Graviditet og fødsel i Sverige

Graviditet og fødsel i Sverige
Les om valg av fødeklinikk og om hva du skal gjøre når barnet ditt skal få navn og personnummer.

Jordmor

Når du blir gravid, må du henvende deg til en helsestasjon for å bestille tid til en samtale (inskrivningssamtal). Du kan selv velge hvilken helsestasjon i ditt landsting / din region du vil tilhøre. Du finner informasjon om graviditet og fødsel på nettstedet til ditt landsting.

Ved "inskrivningssamtalet" møter du en jordmor (barnmorska) og snakker om graviditeten, din helse og forventningene og bekymringene du har i forbindelse med graviditeten. Du og jordmoren utarbeider sammen en plan (vårdplan) for graviditetsforløpet. Hvis du trenger å treffe en lege, bestiller du en time så raskt som mulig. Du velger dessuten fødeklinikk i samråd med din jordmor. Hvis du er folkeregistrert eller sosialforsikret i Sverige, betaler du ikke noe ved besøkene hos jordmoren eller legen på helsestasjonen.

Graviditetsattest

Du får graviditetsattest (intyg om graviditet) av jordmoren. Attesten skal du sende til Försäkringskassan, i god tid før fødselen. Det fungerer som en søknad om svangerskapspenger. Du kan også måtte vise attesten til din arbeidsgiver eller i andre situasjoner hvor du må dokumentere at du er gravid.

Svangerskapskontroll

I Sverige har alle vordende mødre krav på gratis kontroll under graviditeten. Kontrollene er frivillige. Første kontroll pleier å finne sted i uke 8–12. Du velger selv hvilken helsestasjon du vil bruke, og du har rett til å skifte helsestasjon under graviditeten. Du finner informasjon om svangerskapskontroll på nettstedet til ditt landsting.

Fødsel

Du kan selv velge fødselsklinikk, men noen ganger kan du bli henvist til en annen hvis det ikke er plass ved den du velger. Noen landsting tilbyr for øvrig et økonomisk bidrag ved hjemmefødsel, under forutsetning av at visse vilkår er oppfylt. Når du har kommet vel hjem fra fødselen, må du ta kontakt med “barnavårdscentralen” for å avtale et møte med en barnepleier, som vil følge barnet ditt fram til femårsalderen.

Personnummer og navngivning

Hvis dere bor i Sverige og får barn i Sverige, fyller jordmoren (barnmorskan) ut en fødselsattest (födelseanmälan) og sender den til Skatteverket. Barnets fødsel blir registrert, og barnet får et personnummer. Når barnet er registrert og har fått et personnummer, får foreldrene en bekreftelse i posten. Dere vil også motta en blankett for å opplyse om barnets for- og etternavn, samt informasjon om hvilke regler som gjelder når dere skal velge navn til barnet.

I Sverige må barn døpes før de fyller tre måneder. Navngivningen skjer hos Skatteverket.

Hvis barnet skal døpes i en svensk kirke, må dere kontakte sognet dere tilhører. Hvis dere ønsker at barnet skal døpes i et annet nordisk land, må dere ta kontakt med et sogn i landet der dere ønsker at barnet skal døpes.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.