Ruotsin sairauspäiväraha

Svenske sygedagpenge
Tältä sivulta saat tietoa Ruotsin sairauspäivärahasäännöistä. Kerromme, miten sinun tulee toimia, jos olet palkansaaja, yrittäjä, opiskelija tai työtön tai jos sairastut ollessasi vanhempainvapaalla. Lisäksi saat tietää, mistä sinun kuuluu hakea sairauspäivärahaa, jos asut Ruotsissa ja työskentelet ulkomailla.

Sairauspäiväraha on ruotsiksi sjukpenning. Sairauspäiväraha on etuus, jota voit saada, jos et sairauden vuoksi pysty tekemään tavallista työtäsi.

Milloin olet oikeutettu sairauspäivärahaan Ruotsissa?

Oikeutesi ruotsalaiseen sairauspäivärahaan riippuu elämäntilanteestasi.

Jos olet työsuhteessa tai jos sinulla on osakeyhtiö, työnantajasi tai yhtiösi maksaa sinulle sairausajan palkkaa tavanomaisen palkan sijaan ensimmäisten 14 päivän ajan. Sairauspäivärahaan tehdään karenssivähennys. Karenssivähennys on 20 prosenttia siitä sairauspäivärahasta, joka sinun arvioidaan saavan keskimääräisenä kalenteriviikkona.

Ensimmäisten 14 päivän kuluttua työnantaja ilmoittaa sairaudestasi Ruotsin vakuutuskassaan (Försäkringskassan). Tämän jälkeen voit hakea sairauspäivärahaa vakuutuskassasta.

Yrittäjä ei voi saada sairausajan palkkaa. Sairastumisesta tulee ilmoittaa vakuutuskassaan heti ensimmäisenä sairauspäivänä. Voit itse valita, montako karenssipäivää haluat, ennen kuin alat saada sairauspäivärahaa vakuutuskassasta. Jos et valitse karenssipäivien määrää itse, sinulle määrätään automaattisesti seitsemän karenssipäivää.

Voit saada sairauspäivärahaa, jos

  • kuulut Ruotsin sosiaaliturvan piiriin.
  • et voi sairauden vuoksi tehdä täyttä työaikaasi. Sairauspäivärahan saamisen edellytyksenä on, että työaikasi vähenee vähintään neljänneksellä tavanomaisesta työajastasi.
  • menetät sairauspäivärahan perusteena olevaa tuloa. Sairauspäivärahan perusteena oleva tulo (sjukpenninggrundande inkomst, SGI) on vakuutuskassan laskema rahasumma, jonka pohjalta sairauspäivärahasi määräytyy.

Sairauspäivärahan määrä on vajaat 80 prosenttia palkastasi (jos olet yrittäjä: yritystoiminnastasi saamastasi tulosta), mutta kuitenkin korkeintaan 725 kruunua päivässä.

Jos sairastut ollessasi vanhempainvapaalla, voit olla oikeutettu sairauspäivärahaan niiltä päiviltä, joilta olisit saanut vanhempainrahaa. Sairauspäivärahaa tulee hakea vakuutuskassasta heti ensimmäisenä sairauspäivänä. Vakuutuskassa keskeyttää vanhempainrahan maksun niiden päivien ajaksi, jolloin et pysty sairauden vuoksi hoitamaan lastasi.

Voit olla oikeutettu sairauspäivärahaan, jos

  • olet sairaana ja kykysi hoitaa lastasi heikentyy vähintään 25 prosenttia.
  • sinulle on määritetty sairauspäivärahan perusteena oleva tulo (SGI).

Vakuutuskassa laskee sairauspäivärahan perusteena olevan tulon vuosiansioidesi pohjalta. Sairauspäivärahan perusteena olevaa tuloa käytetään arvioitaessa, oletko oikeutettu sairausetuuteen ja minkä suuruista sairauspäivärahaa voit saada sairastuessasi.

Jos sairastut hakiessasi töitä, voit saada sairauspäivärahaa, jos

  • et voi sairautesi vuoksi hakea työtä tai ottaa vastaan tarjottua työtä. Sinun on oltava sairaana vähintään neljäsosa siitä ajasta, jonka olisit käyttänyt työnhakuun.
  • olet rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi Ruotsin työnvälitykseen (Arbetsförmedlingen). Jos olet ollut työttömänä alle kolme kuukautta, voit saada sairauspäivärahaa, vaikka et olisikaan rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi työnvälitykseen. Et kuitenkaan saa sairauspäivärahaa ensimmäisiltä 14 sairauspäivältä.
  • kuulut Ruotsin sosiaaliturvan piiriin. Kuulut Ruotsin sosiaaliturvan piiriin, jos viimeisin työpaikkasi oli Ruotsissa. Olet myös voinut työskennellä jossain toisessa maassa ja kuulua silti Ruotsin sosiaaliturvaan. Päinvastainenkin on mahdollista, eli olet voinut työskennellä Ruotsissa mutta kuulua silti jonkin toisen maan sosiaaliturvan piiriin. Soita vakuutuskassan palvelunumeroon +46 (0)771 524 524, jos haluat tarkistaa, mikä pätee sinun tapauksessasi.

