Oikeus terveyspalveluihin Ruotsissa

Ret til sundhedsydelser i Sverige
Tästä artikkelista selviää, mihin terveyspalveluihin sinulla on oikeus Ruotsissa.

Terveydenhuoltoa ovat terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, joihin sinulla on oikeus Ruotsissa asuessasi. Terveyspalvelujen käyttäjältä peritään yleensä asiakasmaksu. Terveydenhuollosta vastaavat Ruotsissa kunnat ja alueet.

Hammashoitoon voi saada julkista tukea. Hammashoidon tukea hallinnoi Ruotsin sosiaaliturvaviranomainen eli vakuutuskassa (Försäkringskassan). Jos sinulla on hammashoitoon liittyviä erityistarpeita, voit olla oikeutettu myös oman alueesi tarjoamaan hammashoitoon.

Jos sairastut asuessasi tai työskennellessäsi Ruotsissa

Kun olet tehnyt muuttoilmoituksen ja asut vakinaisesti Ruotsissa, siirryt Ruotsin sosiaaliturvan piiriin ja olet oikeutettu samoihin terveys- ja hammashoitopalveluihin kuin muut Ruotsissa asuvat. Kukin henkilö voi kuulua kerrallaan vain yhden maan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Sosiaaliturva toimii taloudellisena turvaverkkona lapsiperheille, vammaisille ja vanhuksille sekä sairauden tai työtapaturman sattuessa.

Jos kuulut Ruotsin sosiaaliturvajärjestelmään, olet oikeutettu Ruotsin myöntämään eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin. Kortti oikeuttaa terveyspalveluihin ja hammashoitoon oleskellessasi toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä.

Jos sairastut asuessasi Ruotsissa ja työskennellessäsi toisessa Pohjoismaassa

Jos asut Ruotsissa ja käyt työssä toisessa Pohjoismaassa, kuulut yleensä työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin. Sairastuessasi olet oikeutettu työskentelymaasi tarjoamaan sairaanhoitoon ja hammashoitoon, mutta voit silti käyttää myös Ruotsin sairaanhoito- ja hammashoitopalveluja.

Tarvitset tällöin vakuutuskassan myöntämän lomakkeen nimeltä ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige”.

Jos sairastut oleskellessasi tilapäisesti Ruotsissa

Jos asut toisessa Pohjoismaassa, olet oikeutettu lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon ja akuuttiin hammashoitoon samoilla ehdoilla kuin Ruotsissa asuvat, vaikka oleskelisitkin Ruotsissa vain tilapäisesti etkä kuuluisi Ruotsin väestörekisteriin. Esitä hoitoon hakeutuessasi voimassa oleva henkilötodistus, kuten passi tai ajokortti, ja ilmoita, missä osoitteessa asut ulkomailla.

Hakeutuminen ennalta suunniteltuun hoitoon toisessa Pohjoismaassa

Voit saada ennalta suunniteltua hoitoa jossain toisessa Pohjoismaassa. Voit hakeutua esimerkiksi erikoislääkärin vastaanotolle, leikkaukseen tai jonkin tietyn sairauden hoitoon.

Jos asut Ruotsissa ja aiot hakeutua hoitoon ulkomaille, voit hakea ennakkolupaa (förhandstillstånd) tai ennakkopäätöstä (förhandsbesked) Ruotsin vakuutuskassasta. Voit myös maksaa hoidosta suoraan ulkomaiseen hoitopaikkaan ja hakea hoitokustannusten korvausta jälkikäteen.

Jos asut jossain toisessa Pohjoismaassa ja haluat hakeutua hoitoon Ruotsiin, sinun tulee ennen hoitoon hakeutumistasi hakea ennakkolupaa asuinmaasi sosiaaliturvaviranomaisilta. Vaihtoehtoisesti voit myös ottaa yhteyttä asuinmaasi viranomaisiin ja selvittää, mitkä säännöt koskevat Ruotsissa annetusta hoidosta aiheutuneiden kustannusten korvausta jälkikäteen.

Ruotsissa asuvan, tilapäisesti ulkomailla oleskelevan henkilön oikeus käyttää Ruotsin terveyspalveluja

Jos opiskelet jossain toisessa Pohjoismaassa alle vuoden ajan, sinulla on oikeus käyttää Ruotsin terveys- ja hammashoitopalveluja samalla tavoin kuin Ruotsissa asuessasi.

Jos opiskelet toisessa Pohjoismaassa yli vuoden ajan, voit olla oikeutettu Ruotsin terveys- ja hammashoitopalveluihin samalla tavoin kuin Ruotsissa asuessasi. Tarvitset tällöin kuitenkin vakuutuskassan myöntämän lomakkeen ”Intyg om rätt till vård i Sverige”. Sinun täytyy itse hakea kyseistä lomaketta vakuutuskassasta.

