Revalidering i Grønland

Revalidering i Grønland
Her kan du læse om muligheder og rettigheder i forbindelse med revalidering i Grønland.

Revalidering er hjælp til personer, der har svært ved at tage aktivt del på arbejdsmarkedet. Det kan være grundet helbredsudfordringer, fysisk eller psykisk handicap eller sociale årsager som langvarig arbejdsløshed eller belastende familiære eller personlige forhold.

Grønlandsk revalidering skal hjælpe personer med begrænsede erhvervsevner ind på arbejdsmarkedet, sådan at personen bedre kan forsørge sig selv og sin familie.

Hvilke muligheder findes i Grønland?

Majoriaq er et tilbud til ledige og findes i alle grønlandske byer. Centrene er kommunale og hjælper ledige borgere med sagsbehandling og vejledning i forhold til uddannelse og arbejdsmarked.

Majoriaq har kontakt til erhvervslivet, og kan formidle kontakt mellem arbejdssøgende og arbejdspladser. Derudover tilbyder Majoriaq både boglig og ikke-boglig opkvalificering til ledige, der vil forbedre deres chancer for at komme i arbejde eller blive optaget på en uddannelse.

På den måde er centrene de lediges indgang til både uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsliv. For en ledig, som har brug for særlig hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet, vil sagsbehandleren sammen med den ledige lave en revalideringsplan, som gerne skal ende ud i den bedste løsning for den ledige. Planen kan indeholde tiltag som:

  • Opkvalificering eller uddannelse
  • Andre erhvervsforberedende aktiviteter
  • Virksomhedsrevalidering

Før revalidering skal den ledige deltage i et afklaringsforløb med efterfølgende arbejdsprøvning. 

Når alle andre muligheder for beskæftigelse på normale vilkår er udtømte, kan en person tilbydes et fleksjob. Her kan en person arbejde på nedsat tid til en normal løn, hvoraf en del betales af det offentlige.

Har du ret til revalidering i Grønland?

Det er kommunen, der afgør, om du kan blive tilbudt revalidering. De kigger på en række kriterier for, hvem der er berettiget til revalidering.

Der er ikke krav om, at du skal have boet i Grønland i en bestemt periode for at have ret til revalidering eller fleksjob i Grønland.

Hvad hvis du flytter til et andet nordisk land?

Hvis et udlandsophold i et nordisk land indgår i din revalideringsplan, har du mulighed for at tage din revalideringsydelse med dig. Det skal også godkendes af det land, du flytter til.

Fleksjob kan derimod ikke tages med, hvis du flytter fra Grønland.

Hvordan søger du?

Det er Majoriaq-centrene, der administrerer ansøgninger om revalidering.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.