Rehabilitering i Grönland

Revalidering i Grønland
Här kan du läsa om möjligheter och rättigheter vid rehabilitering i Grönland.

Rehabilitering ger hjälp till personer som har svårt att aktivt ta del av arbetsmarknaden. Det kan bero på hälsotillstånd, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller sociala orsaker som långvarig arbetslöshet eller belastande familjeförhållanden eller personliga omständigheter.

Grönländsk rehabilitering ska hjälpa personer med begränsad arbetsförmåga in på arbetsmarknaden, så att personen bättre kan försörja sig själv och sin familj.

Vilka möjligheter finns det i Grönland?

Majoriaq-center som erbjuder tjänster för arbetslösa finns i alla grönländska städer. Centren är kommunala och hjälper arbetslösa invånare med ärendehantering och vägledning om utbildning och arbetsmarknad.

Majoriaq har kontakt med näringslivet och kan förmedla kontakter mellan arbetssökande och arbetsplatser. Därutöver erbjuder Majoriaq både teoretisk och praktisk kompetensutveckling till arbetslösa som vill förbättra sina chanser att få arbete eller komma in på en utbildning.

Centren är alltså arbetslösas ingång till såväl utbildning, arbetsmarknad som näringsliv. En arbetslös som behöver särskild hjälp att komma in på arbetsmarknaden gör tillsammans med en handläggare en rehabiliteringsplan som ska leda till den bästa lösningen för den arbetslösa. Planen kan innehålla åtgärder som

  • kompetensutveckling eller utbildning
  • andra sysselsättningsförberedande aktiviteter
  • arbetsrehabilitering.

Före rehabilitering måste den arbetslösa genomgå en klargörande process (afklaringsforløb) med efterföljande arbetsprövning. 

När alla andra möjligheter till anställning på normala villkor är uttömda kan en person erbjudas ett så kallat flexjobb. Då kan en person arbeta med nedsatt tid till en normal lön, varav en del betalas av det offentliga.

Har du rätt till rehabilitering i Grönland?

Det är kommunen som avgör om du kan erbjudas rehabilitering. De tittar på en mängd kriterier för vem som är berättigad till rehabilitering.

Det finns inga krav på att du ska ha bott en viss period i Grönland för att ha rätt till rehabilitering eller flexjobb i Grönland.

Vad sker om du flyttar till ett annat nordiskt land?

Om en utlandsvistelse i ett nordiskt land ingår i din rehabiliteringsplan har du möjlighet att ta med dig ditt rehabiliteringsstöd. Det ska även godkännas av landet du flyttar till.

Flexjobb kan däremot inte tas med om du flyttar från Grönland.

Hur ansöker du?

Det är Majoriaq-centren som administrerar ansökningar om rehabilitering.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.