Graviditet og fødsel i Sverige

Graviditet og fødsel i Sverige
Læs om valg af fødselsklinik, og hvad du skal gøre når dit barn skal navngives og have et personnummer.

Jordemoder

Når du bliver gravid, skal du henvende dig til en mödravårdscentral for at bestille tid til en samtale (en ‘inskrivningssamtal). Du kan selv vælge hvilken mödravårdscentral i dit landsting/din region du vil tilhøre. Du finder information om graviditet og fødsel på dit landstings netsted.

Ved ‘inskrivningssamtalet’ møder du en jordemoder (barnmorska) og taler om graviditeten, dit helbred og de forventninger og bekymringer som du kan have i forbindelse med graviditeten. Du og jordemoderen udarbejder sammen en plan for plejen (vårdplan), for graviditetsforløbet. Behøver du træffe en læge, bestiller I en tid hurtigst muligt. Du vælger desuden fødeklinik i samråd med din jordemoder. Hvis du er folkeregistreret eller socialt sikret i Sverige, betaler du ikke noget ved besøgene hos jordemoderen eller lægen på mödravårdcentralen.

Graviditetsattest

Du får en graviditetsattest (intyg om graviditet) af jordemoderen. Attesten skal du sende til Försäkringskassan, i god tid inden fødslen. Det fungerer som en ansøgning om barselsdagpenge. Du kan også behøve at vise attesten til din arbejdsgiver eller i andre situationer hvor du skal dokumentere at du er gravid.

Svangerskabskontrol

I Sverige har alle vordende mødre ret til gratis kontrol under graviditeten. Kontrollerne er frivillige. Første kontrol plejer at finde sted i uge 8-12. Du vælger selv hvilken mödravårdscentral du vil bruge, og du har ret til at skifte mödravårdscentral under graviditeten. Du finder information om svangerskabskontrol på dit landstings netsted.

Fødsel

Du kan selv vælge fødselsklinik, men nogle gange kan du blive henvist til en anden hvis der ikke er plads på den du vælger. Nogle landsting tilbyder i øvrigt et økonomisk bidrag ved hjemmefødsel under forudsætning af at visse vilkår er opfyldt. Når du vel er kommet hjem fra fødslen, skal du tage kontakt til ”barnavårdscentralen” for at aftale et møde med en barneplejerske der vil følge dit barn frem til femårsalderen.

Personnummer og navngivning

Hvis I bor i Sverige og føder jeres barn i Sverige, udfylder jordmorderen (barnmorskan) en fødselsattest (födelseanmälan) og sender den til Skatteverket. Barnets fødsel  bliver registreret i folkeregistret, og barnet får et personnummer. Når barnet er blevet registreret og har fået et personnummer, får forældrene en bekræftelse med posten. I vil også modtage en blanket for at oplyse barnets for- og efternavn samt information om hvilke regler der gælder når I skal vælge barnets navn.

I Sverige skal børn navngives før de fylder tre måneder. Navngivningen sker hos Skatteverket.

Hvis barnet skal døbes i en svensk kirke, skal I kontakte det sogn, som I tilhører. Ønsker I at barnet skal døbes i et andet nordisk land, skal I tage kontakt til et sogn i det land hvor I ønsker at barnet skal døbes.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.