fortsætter eleven på skolen, kan en eksamen herfra give adgang til højere læreanstalter.

Teknisk skole består af et basisår, hvorefter eleven enten kan fortsætte på skolen i yderligere to år eller komme i mesterlære. De teoretiske dele af mesterlæren undervises på skolen. Eksamen efter tre år på teknisk skole kan give adgang til højere læreanstalter. Du kan gå på Teknisk skole på Glasir i Torshavn, eller på Teknisk Skole i Klaksvik.

Erhvervsskoler

Udover de fem gymnasiale uddannelser, som kan tages efter folkeskolen, er der også mere fagligt relaterede uddannelser, som kan påbegyndes uden gymnasieuddannelse, men efter en vis erfaring på arbejdsmarkedet.

Social- og Sundhedsskolen (Heilsuskúlin) kan afsluttes efter det første basisår eller suppleres med undervisning i 20 måneder mere. Uddannelserne er både teoretiske og praktiske. Den praktiske del foregår på forskellige social- og sundhedsinstitutioner.

Søfartsskolen (Sjónám) kræver ikke en afsluttet afgangsprøve fra folkeskolen for at blive optaget. Skolen giver eleverne fem måneders uddannelse, som forbereder dem til arbejdet om bord på et fiskeri- eller handelsfartøj. Sjónám er i Klaksvík.

Videregående uddannelser

Vinnuháskúlin

Maskinmesterskolen og Sømandsskolen i Torshavn huses under en ledelse og skolen bliver kaldt Vinnuháskúlin. Uddannelserne tager tre år. Kontakt Vinnuháskúlin for information om optagelseskrav og muligheder.

 

Færøernes Universitet, Fróðskaparsetur Føroya

Universitetet er en uddannelses- og forskningsinstitution. Universitet på Færøerne er et af de mindste universiteter i den vestlige verden. Her udbydes uddannelser med særlig relevans for det færøske samfund, som ikke findes andre steder. Der er tre fakulteter på universitetet.   

På fakultetet for færøsk sprog er det muligt at tage en bachelorgrad i færøsk sprog og litteratur og en kandidatgrad i nordisk med fokus på færøsk.

På det naturvidenskabelige fakultet er det muligt at tage bachelorgrader inden for henholdsvis fysik/geofysik, petroleumsvidenskab, biologi, elektroteknologi og datalogi.

På fakultetet for historie og sociologi kan man tage både en bachelorgrad og kandidatgrad i historie og civilisationshistorie. Desuden er det muligt at tage en bachelorgrad i statskundskab. 

Det er lidt forskelligt hvilke uddannelsesudbud, der er på universitetet fra år til år. Kontakt universitetet for nærmere information.

Derudover har sygeplejerskeskolen, lærerseminariet og pædagogseminariet, siden de kom på bachelorniveau, været under ledelse af det færøske universitet.

Sygeplejeskolen hedder på engelsk Bachelor of Science (BSc) in Nursing og giver eleverne teoretisk og praktisk viden om patientpleje både på sygehuse og andre dele af sundhedsvæsenet. Uddannelsen tager fire år.  

Lærerseminariet uddanner lærere til at kunne undervise i folkeskolerne på Færøerne og i Danmark. Læreruddannelsen tager fire år. I slutningen af 3. år er der bacheloropgave, mens 4. år er tilegnet specialisering.  

Pædagogseminariet uddanner pædagoger til børnehaver og forskellige sociale institutioner. Uddannelsen til pædagog tager tre år. I slutningen af 3.år er der bacheloropgave mens 4. år er tilegnet specialisering. 

Andre skoler

Folkehøjskolen Háskúlin har kurser, der strækker sig over fem måneder og favner mange forskellige emner primært inden for kultur. Folkehøjskolen arrangerer også kortere kurser på en eller to uger med særlige temaer. Der er ingen eksaminer. Folkehøjskolen ligger i Torshavn.

Husholdningsskolen har kurser på fem måneder. Eleverne får grundlæggende færdigheder inden for husholdning. Husholdningsskolen har beliggenhed i Klaksvík.

Musikskolen giver alle interesserede mulighed for at lære at spille et instrument eller synge i kor. Musikskoletilbud er til elever rundt om på Færøerne helt fra begynderniveau, til at man i Torshavn også tilbyder gymnasialt niveau, og til det der svarer til de danske MGK-uddannelser (MGK står for musisk grundkursus).

Aftenskolerne er i gang over vinterhalvåret.  Her kan eleverne tage fag inden for deres interesse.  Nogle kurser er med eksamen. Aftenskolerne findes rundt om på Færøerne. Kontakt din lokale kommune for mere information.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.