Raskaus ja synnytys Ruotsissa

Graviditet og fødsel i Sverige
Tältä sivulta selviää, miten valitset synnytyssairaalan, jos aiot synnyttää Ruotsissa. Kerromme myös, miten voit hakea ennakkolupaa ulkomailla synnyttämistä varten. Lisäksi saat tietoa lapsen kansalaisuudesta, nimen ilmoittamisesta viranomaisille sekä siitä, miten lapsesi saa ruotsalaisen henkilötunnuksen ja merkitään Ruotsin väestörekisteriin.

Ruotsissa lähes kaikki päättävät synnyttää sairaalassa. Ruotsissa syntyvä lapsi saa kansalaisuuden yleensä vanhempien kansalaisuuden mukaan. Jos lapsen vanhemmat ovat EU:n/Etan ulkopuolisen maan kansalaisia, vanhempien täytyy hakea lapselle oleskelulupaa.

Kätilön vastaanotto Ruotsissa

Kun huomaat olevasi raskaana, ota yhteyttä äitiysneuvolaan (mödravårdscentral) ja varaa aika ensimmäiseen keskusteluun (inskrivningssamtal). Voit vapaasti valita, missä alueesi äitiysneuvolassa haluat asioida. Katso lisätietoja raskauteen ja synnytykseen liittyvistä asioista oman alueesi verkkosivuilta.

Raskausajan ensimmäisessä tapaamisessa kätilö keskustelee kanssasi raskaudesta, terveydentilastasi ja mahdollisista raskauteen liittyvistä huolistasi ja odotuksistasi. Kätilö laatii kanssasi raskausajan hoitosuunnitelman (vårdplan). Jos sinun pitää päästä lääkärin vastaanotolle, varaa lääkäriaika mahdollisimman nopeasti. Kätilö opastaa sinua myös synnytyssairaalan valinnassa. Jos kuulut Ruotsin väestörekisteriin tai Ruotsin sosiaaliturvaan, neuvolalääkärin ja kätilön vastaanotolla käyminen on sinulle maksutonta.

Raskaustodistus

Kätilön vastaanotolla saat myös raskaustodistuksen (intyg om graviditet), joka sinun tulee lähettää vakuutuskassaan (Försäkringskassan) hyvissä ajoin ennen lapsen syntymää. Todistus toimii vanhempainrahahakemuksena. Voit myös joutua näyttämään todistuksen työnantajallesi tai esittämään sen muissa tilanteissa, joissa sinun on dokumentoitava olevasi raskaana.

Raskausajan tarkastukset Ruotsissa

Ruotsissa kaikilla odottavilla äideillä on oikeus maksuttomiin raskausajan tarkastuksiin. Tarkastukset ovat vapaaehtoisia. Ensimmäinen käynti tehdään yleensä raskausviikolla 8–12.

Voit vapaasti valita, missä äitiysneuvolassa käyt tarkastuksissa, ja voit myös halutessasi vaihtaa äitiysneuvolaa raskauden aikana.

Lisätietoja raskausajan tarkastuksista saat alueesi verkkosivuilta.

Synnytys Ruotsissa

Voit vapaasti valita synnytyssairaalan Ruotsissa, mutta jos valitsemassasi sairaalassa on täyttä, sinut saatetaan ohjata toiseen sairaalaan. Jotkin alueet tarjoavat rahallista tukea kotisynnytykseen, mikäli tietyt ehdot täyttyvät.

Kun olet päässyt kotiin synnytyksen jälkeen, ota yhteyttä lastenneuvolaan (barnavårdscentral) ja sovi tapaaminen terveydenhoitajan kanssa. Terveydenhoitaja seuraa lapsesi kasvua ja kehitystä tämän viidenteen ikävuoteen asti.

Henkilötunnus ja lapsen nimen ilmoittaminen Ruotsissa

Jos lapsen vanhemmat asuvat Ruotsissa ja lapsi syntyy Ruotsissa, kätilö täyttää syntymäilmoituksen (födelseanmälan) ja lähettää sen Ruotsin veroviranomaisille. Lapsen syntymä merkitään väestörekisteriin, ja lapsi saa ruotsalaisen henkilötunnuksen.

Kun lapsi on merkitty väestörekisteriin ja saanut ruotsalaisen henkilötunnuksen, vanhemmat saavat vahvistuksen asiasta postitse. Samalla saatte myös lomakkeen lapsen etu- ja sukunimen ilmoittamista varten sekä tietoa lapsen nimeämistä koskevista säännöksistä. Ruotsissa lapselle on annettava nimi kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Lapsen nimi ilmoitetaan verovirastoon.

Jos lapsi kastetaan Ruotsissa, ota yhteyttä omaan kotiseurakuntaasi. Jos kastetilaisuus järjestetään toisessa Pohjoismaassa, ota yhteyttä haluamaasi seurakuntaan siinä maassa, jossa lapsi on tarkoitus kastaa.

