Kuntoutus Grönlannissa

Revalidering i Grønland
Täältä saat tietoa kuntoutusmahdollisuuksista ja kuntoutukseen pääsyn edellytyksistä Grönlannissa.

Kuntoutusta tarjotaan niille, joiden on vaikea kiinnittyä työmarkkinoille. Työllistymistä voivat hankaloittaa terveysongelmat, fyysinen tai psyykkinen vamma tai sosiaaliset syyt, kuten pitkittynyt työttömyys tai kuormittava henkilökohtainen tilanne tai perhetilanne.

Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa rajoitetusti työkykyisiä työmarkkinoille, niin että henkilön mahdollisuudet elättää itsensä ja perheensä paranevat.

Mitä tukimuotoja Grönlannissa on?

Majoriaq-keskukset tarjoavat työvoimapalveluja kaikissa Grönlannin kaupungeissa. Kunnalliset Majoriaq-keskukset neuvovat työttömiä koulutukseen ja työmarkkinoihin liittyvissä asioissa ja vastaavat asioiden käsittelystä.

Majoriaq-keskuksilla on hyvät yhteydet elinkeinoelämään, ja ne toimivat työnhakijoiden ja työpaikkojen välisenä linkkinä. Lisäksi ne tarjoavat sekä teoreettista että käytännönläheistä täydennyskoulutusta työttömille, jotka haluavat parantaa työllistymismahdollisuuksiaan tai tavoittelevat opiskelupaikkaa.

Majoriaq-keskukset toimivat siis työttömän porttina koulutukseen, työmarkkinoille ja elinkeinoelämään. Kun työtön ilmoittautuu Majoriaqin palvelujen piiriin, virkailija laatii hänelle kuntoutussuunnitelman, jonka tavoitteena on mahdollisimman hyvän ratkaisun löytäminen työttömälle. Suunnitelmaan voi sisältyä esimerkiksi seuraavanlaisia toimenpiteitä:

  • työkokeilu yksityisessä tai julkisessa yrityksessä
  • koulutus tai täydennyskoulutus
  • muu työllistymistä edistävä toiminta.

Jos henkilöä ei kyetä kuntouttamaan tavalliseen palkkatyöhön, hänelle voidaan tarjota tuettua joustotyötä (fleksjob). Joustotyössä oleva tekee lyhennettyä työaikaa ja saa työstään normaalipalkkaa, josta osan maksaa kunta.

Oletko oikeutettu kuntoutukseen Grönlannissa?

Kunta päättää, oletko oikeutettu kuntoutukseen. Voit päästä kuntoutukseen, jos täytät tietyt kriteerit.

Oikeus kuntoutukseen tai joustotyöhön ei riipu siitä, miten pitkään olet asunut Grönlannissa.

Mitä tapahtuu, jos muutat toiseen Pohjoismaahan?

Kuntoutusetuutta voidaan maksaa sinulle ulkomaille, jos toiseen Pohjoismaahan muutto on osa kuntoutussuunnitelmaasi ja jos myös uusi asuinmaa on hyväksynyt sen.

Tuetussa joustotyössä et sen sijaan voi jatkaa, jos muutat pois Grönlannista.

Miten haet etuutta?

Majoriaq-keskukset hallinnoivat kuntoutushakemuksia.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.