Graviditet och förlossning i Sverige

Graviditet og fødsel i Sverige
Läs om val av förlossningsklinik (BB) och vad du ska göra när ditt barn ska namnges och ha ett personnummer.

Barnmorska

När du blir gravid ska du vända dig till en mödravårdscentral (MVC) för att boka tid för ett inskrivningssamtal. Du kan själv välja vilken mödravårdscentral i ditt landsting/din region du vill tillhöra. Du hittar information om graviditet och förlossning på ditt landstings webbplats.

Vid inskrivningssamtalet träffar du en barnmorska och diskuterar graviditeten, din hälsa och de förväntningar och den oro du kan ha i samband med graviditeten. Du och barnmorskan gör tillsammans upp en vårdplan för graviditeten. Om du behöver träffa en läkare bokar ni en tid så snart som möjligt. Du väljer också förlossningsklinik i samråd med din barnmorska. Om du är folkbokförd eller socialförsäkrad i Sverige betalar du ingenting för besöken hos barnmorskan eller läkaren på mödravårdscentralen.

Moderskapsintyg

Du får ett intyg om graviditet av barnmorskan. Intyget skickar du in till Försäkringskassan i god tid före förlossningen. Det fungerar som en ansökan om föräldrapenning. Du kan också behöva visa upp intyget för din arbetsgivare eller i andra situationer där du måste bevisa att du är gravid.

Graviditetskontroll

I Sverige har alla blivande mödrar rätt till gratis kontroller under graviditeten. Kontrollerna är frivilliga. Första kontrollen brukar göras i vecka 8–12. Du väljer själv vilken mödravårdscentral du vill gå till, och du har rätt att byta mödravårdscentral under graviditeten. Du hittar information om graviditetskontroll på ditt landstings webbplats.

Förlossning

Du kan själv välja vilken förlossningsklinik du vill föda på, men ibland kan du bli hänvisad till en annan om det inte finns plats på den du väljer. Vissa landsting erbjuder ett ekonomiskt bidrag vid hemmaförlossning under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. När du väl har kommit hem från förlossningen ska du kontakta barnavårdscentralen (BVC) för att boka ett möte med en barnsköterska som ska följa ditt barn till femårsåldern.

Personnummer och namngivning

Om föräldrarna bor i Sverige och föder barnet i Sverige fyller barnmorskan i en födelseanmälan och skickar den till Skatteverket. Barnets födsel registreras i folkbokföringsregistret och barnet får ett personnummer. När barnet har folkbokförts och fått ett personnummer får föräldrarna en bekräftelse med posten. Som föräldrar får ni också en blankett om barnets för- och efternamn samt information om vilka regler som gäller när ni ska välja namn till barnet.

I Sverige ska barn namnges inom tre månader efter förlossningen. Namngivningen sker hos Skatteverket.

Om barnet ska döpas i en svensk kyrka kontaktar ni er församling. Om ni vill att barnet ska döpas i ett annat nordiskt land kontaktar ni en församling i det landet.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.