Sairastumisesta on ilmoitettava vakuutuskassaan heti ensimmäisenä sairauspäivänä. Sairauspäiväraha on vajaat 80 prosenttia aiemmasta palkastasi. Päiväkohtaiselle sairauspäivärahalle on kuitenkin säädetty yläraja.

Jos sairastut opintojesi aikana, sinun tulee ilmoittaa sairastumisestasi vakuutuskassaan heti ensimmäisenä sairauspäivänä.

Jos et voi opiskella sairautesi vuoksi, voit silti saada edelleen opintotukea ja -lainaa Ruotsin opintotukiasiain keskuslautakunnasta (Centrala studiestödsnämnden, CSN). CSN ottaa sairastumisesi huomioon seuratessaan opintojesi edistymistä.

Jos käyt opiskelun ohella töissä ja sairastut, voit saada sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahan saamisen edellytyksenä on, että vuosiansiosi ovat tietyllä vähimmäistasolla.

Miten pitkään sinun täytyy työskennellä Ruotsissa ollaksesi oikeutettu ruotsalaisiin sosiaaliturvaetuuksiin?

Jos asut Ruotsissa, kuulut yleensä Ruotsin sosiaaliturvan piiriin ja voit olla oikeutettu vakuutuskassasta maksettaviin etuuksiin.

Sinun tulee kirjautua Ruotsin väestörekisteriin, jos muutat Ruotsiin vähintään vuodeksi. Kirjautuminen tapahtuu Ruotsin verovirastossa (Skatteverket).

Jos et ole kirjoilla Ruotsin väestörekisterissä, sinun tulee ilmoittautua Ruotsin vakuutuskassaan. Tämän jälkeen vakuutuskassa selvittää, kuulutko Ruotsin vai toisen maan sosiaaliturvan piiriin.

Jos työskentelet Ruotsissa mutta asut toisessa Pohjoismaassa, kuulut työskentelymaasi eli Ruotsin sosiaaliturvan piiriin.

Miten pitkään voit saada sairauspäivärahaa Ruotsissa?

Sairauspäiväraha on määräaikainen etuus. Se korvaa ansionmenetystä, kunnes voit palata töihin. Sairauspäivärahan määrä ja maksukauden pituus riippuvat siitä, miten paljon sairaus vaikuttaa työkykyysi.

Miten haet sairauspäivärahaa Ruotsissa?

Sairauspäivärahaa haetaan vakuutuskassasta.

Mihin etuuksiin olet oikeutettu, jos sairautesi pitkittyy tai sinulla on krooninen sairaus?

Jos sairautesi pitkittyy, vakuutuskassa nimeää sinulle henkilökohtaisen virkailijan, joka auttaa sinua kaikissa sairauspäivärahaan liittyvissä asioissa. Virkailija ottaa sinuun yhteyttä, kun ensimmäinen päivärahaerä on maksettu sinulle.

Jos olet alle 30-vuotias etkä voi työskennellä kokopäiväisesti vähintään vuoteen sairauden, tapaturman tai vamman takia, voit olla oikeutettu aktivointikorvaukseen (aktivitetsersättning).

Jos olet täyttänyt 19 vuotta etkä pysty todennäköisesti koskaan työskentelemään kokopäiväisesti sairauden, tapaturman tai vamman vuoksi, voit olla oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen (sjukersättning).

Entä jos kyse on työtapaturmasta tai ammattitaudista?

Vakuutuskassa voi korvata työtapaturmasta johtuvaa ansionmenetystä. Korvaus on nimeltään elinkorko (livränta). Elinkoron saamisen edellytyksenä on, että työtapaturma tulee lääkärin arvion mukaan vaikuttamaan työkykyysi vähintään vuoden ajan.

Vakuutuskassa voi korvata sinulle työtapaturmasta aiheutuvia hammashoitokuluja, apuvälinekuluja tai ulkomailla annettavasta hoidosta koituvia kuluja.

Miten haet sairauspäivärahaa, jos työskentelet ulkomailla?

Jos asut Ruotsissa mutta työskentelet ulkomailla, et ole oikeutettu ruotsalaiseen sairauspäivärahaan. Sen sijaan sinulla on oikeus saada vastaavaa etuutta työskentelymaastasi. Ota yhteyttä työskentelymaasi sosiaaliturvaviranomaiseen ja selvitä, miten voit saada sairauspäivärahaa.

Info Pohjolan verkkosivuilta saat tietoa muiden Pohjoismaiden sairauspäivärahajärjestelmistä ja siitä, mihin viranomaisiin sinun tulee olla yhteydessä.

Mistä saat lisätietoja?

Ota yhteyttä vakuutuskassan puhelinpalveluun numerossa +46 (0)771 524 524 tai katso lisätietoja vakuutuskassan verkkosivuilta.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.