Ruotsin sairauspäiväraha

Svenske sygedagpenge
Tämä artikkeli käsittelee Ruotsin sairauspäivärahasääntöjä.

Sairauspäiväraha (sjukpenning) on etuus, jota voit saada, jos et sairauden vuoksi pysty tekemään tavallista työtäsi.

Milloin olet oikeutettu sairauspäivärahaan Ruotsissa?

Oikeutesi ruotsalaiseen sairauspäivärahaan riippuu elämäntilanteestasi.

Jos olet työsuhteessa, sinulla on osakeyhtiö tai olet yksityinen elinkeinonharjoittaja

Jos olet työsuhteessa tai sinulla on osakeyhtiö, työnantajasi tai yhtiösi maksaa sinulle sairausajan palkkaa tavanomaisen palkan sijaan ensimmäisten 14 päivän ajan. Sairauspäivärahaan tehdään karenssivähennys. Karenssivähennys on 20 prosenttia siitä sairauspäivärahasta, joka sinun arvioidaan saavan keskimääräisenä kalenteriviikkona.

Ensimmäisten 14 päivän kuluttua työnantaja ilmoittaa sairaudestasi Ruotsin vakuutuskassaan (Försäkringskassan). Tämän jälkeen voit hakea sairauspäivärahaa vakuutuskassasta.

Yrittäjä ei voi saada sairausajan palkkaa. Sairastumisesta tulee ilmoittaa vakuutuskassaan heti ensimmäisenä sairauspäivänä. Voit itse valita, montako karenssipäivää haluat, ennen kuin alat saada sairauspäivärahaa vakuutuskassasta. Jos et valitse karenssipäivien määrää itse, sinulle määrätään automaattisesti seitsemän karenssipäivää.

Voit saada sairauspäivärahaa, jos

kuulut Ruotsin sosiaaliturvan piiriin.

et voi sairauden vuoksi tehdä täyttä työaikaasi. Sairauspäivärahan saamisen edellytyksenä on, että työaikasi vähenee vähintään neljänneksellä tavanomaisesta työajastasi.

menetät sairauspäivärahan perusteena olevaa tuloa. Sairauspäivärahan perusteena oleva tulo (sjukpenninggrundande inkomst, SGI) on vakuutuskassan laskema rahasumma, jonka pohjalta sairauspäivärahasi määräytyy.

Sairauspäivärahan määrä on vajaat 80 prosenttia palkastasi (jos olet yrittäjä: yritystoiminnastasi saamastasi tulosta), mutta kuitenkin korkeintaan 725 kruunua päivässä.

Jos olet vanhempainvapaalla

Jos sairastut, voit olla oikeutettu sairauspäivärahaan niiltä päiviltä, joilta olisit saanut vanhempainrahaa. Sairauspäivärahaa tulee hakea vakuutuskassasta heti ensimmäisenä sairauspäivänä. Vakuutuskassa keskeyttää vanhempainrahan maksun niiden päivien ajaksi, jolloin et pysty sairauden vuoksi hoitamaan lastasi.

Voit olla oikeutettu sairauspäivärahaan, jos

olet sairaana ja kykysi hoitaa lastasi heikentyy vähintään 25 prosenttia.

sinulle on määritetty sairauspäivärahan perusteena oleva tulo (SGI).

Vakuutuskassa laskee sairauspäivärahan perusteena olevan tulon vuosiansioidesi pohjalta. Sairauspäivärahan perusteena olevaa tuloa käytetään arvioitaessa, oletko oikeutettu sairausetuuteen ja minkä suuruista sairauspäivärahaa voit saada sairastuessasi.

Jos olet työtön

Voit saada sairauspäivärahaa, jos

  • et voi sairautesi vuoksi hakea työtä tai ottaa vastaan tarjottua työtä. Sinun on oltava sairaana vähintään neljäsosa siitä ajasta, jonka olisit käyttänyt työnhakuun.
  • olet rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi Ruotsin työnvälitykseen (Arbetsförmedlingen). Jos olet ollut työttömänä alle kolme kuukautta, voit saada sairauspäivärahaa, vaikka et olisikaan rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi työnvälitykseen. Et kuitenkaan saa sairauspäivärahaa ensimmäisiltä 14 sairauspäivältä.
  • kuulut Ruotsin sosiaaliturvan piiriin. Kuulut Ruotsin sosiaaliturvan piiriin, jos viimeisin työpaikkasi oli Ruotsissa. Olet myös voinut työskennellä jossain toisessa maassa ja kuulua silti Ruotsin sosiaaliturvaan. Päinvastainenkin on mahdollista, eli olet voinut työskennellä Ruotsissa mutta kuulua silti jonkin toisen maan sosiaaliturvan piiriin. Soita vakuutuskassan palvelunumeroon +46 (0)771 524 524, jos haluat tarkistaa, mikä pätee sinun tapauksessasi.

