Børnehave i Norge

Børnepasning i Grønland
Her kan du læse om ret til børnehaveplads, hvordan du søger, og hvad det koster at have et barn i børnehave.

Har dit barn ret til en børnehaveplads?

Børn, som er 1-5 år, kan gå i børnehave. Børnehaven er et frivilligt tilbud, hvor barnet kan være, mens forældrene er på arbejde eller studerer. Kommunerne har ansvaret for børnehaverne i Norge, og der findes også private børnehaver.

Børn, som skal gå i børnehave, skal være folkeregistreret som bosat i Norge.

Børn har ret til en børnehaveplads i bopælskommunen, hvis der søges inden for en frist, som er fastsat af kommunen. Børn, som fylder et år senest inden udgangen af august det år, der søges om børnehaveplads, har ret til en børnehaveplads fra august. Hvis barnet fylder et år i september, oktober eller november det år, der søges om børnehaveplads, har barnet ret til en plads inden udgangen af den måned, hvor barnet fylder et år.

Hvis I opholder jer midlertidigt i Norge, skal I kontakte kommunen eller en privat børnehave og forhøre jer om eventuelt ledige børnehavepladser. 

Hvordan søger du om børnehaveplads?

Du søger om børnehaveplads til dit barn via et særligt skema, som du får i den private børnehave eller i din bopælskommune. De fleste skal søge digitalt via kommunens søgeportal. Ansøgningsfristen varierer, men som regel ligger den omkring den 1. marts.

Kontakt den kommune du bor i eller skal flytte til for yderligere information om tildeling af børnehavepladser i din kommune. Du skal acceptere pladsen inden for en bestemt frist.

Hvad koster en børnehaveplads og kan du få støtte?

Prisen for en børnehaveplads kan variere. Der er dog vedtaget et prisloft for, hvor meget forældre skal betale for en fuldtidsplads i børnehaven. Prisloftet fastsættes årligt af Stortinget.  Hertil kommer eventuel betaling for kost.

Du får rabat, hvis du har flere børn i børnehaven i den samme kommune. Prisen er også afhængig af indkomst, hvilket betyder, at lavtlønnede betaler et mindre beløb. Du kan kontakte den børnehave, du er interesseret i eller din bopælskommune for yderligere information om priser.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.