Perusopetus Tanskassa

Svenske børnepenge
Tanskassa on kymmenen vuoden mittainen oppivelvollisuus, mutta ei koulupakkoa. Tämä sivu kertoo Tanskan peruskouluista, yksityiskouluista, sisäoppilaitoksista ja kansainvälisistä peruskouluista.

Oppivelvollisuus Tanskassa

Tanskassa ei ole koulupakkoa, mutta kaikilla oppivelvollisuusikäisillä lapsilla on oikeus ja velvollisuus saada opetusta.

Oppivelvollisuus kestää kymmenen vuotta ja alkaa 1. elokuuta sinä kalenterivuonna, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta.

Lapsi voi saada oppivelvollisuusopetusta

  • maksuttomissa peruskouluissa
  • maksullisissa yksityiskouluissa
  • kotiopetuksena.

Lisäksi Tanskassa on erityyppisiä sisäoppilaitoksia (kostskole ja efterskole).

Peruskoulu

Peruskouluun sisältyvät vuoden mittainen esikoulu (nollaluokka) sekä peruskoulun luokat ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan. Lisäksi on mahdollista käydä vuoden kestävä vapaaehtoinen kymmenes luokka.

Tanskassa asuvalla on oikeus saada lapsensa peruskouluun siinä koulupiirissä, jonka alueella perhe asuu tai oleskelee.

Vanhemmat voivat kuitenkin halutessaan ilmoittaa lapsensa johonkin muuhun kuin oman koulupiirin kouluun (myös toisessa kunnassa sijaitsevaan peruskouluun), mikäli kyseisessä koulussa on vapaita oppilaspaikkoja.

Kysy lisätietoja tanskalaisesta asuinkunnastasi.

Yksityiset peruskoulut ja erityyppiset sisäoppilaitokset Tanskassa

Yksityiset peruskoulut ja sisäoppilaitokset ovat yksityisiä voittoa tavoittelemattomia oppilaitoksia, joissa oppilailta peritään maksu opetuksesta ja mahdollisesta majoituksesta. Sisäoppilaitosten oppilaat asuvat oppilaitoksen asuntolassa. Sisäoppilaitoksista käytetään tanskaksi nimitystä fri grundskole (peruskoulun 6.–10. luokat), efterskole (peruskoulun 8.–10. luokat) ja fri fagskole (10. luokka tai ainekohtaiset linjat).

Tanskan kansainväliset peruskoulut

Tanskassa on useita kansainvälisiä kouluja, joissa opetuskielenä on jokin muu kuin tanska.

Useimmat kansainväliset koulut kuuluvat yksityiskoulusäännösten piiriin ja saavat siten valtiontukea. Lisäksi oppilailta peritään noin 15 000–80 000 Tanskan kruunun suuruinen vuotuinen koulumaksu.

Kansainvälisissä kouluissa on sekä tanskalaisia oppilaita, jotka haluavat käydä vieraskielistä koulua, että ulkomaalaisia oppilaita, jotka eivät osaa tanskaa. Vaikka koulujen opetuskielenä on vieras kieli, muille kuin tanskalaisille oppilaille annetaan yleensä täydentävää tanskan kielen ja kulttuurin opetusta.

Kansainväliseen kouluun haetaan ottamalla yhteyttä suoraan haluttuun kouluun. Jotkin kansainväliset koulut ovat hyvin suosittuja ja niihin on pitkät jonot. Kouluun kannattaakin olla yhteydessä mahdollisimman hyvissä ajoin.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää lastesi perusopetuksesta, ota yhteyttä tanskalaiseen asuinkuntaasi.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.