Barn

Här hittar du information om barnomsorg, grundskola och föräldraförmåner.

Færøske barselsdagpenge

Färöisk föräldrapenning

Finansiel støtte til friplads i Færøerne

Ekonomiskt stöd för friplats i barnomsorgen på Färöarna

Rettigheder i forbindelse med adoption på Færøerne

Rättigheter vid adoption på Färöarna

Færøske familieydelser

Färöiska familjeförmåner

Graviditet og fødsel på Færøerne

Graviditet och förlossning på Färöarna

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.