Hjemsendelse fra arbejde i Norge

Permittering fra jobb i Norge
Her kan du læse om reglerne for hjemsendelse, og om hvordan du kan søge om dagpenge, hvis du bliver hjemsendt.

Hvad er hjemsendelse?

Hjemsendelse ("permittering") er en midlertidig ordning, hvor en ansat må stoppe med at arbejde i en periode, fordi arbejdsgiveren eller virksomheden ikke kan tilbyde arbejde. En hjemsendelse er ikke det samme som en opsigelse. Når du er hjemsendt, er du fritaget for pligten til at tage på arbejde, mens arbejdsgiveren tilsvarende er fritaget for pligten til at betale dig løn. Arbejdsforholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver skal dog bestå under en hjemsendelse, og det er en forudsætning, at hjemsendelsen er midlertidig. Hvis den ikke er midlertidig, skal den ansatte siges op.

Hjemsendelse skal have en saglig grund, som kan knyttes til virksomheden og ikke til den ansatte. Eksempler på saglige grunde kan være nødvendige nedskæringer, ordremangel og praktiske arbejdshindringer.

Forskellige former for hjemsendelse

Ved hel hjemsendelse er den ansatte helt fritaget for sin arbejdspligt. Ved delvis hjemsendelse må den ansatte arbejde en bestemt procentdel af sin beskæftigelsesgrad og være hjemsendt resten af tiden. Hjemsendelse må ikke forveksles med:

  • Hel eller delvis opsigelse
  • Reduktion af arbejdstid, hvilket betyder at den ansatte har krav på løn i opsigelsesperioden
  • Orlov – hvor den ansatte efter eget ønske har fået fri med eller uden løn

Varsel om hjemsendelse

Arbejdsgiveren skal varsle hjemsendelsen skriftligt, senest 14 dage før hjemsendelsen træder i kraft. I denne varslingsperiode skal den ansatte arbejde som normalt og aflønnes derefter Du kan blive hjemsendt på ubestemt tid, men den øvre grænse er 52 uger. Perioden for hjemsendelsen skal angives i hjemsendelsesvarslet. Den ansatte er forpligtet til at møde på arbejde igen, når hjemsendelsesperioden udløber. Ved hjemsendelse på ubestemt tid, er man forpligtet til at møde inden for to dage, når arbejdsgiveren beder om det.

Dagpenge ved hjemsendelse

For at have ret til dagpenge ved hjemsendelse, skal du opfylde de almindelige vilkår for dagpenge. Det skal desuden være sådan, at arbejdsgiveren benytter sig af hjemsendelse på grund af mangel på arbejde eller andre forhold, som de ikke kan påvirke. 

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har ansvaret for udbetaling af dagpenge. Hvis du bliver hjemsendt, skal du kontakte NAV og give dem den nødvendige dokumentation.

Grænsearbejdere

Hjemsendte grænsearbejdere er undtaget fra kravet om, at de skal bo eller opholde sig i Norge for at få dagpenge.

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål om hjemsendelse? 

Du kan kontakte Arbeidstilsynet, hvis du har spørgsmål om reglerne for hjemsendelse. Du kan kontakte NAV, hvis du har spørgsmål om ret til dagpenge under hjemsendelse.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.