Verotus Suomessa

Verot Suomessa
Tällä sivulla kerrotaan siitä, milloin sinun tulee maksaa veroja Suomeen. Sivulla kerrotaan työntekijän verotuksesta eri tilanteissa, opiskelijan ja eläkeläisen verotuksesta sekä verotuksesta muissa tilanteissa. Sivulla kerrotaan myös siitä, miten verokortti haetaan ja veroilmoitus jätetään.

Yleissääntö on, että verot maksetaan siihen maahan, jossa työskentelet tai saat tuloja. Jos asut toisessa maassa, voi tuloilla olla vaikutusta myös asuinvaltiosi verotuksessa. Siksi tulot tulee ilmoittaa sekä asuinvaltion että työskentelyvaltion verotukseen. Asuinvaltiosi verotuksessa huolehditaan, ettet joudu maksamaan samasta tulosta kaksinkertaisesti veroja.

Milloin ja mitä veroja sinun tulee maksaa Suomeen?

Verotus Suomessa riippuu siitä, oletko yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen, asutko ja työskenteletkö rajakunnassa tai työskenteletkö etänä ulkomaille tai useammassa maassa samaan aikaan. Sinua koskevista säännöistä löytyy lisätietoa alta.

Työntekijä

Asutko ja työskenteletkö Suomessa?

Jos sekä asut että työskentelet Suomessa, olet Suomessa yleisesti verovelvollinen. Yleisesti verovelvollisen ansiotuloja verotetaan Suomessa progressiivisesti, eli veroaste nousee tulojen kasvaessa. Veronalaista ansiotuloa on mm. palkka, eläke ja tällaisen tulon sijaan saatu etuus tai korvaus. Verohallinnon veroprosenttilaskurilla voit tarkistaa oman veroprosenttisi suuruuden. Laskurissa ei voi huomioida tuloja ulkomailta.

Verojen maksamista varten tarvitset verokortin. Lue verokortista lisää alta kohdassa Verokortti.

Asutko tai työskenteletkö toisessa Pohjoismaassa?

Jos asut Pohjoismaassa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa, olet yleensä asuinmaassa yleisesti verovelvollinen ja työskentelymaassa rajoitetusti verovelvollinen. Tulot tulee ilmoittaa kumpaankin maahan, ja asuinvaltion verotuksessa poistetaan kaksinkertainen verotus.

Suomessa rajoitetusti verovelvolliset maksavat normaalisti ansiotulostaan lähdeveroa. Veroprosentin voi tarkistaa pohjoismaisesta veroportaalista NordiskeTaxista. Verojen maksamista varten tarvitset verokortin. Lue verokortista lisää alta kohdassa Verokortti.

Suomessa rajoitetusti verovelvolliset voivat hakea lähdeveron sijaan progressiivista verotusta, jolloin veroprosentin suuruuteen vaikuttaa vuoden kokonaistulojen ja menojen määrä. Progressiivisen verotuksen kautta olet oikeutettu esimerkiksi asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten ja tulonhankkimiskulujen vähennyksiin.

Lue lisää Nordisk eTaxista.

Itsenäinen ammatinharjoittaja

Jos sekä asut että työskentelet Suomessa, lue lisää Verohallinnon sivuilta.

Jos asut tai työskentelet toisessa Pohjoismaassa, lue lisää sinua koskevista säännöistä pohjoismaisesta veroportaalista Nordisk eTaxista.

Lähetetty työntekijä

Jos sinut lähetetään ulkomaankomennukselle, on työnantajan selvitettävä, mihin valtioon työntekijänä maksat verosi. Lue lisää Verohallinnon sivuilta.

Rajatyöntekijä

Suomen, Ruotsin ja Norjan rajakunnissa asuvien ja työskentelevien henkilöiden verotuksesta sovitaan Pohjoismaisessa verosopimuksessa. Rajatyöntekijää pidetään Pohjoismaisen verosopimuksen tarkoittamana rajankävijänä vain, jos tietyt edellytykset täyttyvät.  

Asutko ja työskenteletkö rajakunnassa?

Jos asut yhdessä maassa ja työskentelet toisessa, verotetaan sinua palkkatuloista omassa asuinmaassasi sillä edellytyksellä, että asut Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan väliseen maarajaan rajoittuvassa kunnassa ja työskentelet samaan maarajaan rajoittuvassa kunnassa toisen valtion puolella. Sinun tulee lisäksi oleskella säännöllisesti, vähintään 2 päivää viikossa, kotivaltiossasi sijaitsevassa vakituisessa asunnossa.

Suomen ja Ruotsin välisiksi rajakunniksi lasketaan Suomen puolella Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio ja Enontekiö sekä Ruotsin puolella Haaparanta, Övertorneå, Pajala ja Kiiruna.

Suomen ja Norjan välisiksi rajakunniksi lasketaan Suomen puolella Enontekiö, Inari ja Utsjoki sekä Norjan puolella Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sør-Varanger ja Tana.

Etkö asu ja työskentele rajakunnassa?

Jos asut toisessa maassa ja työskentelet toisessa maassa, mutta et rajakunnassa, maksat tuloverosi yleensä työskentelymaahan. Lue lisää kohdasta Työntekijä.

