Oikeus terveyspalveluihin Ruotsissa

Ret til sundhedsydelser i Sverige
Tältä sivulta selviää, milloin kuulut Ruotsin sairausvakuutuksen piiriin ja mihin terveyspalveluihin olet oikeutettu oleskellessasi tilapäisesti Ruotsissa. Neuvomme myös, mihin sinun tulee ottaa yhteyttä sairastuessasi, ja annamme tietoa toisessa Pohjoismaassa asuvan oikeudesta hakeutua hoitoon Ruotsiin.

Terveydenhuollosta vastaavat Ruotsissa kunnat ja alueet. Terveyspalvelut ovat palveluja, joita sinulla on oikeus käyttää asuessasi Ruotsissa. Terveyspalvelujen käyttäjältä peritään Ruotsissa yleensä asiakasmaksu.

Hammashoitoon voi saada julkista tukea. Hammashoidon tukea hallinnoi Ruotsin sosiaaliturvaviranomainen eli vakuutuskassa (Försäkringskassan). Jos sinulla on hammashoitoon liittyviä erityistarpeita, voit olla oikeutettu myös oman alueesi tarjoamaan hammashoitoon.

Sairausvakuutettu Ruotsissa

Kuulut Ruotsin sairausvakuutuksen piiriin, jos asut Ruotsissa, sekä monesti myös silloin, jos asut toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Ruotsissa. 

Kun olet tehnyt muuttoilmoituksen ja kotikuntasi on Ruotsissa, siirryt Ruotsin sosiaaliturvan piiriin ja olet oikeutettu samoihin terveys- ja hammashoitopalveluihin kuin muut Ruotsissa asuvat. Kukin henkilö voi kuulua kerrallaan vain yhden maan sosiaaliturvajärjestelmään. Sosiaaliturva toimii taloudellisena turvaverkkona lapsiperheille, vammaisille ja vanhuksille sekä sairauden tai työtapaturman sattuessa.

Jos kuulut Ruotsin sosiaaliturvajärjestelmään, voit tilata Ruotsin vakuutuskassasta eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Kortti oikeuttaa terveyspalveluihin ja hammashoitoon oleskellessasi toisessa EU-/Eta-maassa tai Sveitsissä.

Mitä Ruotsin terveyspalvelut maksavat ja voitko saada tukea asiakasmaksuihin?

Alueet päättävät Ruotsissa lääkärintutkimusten ja muiden terveyspalvelujen asiakasmaksuista. Terveydenhuollon asiakasmaksut riippuvat siis siitä, millä alueella asut. Asiakasmaksuille on säädetty vuotuinen maksukatto (högkostnadsskydd).

Jos kuulut Ruotsin sosiaaliturvan piiriin, olet oikeutettu maksuttomaan hammashoitoon sen vuoden loppuun saakka, jolloin täytät 23 vuotta. Olet oikeutettu yleiseen hammashoidon tukeen (tandvårdsstöd) siitä vuodesta alkaen, jolloin täytät 24 vuotta. Tuen määrä riippuu iästäsi ja tarvitsemasi hoidon hinnasta. Vammaiset ja tietyistä sairauksista kärsivät voivat saada korkeampaa hammashoidon tukea.

Missä maassa olet sairausvakuutettu, jos asut Ruotsissa ja työskentelet ulkomailla?

Jos asut Ruotsissa ja käyt työssä toisessa Pohjoismaassa, kuulut yleensä työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin.

Sairastuessasi olet oikeutettu työskentelymaasi tarjoamaan sairaanhoitoon ja hammashoitoon, mutta voit silti käyttää myös Ruotsin sairaanhoito- ja hammashoitopalveluja.

Tarvitset tällöin vakuutuskassan myöntämän lomakkeen nimeltä ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige”.

Missä maassa olet sairausvakuutettu, jos oleskelet tilapäisesti Ruotsissa?

Jos asut jossain toisessa Pohjoismaassa ja oleskelet Ruotsissa tilapäisesti etkä ole siellä kirjoilla, voit saada lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa ja kiireellistä hammashoitoa Ruotsissa. Lääketieteellisesti välttämätön sairaanhoito on hoitoa, joka ei voi odottaa kotimaahan paluutasi. Sinulla on oikeus saada hoitoa samoilla ehdoilla kuin Ruotsissa vakinaisesti asuvilla.

Esitä hoitoon hakeutuessasi voimassa oleva henkilötodistus, kuten passi tai ajokortti, ja ilmoita, missä osoitteessa asut ulkomailla.

Voitko hakeutua ennalta suunniteltuun hoitoon ulkomaille?

Voit saada ennalta suunniteltua hoitoa jossain toisessa Pohjoismaassa. Voit hakeutua esimerkiksi erikoislääkärin vastaanotolle, leikkaukseen tai jonkin tietyn sairauden hoitoon.

Jos asut Ruotsissa ja aiot hakeutua hoitoon ulkomaille, voit hakea ennakkolupaa (förhandstillstånd) tai ennakkopäätöstä (förhandsbesked) Ruotsin vakuutuskassasta. Voit myös maksaa hoidosta suoraan ulkomaiseen hoitopaikkaan ja hakea hoitokustannusten korvausta jälkikäteen.

