Sosiaaliturva

Täältä saat tietoa muun muassa työttömyys- ja sairauspäivärahasta, eläkkeestä, perhe-etuuksista ja terveyspalveluista.

Børn med funktionsnedsættelse

Tuki apuvälineiden hankintaan Grönlannissa

Is ud over Grønland

Grönlannin toimeentulotuki

Foto: Fiskare, Nuuk, Grönland

Grönlannin eläkejärjestelmä

Foto: Lägenheter, Sisimiut, Grönland

Grönlannin työkyvyttömyyseläke

Boligblokke i Nuuk

Grönlannin vanhuuseläke

Grønlandsk børnetilskud

Grönlannin lapsilisä

Grönland

Grönlannin vanhempainetuudet

Barselsorlov i Grønland

Vanhempainvapaa Grönlannissa

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.