Permittering i Norge

Permittering fra jobb i Norge
Här kan du läsa mer om reglerna kring permittering och hur du kan ansöka om arbetslöshetsersättning (dagpenning) om du blir permitterad.

Vad är permittering?

Permittering är en tillfällig åtgärd som innebär att arbetstagaren måste sluta arbeta för att arbetsgivaren eller företaget inte kan erbjuda arbete. En permittering är inte detsamma som en uppsägning. Under en permittering befrias du tillfälligt från skyldigheten att komma till jobbet, medan arbetsgivaren under permitteringen fråntas skyldigheten att betala dig lön. Anställningsförhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren ska dock bestå under en permittering, och det förutsätts att arbetsstoppet är tillfälligt. Om det inte är tillfälligt ska den anställda sägas upp.

Permitteringen måste ha en saklig grund som beror på företaget och inte på den anställda. Exempel på saklig grund kan vara nödvändiga kostnadsminskningar, orderbrist och praktiska arbetshinder.

Olika typer av permittering

Vid hel permittering är arbetstagaren helt befriad från sin arbetsplikt. Vid delvis permittering kan arbetstagaren få jobba delar av sin ordinarie anställningstid och vara permitterad resten av tiden. Permittering ska inte förväxlas med

  • hel eller delvis uppsägning
  • inskränkning av arbetstiden, som innebär att arbetstagaren har lönekrav under uppsägningstiden
  • permission, då arbetstagaren efter eget önskemål har fått ledigt med eller utan lön.

Varsel om permittering

Arbetsgivaren ska varsla om permitteringen skriftligen senast 14 dagar innan den träder i kraft. Under denna varslingsperiod ska arbetstagaren jobba normalt och få lön därefter. Permittering kan ges på obestämd tid, men maxgränsen är 52 veckor. Permitteringstiden ska uppges i permitteringsvarslet. När permitteringsperioden är över är arbetstagaren skyldig att åter infinna sig på jobbet. Vid obestämd permitteringstid är man skyldig att infinna sig på jobbet inom två dagar efter besked om detta från arbetsgivaren.

Arbetslöshetsersättning vid permittering

För att vara berättigad till arbetslöshetsersättning vid permittering måste du uppfylla de vanliga villkoren för arbetslöshetsersättning. Dessutom måste anledningen till att arbetsgivaren permitterar vara brist på arbete eller andra förhållanden som den inte kan påverka. 

Det är arbets- och välfärdsmyndigheten NAV som ansvarar för utbetalning av arbetslöshetsersättning. Om du blir permitterad ska du kontakta NAV så att du kan ge dem den dokumentation de behöver.

Gränsarbetare

Permitterade gränsarbetare är undantagna från kravet att de måste bo eller vistas i Norge för att få arbetslöshetsersättning.

Vem ska du kontakta om du har frågor om permittering? 

Kontakta Arbeidstilsynet om frågorna gäller permitteringsregler. Kontakta NAV om frågorna gäller arbetslöshetsersättning vid permittering.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.