Sairastumisesta on ilmoitettava vakuutuskassaan heti ensimmäisenä sairauspäivänä. Sairauspäiväraha on vajaat 80 prosenttia aiemmasta palkastasi. Päiväkohtaiselle sairauspäivärahalle on kuitenkin säädetty yläraja.

Jos olet opiskelija

Jos sairastut opiskellessasi, sinun tulee ilmoittaa sairastumisestasi vakuutuskassaan heti ensimmäisenä sairauspäivänä.

Jos et voi opiskella sairautesi vuoksi, voit silti saada edelleen opintotukea ja -lainaa Ruotsin opintotukiasiain keskuslautakunnasta (Centrala studiestödsnämnden, CSN). CSN ottaa sairastumisesi huomioon seuratessaan opintojesi edistymistä.

Jos käyt opiskelun ohella töissä ja sairastut, voit saada sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahan saamisen edellytyksenä on, että vuosiansiosi ovat tietyllä vähimmäistasolla.

Kuinka kauan sinun on täytynyt asua tai työskennellä Ruotsissa?

Jos asut Ruotsissa, kuulut yleensä Ruotsin sosiaaliturvan piiriin ja voit siis olla oikeutettu vakuutuskassasta maksettaviin etuuksiin.

Sinun tulee kirjautua Ruotsin väestörekisteriin, jos muutat Ruotsiin vähintään vuodeksi. Kirjautuminen tapahtuu Ruotsin verovirastossa (Skatteverket).

Jos et ole kirjoilla Ruotsin väestörekisterissä, sinun tulee ilmoittautua Ruotsin vakuutuskassaan. Tämän jälkeen vakuutuskassa selvittää, kuulutko Ruotsin vai toisen maan sosiaaliturvan piiriin.

Jos työskentelet Ruotsissa mutta asut toisessa Pohjoismaassa, kuulut työskentelymaasi eli Ruotsin sosiaaliturvan piiriin.

Miten pitkään voit saada sairauspäivärahaa?

Sairauspäiväraha on määräaikainen etuus. Se korvaa ansionmenetystä, kunnes voit palata töihin. Sairauspäivärahan määrä ja maksukauden pituus riippuvat siitä, miten paljon sairaus vaikuttaa työkykyysi.

Miten haet sairauspäivärahaa Ruotsissa?

Sairauspäivärahaa haetaan vakuutuskassasta.

Mitä tapahtuu, jos sairautesi pitkittyy tai kroonistuu?

Jos sairautesi pitkittyy, vakuutuskassa nimeää sinulle henkilökohtaisen virkailijan, joka auttaa sinua kaikissa sairauspäivärahaan liittyvissä asioissa. Virkailija ottaa sinuun yhteyttä, kun ensimmäinen päivärahaerä on maksettu sinulle.

Jos olet alle 30-vuotias etkä voi työskennellä kokopäiväisesti vähintään vuoteen sairauden, tapaturman tai vamman takia, voit olla oikeutettu aktivointikorvaukseen (aktivitetsersättning).

Jos olet täyttänyt 19 vuotta etkä pysty todennäköisesti koskaan työskentelemään kokopäiväisesti sairauden, tapaturman tai vamman vuoksi, voit olla oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen (sjukersättning).

Entä jos kyse on työtapaturmasta tai ammattitaudista?

Vakuutuskassa voi korvata työtapaturmasta johtuvaa ansionmenetystä. Korvaus on nimeltään elinkorko (livränta). Elinkoron saamisen edellytyksenä on, että työtapaturma tulee lääkärin arvion mukaan vaikuttamaan työkykyysi vähintään vuoden ajan.

Vakuutuskassa voi korvata sinulle työtapaturmasta aiheutuvia hammashoitokuluja, apuvälinekuluja tai ulkomailla annettavasta hoidosta koituvia kuluja.

Toisessa Pohjoismaassa työskentelevän sairauspäiväraha

Kun alat työskennellä toisessa Pohjoismaassa, et ole enää oikeutettu ruotsalaiseen sairauspäivärahaan. Sen sijaan sinulla on oikeus saada vastaavaa etuutta työskentelymaastasi.

Info Pohjolan verkkosivuilta löydät lisätietoja muiden Pohjoismaiden sairauspäivärahajärjestelmistä:

Mistä saat lisätietoja?

Ota yhteyttä vakuutuskassan puhelinpalveluun numerossa +46 (0)771 524 524 tai katso lisätietoja vakuutuskassan verkkosivuilta.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.