Förskola i Norge

Børnepasning i Grønland
Här kan du läsa om rätten till förskoleplats, hur man ansöker och vad det kostar att ha barn i förskolan (barnehagen).

Har ditt barn rätt till förskoleplats?

Barn som är mellan ett och fem år kan gå i förskolan. Förskolan är en frivillig plats där barnet kan vara medan föräldrarna är på jobbet/i skolan. Det är kommunerna som har ansvar för förskolan i Norge, men det finns även privata förskolor.

Barnet som ska gå i förskolan måste vara folkbokförd i Norge.

Dina barn har rätt till förskoleplats i kommunen de är bosatta i om du ansöker inom en tidsfrist som kommunen satt. Barn som fyller ett år senast i augusti samma år som du ansökt om förskoleplats har rätt att få en plats i förskolan från augusti. Om barnet fyller ett år i september, oktober eller november samma år som du ansöker om förskoleplats har barnet rätt till en plats innan månaden barnet fyller ett år är slut.

Om ni är här tillfälligt måste ni kontakta kommunen eller privata förskolor och fråga om det finns lediga förskoleplatser. 

Hur ansöker du om förskoleplats?

Du ansöka om förskoleplats till ditt barn med en särskild blankett som du får från den privata förskolan eller den kommun du bor i. De flesta måste ansöka elektroniskt via kommunens sökportal. Sista ansökningsdag varierar men är normalt kring den 1 mars.

Kontakta kommunen du bor i eller ska flytta till för mer information om antagningstiderna i din kommun. Du måste tacka ja till platsen inom den angivna tidsfristen.

Vad kostar förskolan och kan du få stöd?

Hur mycket man ska betala för förskolan kan variera något. Men det finns en maxtaxa för vad föräldrar ska betala för en heltids förskoleplats. Maxtaxan bestäms årligen av stortinget.  Eventuellt tillkommer en kostnad för mat.

Du får en prisminskning om du har flera barn på förskolan i samma kommun. Vad du ska betala är också kopplat till inkomst, vilket innebär att lågavlönade kan få rabatt. Ta kontakt med aktuell förskola eller din kommun för mer information om priser.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.