Barn

Her finner du blant annet informasjon om barnehage, grunnskole, og ytelser til barnefamilier.

Færøske barselsdagpenge

Færøyske foreldrepenger

Finansiel støtte til friplads i Færøerne

Økonomisk støtte til friplass på Færøyene

Rettigheder i forbindelse med adoption på Færøerne

Rettigheter i forbindelse med adopsjon på Færøyene

Færøske familieydelser

Færøysk barnetrygd

Graviditet og fødsel på Færøerne

Graviditet og fødsel på Færøyene

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.