Synnyttäminen ulkomailla

Sinulla voi olla eri syitä siihen, miksi haluat synnyttää lapsen muualla kuin asuinmaassasi. Synnytys voi käynnistyä yllättäen ulkomaanmatkasi aikana. Haluat ehkä synnyttää kotimaassasi tai aiot oleskella tilapäisesti ulkomailla lapsesi syntymän yhteydessä.

Yllättäen käynnistynyt synnytys ulkomailla

Jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti, pääset kaikkiin raskausajan hoitoihin ja lääkärintarkastuksiin ulkomailla. Hoitoon on oikeus myös silloin, jos synnytys käynnistyy yllättäen ulkomaanmatkalla.

Suunniteltu synnytys ulkomailla

Ulkomailla tapahtuvaan synnytykseen tarvitset ennakkoluvan asuinmaasi sosiaaliturvaviranomaisilta. Näin varmistat, että synnytykseen liittyvästä hoidosta peritään vain paikallinen asiakasmaksu.

Jos asut ja työskentelet Ruotsissa ja aiot synnyttää jossain toisessa Pohjoismaassa, hae ennakkolupa (lomake S2) Ruotsin vakuutuskassasta.

Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja aiot synnyttää Ruotsissa, sinun pitää hakea ennakkolupa kotimaastasi.  Luvan myöntää sen maan sosiaaliturvaviranomainen, jonka sosiaaliturvaan kuulut.

Jos kuulut Suomen tai Tanskan sosiaaliturvaan, tarvitset lomakkeen S2.

Jos kuulut Norjan tai Islannin sosiaaliturvaan, tarvitset lomakkeen E112 todistukseksi siitä, että asuinmaasi sitoutuu maksamaan Ruotsissa saamasi hoidon.

Jos asut yhdessä Pohjoismaassa ja käyt töissä toisessa Pohjoismaassa, voit vapaasti valita, synnytätkö asuin- vai työskentelymaassasi. Jos lapsesi tarvitsee hoitoa syntymän jälkeen, hän ei kuitenkaan ole oikeutettu saamaan sitä työskentelymaassasi.

Raskausajan tarkastukset, kun synnytät ulkomailla

Jos oleskelet toisessa Pohjoismaassa alle kuusi kuukautta, olet oikeutettu välttämättömiin terveyspalveluihin oleskelusi aikana. Maksat käyttämistäsi palveluista vain paikalliset asiakasmaksut.

Välttämättömiin terveyspalveluihin lukeutuvat myös raskausajan tarkastukset. Hoidon välttämättömyyden arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö. Ota siis suoraan yhteyttä siihen terveydenhuollon toimipaikkaan, johon aiot hakeutua hoidettavaksi.

Ulkomailla syntyvän lapsen henkilötunnus ja merkitseminen Ruotsin väestörekisteriin

Jos vakinainen osoitteesi on Ruotsissa mutta lapsesi syntyy ulkomailla, ota Ruotsiin palattuasi yhteyttä kotikuntasi verotoimistoon ja ilmoita lapsesi väestötietojärjestelmään. Lapsesi saa tällöin ruotsalaisen henkilötunnuksen. Rekisteröinti on tarpeen, sillä toisessa Pohjoismaassa syntyneen lapsen tiedot eivät tallennu automaattisesti Ruotsin väestörekisteriin. Esitä verotoimistossa lapsen ulkomainen syntymä- ja nimitodistus.

Jos asut ulkomailla ja synnytät siellä lapsen, joka saa Ruotsin kansalaisuuden, lapsi ei ole oikeutettu ruotsalaiseen henkilötunnukseen. Lapsi voi saada ruotsalaisen henkilötunnuksen vasta muuttaessaan Ruotsiin ja täyttäessään henkilötunnuksen saamisen edellytykset.

Lapsen kansalaisuus ja nimeäminen

Lapsen kansalaisuus tai mahdollinen kaksoiskansalaisuus riippuu sen maan lainsäädännöstä, jonka kansalaisia lapsen vanhemmat ovat.

Lapsi, jonka molemmat vanhemmat ovat pohjoismaalaisia, saa aina äitinsä kansalaisuuden. Lapsen syntymämaasta ja vanhempien siviilisäädystä riippuu, saako lapsi myös toisen vanhempansa kansalaisuuden.

Ruotsissa lapselle on annettava nimi kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Lapsen nimi ilmoitetaan verovirastoon.

Jos lapsi kastetaan Ruotsissa, ota yhteyttä omaan kotiseurakuntaasi. Jos kastetilaisuus järjestetään toisessa Pohjoismaassa, ota yhteyttä haluamaasi seurakuntaan siinä maassa, jossa lapsi on tarkoitus kastaa.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.