Grundskola i Danmark

Svenske børnepenge
I Danmark är det undervisningsplikt i tio år, men inte skolplikt. Här kan du läsa om den danska grundskolan, friskolor, efterskolor och internationella grundskolor i Danmark.

Undervisningsplikt i Danmark

Danmark har inte skolplikt, men alla barn i undervisningspliktig ålder har rätt och plikt att motta undervisning.

Undervisningsplikten varar i tio år och börjar den 1 augusti det kalenderår när barnet fyller sex år.

Den obligatoriska undervisningen kan ske

  • i grundskolan, som är gratis
  • i friskolor eller i privata grundskolor, där föräldrarna betalar en avgift
  • som hemundervisning.

Därtill finns internatskolor och så kallade efterskolor, där eleverna bor på skolan.

Grundskolan

Grundskolan består av en ettårig förskola samt årskurserna 1–9. Dessutom kan man gå en frivillig årskurs 10.

När du bor i Danmark har du rätt att få ditt barn antaget i grundskolan i det skoldistrikt där familjen bor eller befinner sig.

Det är dock möjligt att välja en annan skola än den i distriktet, även en grundskola i en annan kommun än den man bor i, under förutsättning att det finns lediga elevplatser i den önskade skolan.

Om du vill få närmare information, ska du kontakta din kommun.

Friskolor, privata grundskolor, så kallade efterskolor och fria yrkesskolor i Danmark

Fria grundskolor och efterskolor är privata institutioner där man betalar för undervisning och eventuellt uppehälle. Elever kan bo på fria grundskolor (årskurs 6–10), efterskolor (årskurs 8–10) och fria yrkesskolor (årskurs 10 med mera).

Internationella grundskolor i Danmark

Det finns ett antal internationella skolor i Danmark, där undervisningsspråket är ett annat än danska.

De flesta internationella skolor fungerar enligt reglerna för privata skolor och får därför ett statligt understöd. Därtill har de en skolavgift som kan variera från cirka 15 000 till 80 000 danska kronor om året.

Eleverna på de internationella skolorna kan både vara danska elever som vill få undervisning på ett främmande språk och utländska elever utan kunskaper i danska. Fastän undervisningen i dessa skolor sker på främmande språk ges det i regel kompletterande undervisning i det danska språket och dansk kultur för icke-danska elever.

Antagning till internationella skolor sker separat för varje enskild skola. Vissa skolor är mycket eftertraktade och har väntelistor, så det rekommenderas att man kontaktar skolan så tidigt som möjligt.

Mer information

Kontakta myndighet

Om du har frågor om ditt barns skolgång i danska skolor, kontakta din kommun.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.