Ret til sundhedsydelser i Sverige

Ret til sundhedsydelser i Sverige
Læs om hvornår du er dækket af sygesikring i Sverige og hvilke sundhedsydelser du har adgang til, hvis du midlertidigt opholder dig i landet. Du får også oplysninger om, hvem du skal kontakte i tilfælde af sygdom, og om dine rettigheder til planlagt behandling i Sverige, hvis du er bosat i et andet nordisk land.

Kommunerne og regionerne er ansvarlige for sundhedsplejen i Sverige. Sundhedspleje er en pleje, som du  har ret til og kan gøre brug af når du bor i Sverige. I Sverige betaler du et patientgebyr for sundhedsydelser når du besøger sundhedsvæsenet.

Til tandpleje er der en statslig tandplejestøtte, som Försäkringskassan administrerer. Hvis du har særlige behov for tandpleje, kan du også have ret til tandpleje fra din region.

Sygesikret i Sverige

Du er sygesikret i Sverige hvis du bor i Sverige, og i mange tilfælde også hvis du bor i et andet nordisk land og arbejder i Sverige. 

Når du har meldt flytning og er bosat i Sverige, bliver du socialforsikret i Sverige og har ret til sundheds- og tandpleje ligesom alle andre der bor i Sverige. Du kan kun være omfattet af socialsikringen i ét land ad gangen. Socialsikringen giver økonomisk beskyttelse for familier og børn, for personer med funktionsnedsættelse samt ved sygdom, arbejdsskade og alderdom.

Er du omfattet af socialforsikringen i Sverige, har du ret til det blå EU-sygesikringskort fra Sverige. Kortet giver dig ret til sundhedsydelser og tandpleje når du opholder dig i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

Hvad koster sundhedsydelser i Sverige og kan jeg få støtte?

I Sverige beslutter hver region hvilke gebyrer du skal betale for lægeundersøgelser og andre sundhedsydelser. Hvor højt patientgebyret er, afhænger derfor af regionen hvor du bor. Der er et loft for hvor meget du kan betale på et år – det kaldes for "högkostnadsskydd".

Hvis du er social sikret i Sverige, har du ret til tandpleje uden egenbetalning til og med det år du fylder 23 år. Fra og med det år hvor du fylder 24 år har du ret til statsligt tandplejestøtte (tandvårdsstöd.) Hvor meget du får i tandplejestøtte afhænger af hvor gammel du er, og hvor meget din behandling koster. Hvis du har visse sygdomme eller en funktionsnedsættelse, kan du få mere i støtte.

Hvor er jeg sygesikret når jeg bor i Sverige og arbejder i udlandet?

Bor du i Sverige og pendler til arbejde i et andet nordisk land, vil du som regel være socialt sikret i arbejdslandet.

Hvis du bliver syg, er du berettiget til sygepleje og tandpleje i arbejdslandet, men du kan også få tilgang til sygepleje eller tandpleje i Sverige.

Du skal ansøge om blanketten "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige" hos Försäkringskassan.

Hvor er jeg sygesikret når jeg opholder mig midlertidigt i Sverige?

Hvis du er bosat i et andet nordisk land og rejser til Sverige for et midlertidigt ophold og ikke registrerer dig i Sverige, har du ret til nødvendig sundhedspleje og akut tandpleje. Med nødvendig sundhedspleje menes pleje der ikke kan udsættes til du kommer hjem. Du har ret til at få plejen på de samme vilkår som folk der bor i Sverige.

Du skal medbringe gyldig legitimation som for eksempel et pas eller kørekort. Du skal desuden oplyse din adresse i dit hjemland.

Kan jeg få planlagt behandling i udlandet?

Du kan få planlagt behandling i et andet nordisk land. Det kan for eksempel være en konsultation hos en specialist, operation eller behandling for en bestemt sygdom.

