Sosiaaliturva

Täältä saat tietoa muun muassa työttömyys- ja sairauspäivärahasta, eläkkeestä, perhe-etuuksista ja terveyspalveluista.

Father and daughter in Nuuk

Elatusapu Grönlannissa

Børn med funktionsnedsættelse

Tuki apuvälineiden hankintaan Grönlannissa

People in Nuuk

Grönlannin toimeentulotuki

Foto: Fiskare, Nuuk, Grönland

Grönlannin eläkejärjestelmä

Foto: Lägenheter, Sisimiut, Grönland

Grönlannin työkyvyttömyyseläke

People in Nuuk

Grönlannin vanhuuseläke

Mother with baby in Nuuk

Grönlannin vanhempainetuudet

Mother with baby in Nuuk

Vanhempainvapaa Grönlannissa

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.