Lomauttaminen Norjassa

Permittering fra jobb i Norge
Tällä sivulla annetaan tietoa lomauttamista koskevista säännöksistä ja siitä, miten lomautettu voi hakea työttömyyspäivärahaa.

Mitä lomauttaminen tarkoittaa?

Lomauttamisella tarkoitetaan työnteon keskeyttämistä väliaikaisesti tilanteessa, jossa työnantaja tai yritys ei pysty tarjoamaan työtä kaikille työntekijöille. Lomauttamista ei saa sekoittaa irtisanomiseen. Lomauttamisella tarkoitetaan väliaikaista järjestelyä, jossa työntekijä on vapautettu työntekovelvollisuudesta ja työnantaja on vapautettu palkanmaksuvelvollisuudesta. Työntekijän ja työnantajan välistä työsuhdetta ei kuitenkaan saa purkaa lomautuksen ajaksi, ja työnteko ja palkanmaksu on keskeytettävä vain toistaiseksi. Jos kyse ei ole väliaikaisesta järjestelystä, työntekijä on irtisanottava.

Lomautukselle on oltava asiallinen peruste, joka liittyy yrityksen toimintaan eikä lomautettavaan työntekijään. Asiallisia perusteita ovat esimerkiksi pakottava tarve kustannusten vähentämiseen, tilausten väheneminen tai työnteon estyminen käytännön syistä.

Erilaiset lomautusmallit

Kokoaikaisesti lomautettu työntekijä on kokonaan vapautettu työntekovelvollisuudesta. Osa-aikaisesti lomautettu työntekijä tekee lyhennettyä työaikaa ja on lopun normaalista työajastaan lomautettuna. Lomautusta ei saa sekoittaa

  • työsopimuksen täydelliseen tai osittaiseen purkamiseen
  • työajan lyhentämiseen, jolloin työntekijä on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan
  • palkalliseen tai palkattomaan vapaaseen, jolla työntekijä on omasta tahdostaan.

Lomautusilmoitus

Työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen lomautusilmoitus viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Näiden 14 päivän aikana työntekijän on työskenneltävä normaalisti ja saatava työstään tavanomaista palkkaa. Työnantaja voi lomauttaa työntekijän toistaiseksi mutta kuitenkin korkeintaan 52 viikoksi. Lomautuksen kesto on kerrottava lomautusilmoituksessa. Työntekijä on velvollinen palaamaan työpaikalle lomautuksen päätyttyä. Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, hänen on palattava työpaikalle kahden päivän kuluessa siitä, kun työnantaja on ilmoittanut lomautuksen päättymisestä.

Lomautuspäiväraha

Jotta olisit oikeutettu lomautuspäivärahaan, sinun on täytettävä työttömyyspäivärahan saamisen ehdot. Lomautuksen tulee niin ikään johtua työmäärän vähenemisestä tai muista seikoista, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa. 

Päivärahan maksamisesta vastaa Norjan sosiaaliturvaviranomainen NAV (Arbeids- og velferdsetaten). Jos sinut lomautetaan, ota yhteyttä NAViin, niin että voit toimittaa sinne kaikki tarvittavat asiakirjat.

Rajatyöntekijä

Lomautetun rajatyöntekijän ei tarvitse asua ja oleskella Norjassa ollakseen oikeutettu työttömyyspäivärahaan.

Mistä saat lisätietoja, jos sinulla on kysyttävää lomautuksesta? 

Ota yhteyttä Norjan työsuojeluviranomaiseen, jos sinulla on kysyttävää lomautukseen liittyvistä säännöksistä. Ota yhteyttä NAViin, jos sinulla on kysyttävää oikeudesta lomautuspäivärahaan.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.