Bor du i Sverige og vil planlægge behandling i udlandet, kan du ansøge om en forhåndstilladelse (förhandstillstånd) eller forhåndstilsagn (förhandsbesked) fra Försäkringskassan i Sverige. Du kan også betale den udenlandske behandler for behandlingen under dit ophold og søge om refusion bagefter.

Kan jeg få planlagt behandling i Sverige?

Hvis du bor i et andet nordisk land og søger planlagt behandling i Sverige, skal du enten have en forhåndstilladelse fra det land hvor du bor inden du arrangerer din behandling i Sverige. Eller også skal du kontakte myndigheden i dit bopælsland for at finde ud af hvilke regler der gælder for at få refusion bagefter for udgifter for behandling du planlægger at få i Sverige .

Kan jeg få svenske sundhedsydelser når jeg opholder mig midlertidigt i udlandet?

Hvis du studerer i et andet nordisk land i mindre end et år, har du ret til sundhedspleje og tandpleje i Sverige på samme måde som da du boede i Sverige.

Hvis du studerer i et andet nordisk land i mere end et år, kan du have ret til sundheds- og tandpleje i Sverige på samme måde som da du boede i Sverige, men du skal først have ansøgt om og have modtaget blanketten ”Intyg om rätt till vård i Sverige” hos Försäkringskassan.

Du har også ret til nødvendig pleje i det land, hvor du studerer. Hvis du studerer i et nordisk land, er det tilstrækkeligt at vise legitimation og oplyse din boligadresse for at få den nødvendige pleje.

Hvis du vil have sundhedspleje der kan vente til du kommer hjem, skal du selv betale det. Der er dog mulighed for at ansøge om kompensation fra Försäkringskassan. I nogle tilfælde kan du også ansøge om forhåndstilladelse om (förhandstillstånd) eller forhåndsgodkendelse (förhandsbesked) til planlagt behandling i udlandet.

Kan jeg få svenske sundhedsydelser når jeg bor i Sverige og arbejder i flere lande?

Hvis du bor i Sverige og arbejder i mindst to forskellige nordiske lande, skal du rapportere det til Försäkringskassan. Försäkringskassan vil undersøge om du opfylder betingelserne for fortsat at være social sikret i Sverige.

Hvis du er udstationeret arbejdskraft, har fået dispensation eller arbejder i to eller flere lande samtidigt, skal du have blanket A1 (med til Danmark og Finland) eller E 101 (med til Island og Norge). Blanketten får du hos Försäkringskassan. Den viser hvilket land der omfatter din socialforsikring.

Kan jeg få refundering for sundhedsydelser jeg har betalt i udlandet?

For at få kompensation for tandpleje udført i et andet nordisk land, kræves det at

  • du er social sikret for sundhedsydelser i Sverige.
  • den tandbehandling du planlægger ville have været betalt af det offentlige eller have været berettiget til statlig tandplejestøtte hvis du havde fået behandlingen i Sverige.
  • tandbehandlingen gives af faglig kompetent sundhedspersonale.

Du kan aldrig få mere i kompensation end hvad tandbehandlingen havde kostet i Sverige, eller hvad du har betalt. Det betyder at hvis tandbehandlingen er dyrere i plejelandet end det er i Sverige, betaler du selv forskellen.

For at få kompensation for sundhedspleje udført i et andet nordisk land, kræves det at

  • du er social sikret for sundhedsydelser i Sverige.
  • den behandling du planlægger ville have været betalt af det offentlige hvis du havde fået behandlingen i Sverige.
  • behandlingen gives af faglig kompetent sundhedspersonale.
  • du har betalt mere end patientgebyret der gælder i plejelandet.

Du kan aldrig få mere i kompensation end hvad behandlingen havde kostet i Sverige, eller hvad du har betalt. Det betyder at hvis behandlingen er dyrere i plejelandet end det er i Sverige, betaler du selv forskellen.

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

Gå ind på Försäkringskassans webside for mere information. Du kan også ringe til Försäkringskassans kontaktcenter, +46 (0)771–524 524.

Mere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.