Grundskole i Danmark

Svenske børnepenge
Her kan du læse om den danske grundskole, Folkeskolen.

Undervisningspligt

I Danmark er der ikke skolepligt, men alle børn i den undervisningspligtige alder har ret og pligt til at modtage undervisning.

Undervisningspligten varer i 10 år og indtræder den 1. august i det kalenderår barnet fylder seks år.

Den pligtige undervisning kan foregå

  • i folkeskolen, der er gratis
  • i friskoler eller i private grundskoler hvor der opkræves forældrebetaling
  • som hjemmeundervisning.

Desuden findes kostskoler og efterskoler hvor eleverne bor på skolen.

Folkeskolen

Folkeskolen omfatter en 10-årig grundskole bestående af en børnehaveklasse (0. klasse) og 1.-9-klasse samt en 1-årig frivillig 10. klasse.

Når du bor i Danmark, har du ret til at få dit barn optaget i folkeskolen i det skoledistrikt hvor familien bor eller opholder sig.

Det er dog muligt at vælge en anden folkeskole end distriktsskolen, herunder også en folkeskole i en anden kommune end bopælskommunen, under forudsætning af at der er plads på den ønskede skole.

Hvis du ønsker nærmere oplysninger, skal du kontakte din kommune.

Friskoler, private grundskoler, efterskoler og frie fagskoler

Frie grundskoler og efterskoler er private selvejede institutioner hvor der opkræves betaling for undervisning og eventuelt ophold. Elever kan bo på frie grundskoler (6.-10. klassetrin), efterskoler (8.-10. klassetrin) og frie fagskoler (10. klassetrin med mere)

Internationale grundskoler i Danmark

Der findes en række internationale skoler i Danmark hvor undervisningssproget er et andet end dansk.

De fleste internationale skoler er oprettet efter reglerne for private skoler og får derfor et statsligt tilskud. Der opkræves herudover en skoleafgift, som kan variere fra cirka 15.000 til 80.000 danske kroner om året.

Eleverne på de internationale skoler kan både være danske elever der ønsker undervisning på et fremmedsprog, og udenlandske elever uden kendskab til dansk. Selv om undervisningen på disse skoler foregår på fremmedsprog, gives der som regel supplerende undervisning i dansk sprog og kultur for ikke-danske elever.

Optagelse på internationale skoler sker ved henvendelse til den enkelte skole. Nogle skoler er meget eftertragtede og har ventelister, så det anbefales at kontakte skolen så tidligt som muligt.

Mere information

Kontakt myndighed

Hvis du har spørgsmål om dine børns skolegang i den danske folkeskole, skal du kontakte din kommune.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.