Raskaus ja synnytys Ruotsissa

Graviditet og fødsel i Sverige
Täältä saat tietoa synnytyssairaalan valinnasta, vastasyntyneen lapsen henkilötunnuksesta ja siitä, miten lapsen nimeäminen tapahtuu.

Äitiysneuvola

Kun huomaat olevasi raskaana, ota yhteyttä äitiysneuvolaan (mödravårdscentral) ja varaa aika ensimmäiseen keskusteluun (inskrivningssamtal). Voit vapaasti valita, missä maakäräjiesi alueella sijaitsevassa äitiysneuvolassa haluat käydä. Katso lisätietoja raskauteen ja synnytykseen liittyvistä asioista omien maakäräjiesi verkkosivuilta.

Raskausajan ensimmäisessä tapaamisessa kätilö keskustelee kanssasi raskaudesta, terveydentilastasi ja mahdollisista raskauteen liittyvistä huolistasi ja odotuksistasi. Kätilö laatii kanssasi raskausajan hoitosuunnitelman. Jos sinun pitää päästä lääkärin vastaanotolle, kätilö varaa lääkäriajan mahdollisimman nopeasti. Lisäksi valitset kätilön opastuksella synnytyssairaalan. Jos kuulut Ruotsin väestörekisteriin tai Ruotsin sosiaaliturvaan, neuvolalääkärin ja kätilön vastaanotolla käyminen on sinulle maksutonta.

Raskaustodistus

Odottava äiti saa kätilöltä raskaustodistuksen (intyg om graviditet), joka hänen tulee lähettää vakuutuskassaan hyvissä ajoin ennen lapsen syntymää. Todistus toimii vanhempainrahahakemuksena. Voit myös joutua näyttämään todistuksen työnantajallesi tai esittämään sen muissa tilanteissa, joissa sinun on dokumentoitava olevasi raskaana.

Raskausajan tarkastukset

Ruotsissa kaikilla odottavilla äideillä on oikeus maksuttomiin raskausajan tarkastuksiin. Tarkastukset ovat vapaaehtoisia. Ensimmäinen käynti tehdään yleensä raskausviikolla 8–12. Voit vapaasti valita, missä äitiysneuvolassa käyt tarkastuksissa, ja voit myös halutessasi vaihtaa äitiysneuvolaa raskauden aikana. Katso lisätietoja raskausajan tarkastuksista omien maakäräjiesi sivuilta.

Synnytys

Voit vapaasti valita synnytyssairaalan, mutta jos valitsemassasi sairaalassa on täyttä, sinut saatetaan ohjata toiseen sairaalaan. Jotkin maakäräjät tarjoavat rahallista tukea kotisynnytykseen, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Kun olet päässyt kotiin synnytyksen jälkeen, ota yhteyttä lastenneuvolaan (barnavårdscentral) ja sovi tapaaminen terveydenhoitajan kanssa. Terveydenhoitaja seuraa lapsesi kasvua ja kehitystä tämän viidenteen ikävuoteen asti.

Henkilötunnus ja nimeäminen

Jos lapsen vanhemmat asuvat Ruotsissa ja lapsi syntyy Ruotsissa, kätilö täyttää syntymäilmoituksen (födelseanmälan) ja lähettää sen Ruotsin veroviranomaisille. Lapsen syntymä merkitään väestörekisteriin, ja lapsi saa henkilötunnuksen. Kun lapsi on merkitty väestörekisteriin ja saanut henkilötunnuksen, vanhemmat saavat vahvistuksen asiasta postitse. Samalla saatte myös lomakkeen lapsen etu- ja sukunimen ilmoittamista varten sekä tietoa lapsen nimeämistä koskevista säännöksistä.

Ruotsissa lapselle on annettava nimi kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Lapsen nimi ilmoitetaan veroviranomaisille.

Jos lapsi kastetaan Ruotsissa, ota yhteyttä omaan kotiseurakuntaasi. Jos kastetilaisuus järjestetään toisessa Pohjoismaassa, ota yhteyttä haluamaasi seurakuntaan siinä maassa, jossa lapsi on tarkoitus kastaa.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.