Koulutus

Täältä saat tietoa muun muassa koulutusjärjestelmästä, koulutukseen pääsystä ja arvosanojen muuntamisesta.

Højere videregående uddannelser i Danmark

Korkea-asteen koulutus Tanskassa

Svenske børnepenge

Perusopetus Tanskassa

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Työ- ja oleskelulupa Tanskassa

Ungdomsuddannelser i Danmark

Toisen asteen koulutus Tanskassa

Autorisation til at udføre visse erhverv i Danmark

Tiettyjen ammattien harjoittamisoikeus Tanskassa

Optagelse på højere videregående uddannelse i Danmark

Hakeminen korkea-asteen koulutukseen Tanskassa

Karakterskalaen i det danske uddannelssystem

Arvosanat Tanskan oppilaitoksissa

Sygesikring ved studieophold i Danmark

Tanskassa opiskelevien sairausvakuutus

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.