 

Useassa maassa työskentelevä

Verotuksen suhteen pääsääntö on, että olet asuinvaltiossasi verovelvollinen myös ulkomailla työskentelystä saamistasi tuloista. Tulo on yleensä veronalaista myös työskentelyvaltiossa. Tulot tulee ilmoittaa työskentely- ja asuinmaahan, ja kaksinkertainen verotus poistetaan asuinvaltion verotuksessa.

Etänä työskentelevä

Jos työskentelet osan työajasta tai kokonaan etänä Suomesta ulkomaille, lue ohjeet Verohallinnon sivuilta. Jos työskentelet etänä ulkomailta Suomeen, ota yhteyttä paikalliseen veroviranomaiseen.

Opiskelija

Suomi ei verota muista Pohjoismaista saatavaa opintotukea. Suomalaista opintorahaa ei myöskään veroteta, jos se on ainoa tulosi. Lue lisää Verohallinnon sivuilta. 

Eläkeläinen

Jos asut toisessa Pohjoismaassa mutta saat eläkettä Suomesta, verotetaan eläke Suomessa. Tulo tulee kuitenkin ilmoittaa myös asuinmaan verotuksessa.

Jos asut Suomessa ja saat eläkettä toisesta Pohjoismaasta, eläke verotetaan kyseisessä maassa. Tulo tulee kuitenkin ilmoittaa myös Suomen verotuksessa. 

Lue lisää pohjoismaisesta veroportaalista Nordisk eTaxista.

Muut tilanteet

Jos sinulla on varoja tai sijoituksia toisessa Pohjoismaassa, löydät tietoa niiden verotuksesta pohjoismaisesta veroportaalista Nordisk eTaxista.

Jos saat perintöä tai lahjan Suomessa, löytyy tietoa verotuksesta Verohallinnon sivuilta.

Autoverotuksesta löytyy lisätietoja sivulta Ajoneuvo Suomessa.

Verotetaanko sinua kahteen kertaan?

Samasta tulosta ei tarvitse maksaa veroa kahteen eri maahan, mutta tulot tulee ilmoittaa sekä työskentely- että asuinmaahan. Pohjoismaisessa verosopimuksessa on määräykset siitä, mikä Pohjoismaa voi verottaa tuloa ja miten kaksinkertainen verotus vältetään.

Verokortti

Palkasta ennakkoon tehtävää veronpidätystä varten työntekijänä sinun tulee toimittaa työnantajallesi verokortti. Jos korttia ei esitetä työnantajalle, tämä on yleensä velvollinen toimittamaan palkastasi 60 % suuruisen ennakonpidätyksen.

Tietoa eri tavoista hakea verokorttia löytyy Verohallinnon sivuilta.

Veroilmoitus

Yleisesti verovelvollisten sekä joidenkin rajoitetusti verovelvollisten tulee antaa Suomeen veroilmoitus. 

Tuleeko sinun tehdä veroilmoitus?

Jokaisen Suomessa pysyvästi asuvan eli yleisesti verovelvollisen, jolla on vuoden aikana ollut veronalaista tuloa, on annettava seuraavana vuonna veroilmoitus.

Pysyvästi ulkomailla asuva eli rajoitetusti verovelvollinen antaa Suomeen veroilmoituksen seuraavissa tilanteissa:

  • olet verovuoden aikana omistanut Suomessa kiinteistön tai osakehuoneiston
  • olet harjoittanut Suomessa elinkeinotoimintaa kiinteästä toimipaikasta
  • olet hakenut progressiivista verotusta lähdeverokortin sijaan
  • olet saanut Suomesta eläkettä

Miten veroilmoitus annetaan?

Verovelvolliset saavat postitse veroviranomaiselta esitäytetyn veroilmoituksen keväällä. Lomakkeelle veroviranomainen on valmiiksi kerännyt suomalaisilta maksajilta tiedot palkoista, eläkkeistä, osingoista ym. tuloista. Jos toteat, että lomakkeen tiedot ovat oikein eikä lisättävää ole, ei sinun tarvitse palauttaa veroilmoitusta. Jos korjattavaa on, tulee sinun ilmoittaa muutokset ilmoitusajan sisällä.

Esitäytetyssä veroilmoituksessa ei yleensä ole ulkomailta saatuja tuloja. Ulkomailta saadut tulot tulee kuitenkin ilmoittaa.

Mitä jos muutat?

Jos olet muuttanut Suomeen kesken edellisen kalenterivuoden etkä ole saanut kotiisi esitäytettyä veroilmoitusta, tulee sinun pyytää veroilmoituslomake verotoimistosta.

Muuttotilanteissa veroilmoitus annetaan sekä lähtömaahan että muuttomaahan. Veroilmoitus tulee antaa Suomeen niin kauan kuin olet yleisesti verovelvollinen Suomessa.

Ulkomaille muuttanut Suomen kansalainen on tavallisesti Suomessa yleisesti verovelvollinen vielä muuttovuoden ja kolme seuraavaa vuotta. Yleinen verovelvollisuus voi kuitenkin päättyä aikaisemmin, jos itse osoitat, ettei sinulla ole verovuonna olennaisia siteitä Suomeen. Voit lukea lisää yleisestä verovelvollisuudesta Nordisk eTaxin sivuilla.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.