Lisäksi olet oikeutettu lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon opiskelumaassasi. Mikäli opiskelet Pohjoismaassa, sinun tarvitsee välttämättömään hoitoon hakeutuessasi vain esittää henkilötodistus ja ilmoittaa osoitteesi.

Jos voisit lykätä hoidon aloittamista kotimaahan paluuseesi asti, joudut itse maksamaan hoidosta. Voit kuitenkin anoa hoidosta aiheutuneiden kustannusten korvausta vakuutuskassasta. Joissakin tapauksissa voit myös hakea ennakkolupaa (förhandstillstånd) tai ennakkopäätöstä (förhandsbesked) ulkomailla annettavaa hoitoa varten.

Ruotsissa asuvan, useassa eri maassa työskentelevän henkilön oikeus käyttää Ruotsin terveyspalveluja

Ilmoita vakuutuskassaan, jos asut Ruotsissa ja työskentelet vähintään kahdessa eri Pohjoismaassa. Vakuutuskassa tutkii, täytätkö edelleen Ruotsin sosiaaliturvajärjestelmään kuulumisen edellytykset.

Jos olet lähetetty työntekijä, sinulle on myönnetty poikkeuslupa tai jos työskentelet samanaikaisesti kahdessa tai useammassa maassa, tarvitset mukaasi todistuksen A1 (Suomeen ja Tanskaan) tai E 101 (Norjaan ja Islantiin). Todistuksen voi tilata vakuutuskassasta. Todistuksella osoitat kuuluvasi jonkin tietyn maan sosiaaliturvaan ulkomaantyön aikana.

Mitä terveyspalvelut maksavat ja voitko saada tukea?

Alueet päättävät Ruotsissa lääkärintutkimusten ja muiden terveyspalvelujen asiakasmaksuista. Terveydenhuollon asiakasmaksut riippuvat siis siitä, millä alueella asut. Asiakasmaksuille on säädetty vuotuinen maksukatto (högkostnadsskydd).

Jos kuulut Ruotsin sosiaaliturvan piiriin, olet oikeutettu maksuttomaan hammashoitoon sen vuoden loppuun saakka, jolloin täytät 23 vuotta. Olet oikeutettu yleiseen hammashoidon tukeen (tandvårdsstöd) siitä vuodesta alkaen, jolloin täytät 24 vuotta. Tuen määrä riippuu iästäsi ja tarvitsemasi hoidon hinnasta. Vammaiset ja tietyistä sairauksista kärsivät voivat saada korkeampaa hammashoidon tukea.

Toisessa Pohjoismaassa annetun hoidon korvaukset

Toisessa Pohjoismaassa annettu hammashoito

Jotta voisit saada korvausta toisessa Pohjoismaassa aiheutuneisiin hammashoitokustannuksiin, sinun on täytettävä seuraavat ehdot:

Kuulut Ruotsin sosiaaliturvan ja terveydenhuollon piiriin.

Vastaava hammashoito kuuluu Ruotsissa maksuttoman julkisen hammashoidon piiriin tai olisit oikeutettu yleiseen hammashoidon tukeen, jos saisit vastaavaa hoitoa Ruotsissa.

Hammashoidon suorittaa asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattihenkilö.

Hammashoitokuluja korvataan korkeintaan sen verran, mitä vastaava hoito maksaisi Ruotsissa tai mitä olet maksanut hoidosta ulkomailla. Mikäli ulkomailla annettu hammashoito maksaa enemmän kuin vastaava hoito Ruotsissa, joudut siis itse maksamaan erotuksen.

Toisessa Pohjoismaassa annettu terveydenhoito

Jotta voisit saada korvausta toisessa Pohjoismaassa aiheutuneisiin terveydenhoitokustannuksiin, sinun on täytettävä seuraavat ehdot:

Kuulut Ruotsin sosiaaliturvan ja terveydenhuollon piiriin.

Vastaava hoito kuuluu Ruotsissa julkisen terveydenhuollon piiriin.

Hoidon suorittaa asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattihenkilö.

Olet maksanut hoidosta enemmän kuin asiakasmaksun, joka kyseisestä hoidosta peritään hoitomaassa.

Hoitokuluja korvataan korkeintaan sen verran, mitä vastaava hoito maksaisi Ruotsissa tai mitä olet maksanut hoidosta ulkomailla. Mikäli ulkomailla annettu hoito maksaa enemmän kuin vastaava hoito Ruotsissa, joudut siis itse maksamaan erotuksen.

Mistä saat lisätietoja?

Katso lisätietoja vakuutuskassan verkkosivuilta. Voit myös soittaa vakuutuskassan palvelunumeroon +46 (0)771 524 524.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.