Graviditet og fødsel i Sverige

Graviditet og fødsel i Sverige
Her kan du læse om hvordan du vælger fødeklinik i Sverige når du skal føde i Sverige og hvordan du kan ansøge om at føde i udlandet. Du finder også information om hvordan dit barn får svensk personnummer og bliver registreret i Sverige samt hvad der gælder vedrørende dit barns statsborgerskab og navngivning.

I Sverige føder du som regel dit barn på et hospital eller et sygehus. Børn der fødes i Sverige, får samme statsborgerskab som deres forældre. Hvis barnets forældre er statsborgere i et land uden for EU/EØS, skal forældrene søge om opholdstilladelse til barnet.

Jordemoder i Sverige

I Sverige skal du henvende dig til en mödravårdscentral for at bestille tid til en samtale (inskrivningssamtal) når du bliver gravid. Du kan selv vælge hvilken mödravårdscentral i din region du vil tilhøre. Du finder information om graviditet og fødsel på din regions webside.

Ved den første samtale hvor du bliver indskrevet møder du en jordemoder (barnmorska) og taler om graviditeten, dit helbred og de forventninger og bekymringer som du kan have i forbindelse med graviditeten. Du og jordemoderen udarbejder sammen en plan for graviditetsforløbet (vårdplan). Behøver du træffe en læge, bestiller du en tid hurtigst muligt. I samråd med din jordmoder vælger du også en fødeklinik. Hvis du er folkeregistreret eller socialt sikret i Sverige, betaler du ikke noget ved besøgene hos jordemoderen eller lægen på mödravårdcentralen.

Graviditetsattest i Sverige

I Sverige kan du få en graviditetsattest (intyg om graviditet) af din jordemoder. Du skal sende attesten til Försäkringskassan i god tid inden fødslen da det fungerer som en ansøgning om barselsdagpenge i Sverige. Du kan også behøve at vise attesten til din arbejdsgiver eller i andre situationer hvor du skal dokumentere at du er gravid.

Svangerskabskontrol i Sverige

I Sverige har alle vordende mødre ret til gratis kontrol under graviditeten. Kontrollerne er frivillige. Første kontrol plejer at finde sted i uge 8-12.

Du vælger selv hvilken mödravårdscentral du vil bruge, og du har ret til at skifte mödravårdscentral under graviditeten.

Du finder information om svangerskabskontrol på din regions webside.

Fødsel i Sverige

Du kan selv vælge fødselsklinik i Sverige, men nogle gange kan du blive henvist til en anden hvis der ikke er plads på den du vælger. Nogle regioner tilbyder i øvrigt et økonomisk bidrag ved hjemmefødsel under forudsætning af at visse vilkår er opfyldt.

Når du er kommet hjem fra fødslen, skal du kontakte ”barnavårdscentralen” for at aftale et møde med en barneplejerske der vil følge dit barn frem til femårsalderen.

Personnummer og navngivning i Sverige

Hvis I bor i Sverige og føder jeres barn i Sverige, udfylder jordmorderen (barnmorskan) en fødselsattest (födelseanmälan) og sender den til Skatteverket. Barnets fødsel bliver registreret i folkeregistret, og barnet får et svensk personnummer.

Når barnet er blevet registreret og har fået et svensk personnummer, får forældrene en bekræftelse med posten. I vil også modtage en blanket for at oplyse barnets for- og efternavn samt information om hvilke regler der gælder når I skal vælge barnets navn. I Sverige skal børn navngives før de fylder tre måneder. Navngivningen sker hos Skatteverket.

Hvis barnet skal døbes i en svensk kirke, skal I kontakte det sogn, som I tilhører. Ønsker I at barnet skal døbes i et andet nordisk land, skal I kontakte et sogn i det land hvor I ønsker at barnet skal døbes.

Føde i udlandet

Der kan være forskellige grunde til at føde i et andet land end der hvor du bor. Det kan være uplanlagt mens du er på rejse i udlandet eller det kan være planlagt fordi det er dit hjemland eller fordi du planlægger at opholde dig midlertidigt i et andet land i forbindelse med dit barns fødsel.

Uforudset fødsel under rejse i udlandet

Det europæiske sygesikringskort dækker alle lægetjek og behandlinger i forbindelse med din graviditet, også ved en uforudset fødsel hvis du for eksempel føder under en rejse i udlandet.

Planlagt fødsel i udlandet

Hvis du planlægger at føde i udlandet, skal du kontakte din nationale socialsikringsmyndighed og bede om en forhåndsgodkendelse for at sikre dig at dine omkostninger vil blive dækket.

Hvis du bor og arbejder i Sverige og vil føde i et andet nordisk land, skal du ansøge om en forhåndsgodkendelse (S2-formular) hos Försäkringskassan for at finansiere planlagt sundhedspleje i et andet nordisk land.

Hvis du bor i et andet nordisk land og ønsker at føde i Sverige, skal du ansøge om dette i dit hjemland.  Socialsikringsmyndigheden i det land, hvor du er socialsikret, kan udfærdige en forhåndsgodkendelse.

Er du social sikret i Danmark eller Finland, skal du ansøge om S2-formular.

Er du social sikret i Island eller Norge, skal du ansøge om E112-formular for at styrke finansieringen af den planlagte sundhedspleje i Sverige.

Hvis du bor i et nordisk land og pendler til et arbejde i et andet nordisk land, kan du selv vælge om du vil føde i bopælslandet eller arbejdslandet. Derimod kan du ikke kræve at dit barn efter fødslen kan få eventuel behandling i arbejdslandet.

Svangerskabskontrol når du føder i udlandet

Opholder du dig i et andet nordisk land i mindre end 6 måneder, har du ret til nødvendige sundhedsydelser i løbet af dit ophold. Du betaler samme patientafgift som patienter der er bosatte i landet.

Svangerskabskontrol er en nødvendig ydelse. Det er den medicinsk ansvarlige, der bedømmer hvad der regnes som nødvendig sundhedspleje og du bør derfor tage direkte kontakt til den klinik, hvor du ønsker at få behandling.

Folkeregistrering og personnummer når du føder dit barn i udlandet

Hvis du føder et barn i udlandet, og du har svensk folkeregisteradresse, skal du ved indrejse i Sverige henvende dig og få barnet registreret hos Skatteverket der hvor du bor, så barnet kan få et svensk personnummer. Føder du dit barn i et andet nordisk land, sker dette nemlig ikke automatisk. Du skal medbringe barnets udenlandske fødsels- og navneattest.

Hvis du derimod bor i udlandet og føder dit barn i udlandet og barnet bliver svensk statsborger, har dit barn ikke ret til at få tildelt et svensk personnummer. Dit barn vil først få tildelt et personnummer, når det flytter til Sverige og opfylder kravene til at blive registreret i Sverige.

Statsborgerskab og navngivning

Hvilket eller hvilke statsborgerskab(er) dit barn får, afhænger af den lov der gælder dér hvor forældrene er statsborgere.

Et barn med to forældre der begge er statsborgere i nordiske lande, vil altid få moderens statsborgerskab. Om barnet også får den anden forælders statsborgerskab kan afhænge af hvilket land barnet er født i, og om forældrene er gift.

I Sverige skal børn navngives før de fylder tre måneder. Navngivningen sker hos Skatteverket.

Hvis barnet skal døbes i en svensk kirke, skal I kontakte det sogn, som I tilhører. Ønsker I at barnet skal døbes i et andet nordisk land, skal I kontakte et sogn i det land hvor I ønsker at barnet skal døbes.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.