Päivähoito Norjassa

Børnepasning i Grønland
Tämä sivu käsittelee päivähoitomaksuja, päivähoitopaikan hakemista ja lapsen oikeutta päivähoitopaikkaan.

Onko lapsellasi oikeus päivähoitopaikkaan?

Päiväkodissa voivat käydä 1–5-vuotiaat lapset. Päivähoito on vapaaehtoinen palvelu, jossa lapsi voi olla vanhempien työ- tai koulupäivän ajan. Päivähoitopalveluista vastaavat Norjassa kunnat, mutta maassa on myös yksityisiä päiväkoteja.

Päivähoitopaikan saamisen edellytyksenä on, että lapsi asuu vakinaisesti Norjassa.

Lapsi on oikeutettu päivähoitopaikkaan omassa asuinkunnassaan, mikäli päivähoitopaikkaa haetaan kunnan asettamien aikarajojen puitteissa. Lapsella on oikeus päivähoitopaikkaan elokuun alusta alkaen, jos hän täyttää yhden vuoden viimeistään sen vuoden elokuun loppuun mennessä, jolloin hänelle haetaan päivähoitopaikkaa. Mikäli lapsi täyttää yksi vuotta syys-, loka- tai marraskuussa sinä vuonna, jolloin hänelle haetaan päivähoitopaikkaa, hän on oikeutettu päivähoitopaikkaan sen kuukauden loppuun mennessä, jolloin hän täyttää yhden vuoden.

Jos asut perheinesi Norjassa tilapäisesti, ota yhteyttä kuntaan tai yksityiseen päiväkotiin ja tiedustele, onko siellä vapaita päivähoitopaikkoja.

Miten päivähoitopaikkaa haetaan?

Päivähoitopaikkaa haetaan erillisellä lomakkeella, jonka saat joko yksityisestä päiväkodista tai asuinkunnastasi. Haku tapahtuu useimmiten sähköisesti kunnan hakuportaalin kautta. Hakuajat vaihtelevat, mutta hakuaika päättyy useimmiten 1. maaliskuuta.

Kysy lisätietoja päivähoitopaikkojen hakuajoista norjalaisesta asuin- tai muuttokunnastasi. Sinun on ilmoitettava tiettyyn määräaikaan mennessä, otatko päivähoitopaikan vastaan.

Mitä päivähoitopaikka maksaa ja voitko saada tukea?

Päivähoitomaksut voivat vaihdella jonkin verran. Kokopäivähoidosta perittävälle maksulle on kuitenkin säädetty yläraja. Norjan parlamentti eli suurkäräjät tarkistaa päivähoidon enimmäismaksun vuosittain.  Päivähoitomaksun lisäksi vanhemmilta voidaan periä maksu lapselle tarjottavasta ruoasta.

Saat alennusta päivähoitomaksusta, jos sinulla on useampia lapsia, jotka ovat päivähoidossa samassa kunnassa. Myös perheen tulot vaikuttavat päivähoitomaksuun, eli pienituloiset voivat saada alennusta päivähoitomaksuista. Kysy lisätietoja päivähoitomaksuista joko asuinkunnastasi tai siitä päiväkodista, josta aiot hakea päivähoitopaikkaa.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.