Voitko hakeutua ennalta suunniteltuun hoitoon Ruotsiin?

Jos asut jossain toisessa Pohjoismaassa ja haluat hakeutua hoitoon Ruotsiin, sinun tulee ennen hoitoon hakeutumistasi hakea ennakkolupaa asuinmaasi sosiaaliturvaviranomaisilta. Vaihtoehtoisesti voit myös ottaa yhteyttä asuinmaasi viranomaisiin ja selvittää, mitkä säännöt koskevat Ruotsissa annetusta hoidosta aiheutuneiden kustannusten korvausta jälkikäteen.

Voitko käyttää Ruotsin terveyspalveluja, jos oleskelet tilapäisesti ulkomailla?

Jos opiskelet toisessa Pohjoismaassa alle vuoden ajan, sinulla on oikeus käyttää Ruotsin terveys- ja hammashoitopalveluja samalla tavoin kuin Ruotsissa asuessasi.

Jos opiskelet toisessa Pohjoismaassa yli vuoden ajan, voit olla oikeutettu Ruotsin terveys- ja hammashoitopalveluihin samalla tavoin kuin Ruotsissa asuessasi. Tarvitset tällöin kuitenkin vakuutuskassan myöntämän lomakkeen ”Intyg om rätt till vård i Sverige”. Lomaketta haetaan Ruotsin vakuutuskassasta.

Lisäksi olet oikeutettu lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon opiskelumaassasi. Mikäli opiskelet Pohjoismaassa, sinun tarvitsee välttämättömään hoitoon hakeutuessasi vain esittää henkilötodistus ja ilmoittaa osoitteesi.

Jos kyse on hoidosta, jonka aloittamista voisit lykätä kotimaahan paluuseesi asti, joudut itse maksamaan hoidosta. Voit kuitenkin anoa hoidosta aiheutuneiden kustannusten korvausta vakuutuskassasta. Joissakin tapauksissa voit myös hakea ennakkolupaa (förhandstillstånd) tai ennakkopäätöstä (förhandsbesked) ulkomailla annettavaa hoitoa varten.

Voitko käyttää Ruotsin terveyspalveluja, jos asut Ruotsissa ja työskentelet useassa eri maassa?

Ilmoita vakuutuskassaan, jos asut Ruotsissa ja työskentelet vähintään kahdessa eri Pohjoismaassa. Vakuutuskassa tutkii, täytätkö edelleen Ruotsin sosiaaliturvajärjestelmään kuulumisen edellytykset.

Jos olet lähetetty työntekijä, jos sinulle on myönnetty poikkeuslupa tai jos työskentelet samanaikaisesti kahdessa tai useammassa maassa, tarvitset mukaasi todistuksen A1 (Suomeen ja Tanskaan) tai E 101 (Norjaan ja Islantiin). Todistuksen voi tilata vakuutuskassasta. Todistuksella osoitat kuuluvasi jonkin tietyn maan sosiaaliturvaan ulkomaantyön aikana.

Voitko saada korvausta ulkomailla saadun hoidon kustannuksista?

Jotta voisit saada korvausta toisessa Pohjoismaassa aiheutuneisiin hammashoitokustannuksiin, sinun on täytettävä seuraavat ehdot:

  • Kuulut Ruotsin sosiaaliturvan ja terveydenhuollon piiriin.
  • Vastaava hammashoito kuuluu Ruotsissa maksuttoman julkisen hammashoidon piiriin tai olisit oikeutettu yleiseen hammashoidon tukeen, jos saisit vastaavaa hoitoa Ruotsissa.
  • Hammashoidon suorittaa asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattihenkilö.

Hammashoitokuluja korvataan korkeintaan sen verran, mitä vastaava hoito maksaisi Ruotsissa tai mitä olet maksanut hoidosta ulkomailla. Mikäli ulkomailla annettu hammashoito maksaa enemmän kuin vastaava hoito Ruotsissa, joudut siis itse maksamaan erotuksen.

Jotta voisit saada korvausta toisessa Pohjoismaassa aiheutuneisiin terveydenhoitokustannuksiin, sinun on täytettävä seuraavat ehdot:

  • Kuulut Ruotsin sosiaaliturvan ja terveydenhuollon piiriin.
  • Vastaava hoito kuuluu Ruotsissa julkisen terveydenhuollon piiriin.
  • Hoidon suorittaa asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattihenkilö.
  • Olet maksanut hoidosta enemmän kuin asiakasmaksun, joka kyseisestä hoidosta peritään hoitomaassa.

Hoitokuluja korvataan korkeintaan sen verran, mitä vastaava hoito maksaisi Ruotsissa tai mitä olet maksanut hoidosta ulkomailla. Mikäli ulkomailla annettu hoito maksaa enemmän kuin vastaava hoito Ruotsissa, joudut siis itse maksamaan erotuksen.

Mistä saat lisätietoja?

Katso lisätietoja vakuutuskassan verkkosivuilta. Voit myös soittaa vakuutuskassan palvelunumeroon +46 (0)771 524 524.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.