Skat i Finland

Verot Suomessa
På denne side finder du information om, hvornår du skal betale skat til Finland. Du kan også læse om beskatning af lønmodtagere, studerende og pensionister i forskellige situationer. Du kan også læse om, hvordan man søger om et skattekort, og hvordan man indsender sin selvangivelse.

Som hovedregel betaler du skat i det land, hvor du arbejder eller får din indkomst fra. Hvis du bor i et andet land, kan din indkomst også påvirke beskatningen i dit bopælsland. Derfor skal indkomster både indberettes til skattemyndighederne i bopælslandet og i arbejdslandet. Skattesystemet i bopælslandet sørger for, at du ikke bliver beskattet to gange af den samme indkomst.

Hvornår skal man betale skat til Finland, og hvilke skatter skal man betale?

Beskatningen i Finland afhænger af, om du er almindeligt eller begrænset skattepligtig, om du bor og arbejder i en grænseregion, eller om du er distancearbejder i udlandet eller i arbejder i flere lande på samme tid. Du kan læse mere reglerne herunder.

Arbejdstager

Bor og arbejder du i Finland?

Hvis du både bor og arbejder i Finland, er du almindeligt skattepligtig i Finland. Almindeligt skattepligtige indkomster beskattes progressivt i Finland, og det betyder at skatten stiger proportionalt med indkomsten. Skattepligtig indkomst er blandt andet løn, pension eller ydelser og godtgørelser som udbetales i stedet for løn eller pension. Du kan tjekke størrelsen af din egen trækprocent ved hjælp af Skatteförvaltningens trækprocentberegner. Beregneren tager ikke indtægter fra udlandet med i betragtning.

Du skal have et skattekort for at kunne betale skat. Du kan læse mere om skattekort i afsnittet Skattekort.

Bor eller arbejder du i et andet nordisk land?

Hvis du bor i et nordisk land og arbejder i et andet nordisk land, er du som regel almindeligt skattepligtig i bopælslandet og begrænset skattepligtig i arbejdslandet. Du skal skrive din indkomst på selvangivelsen i begge lande. Dobbeltbeskatning elimineres i beskatningen i bopælslandet.

I Finland betaler begrænset skattepligtige som regel kildeskat af deres indkomst. Du kan tjekke skatteprocenten på den nordiske skatteportal Nordisk eTax. Du skal have et skattekort for at kunne betale skat. Du kan læse mere om skattekort i afsnittet Skattekort.

I Finland kan begrænset skattepligtige søge om progressiv beskatning i stedet for kildeskat, hvorved skatteprocentens størrelse afhænger af de samlede årlige indtægter og udgifter. Progressiv beskatning giver for eksempel ret til befordringsfradrag samt fradrag for udgifter relateret til din indkomst.

Du kan læse mere hos Nordisk eTax.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Hvis du både bor og arbejder i Finland, kan du læse mere på Skatteförvaltningens netsted.

Hvis du bor eller arbejder i et andet nordisk land, kan du læse mere om de regler, der gælder for dig, på den nordisk skatteportal, Nordisk eTax.

Udstationeret medarbejder

Hvis du bliver udstationeret i udlandet, er det arbejdsgiveren, der skal undersøge, hvilket land du som arbejdstager skal betale skat til. Du kan læse mere på Skatteförvaltningens netsted.

Grænsearbejdere

Personer, som bor og arbejder i en grænsekommune i Finland, Sverige eller Norge, beskattes i henhold til en særlig regel i den nordiske skatteaftale. Ifølge den nordiske skatteaftale betragtes grænsearbejdere rent skattemæssigt kun som grænsegængere, hvis bestemte krav er opfyldt.  

Bor og arbejder du i en grænsekommune?

Hvis du bor i et land og arbejder i et andet land, beskattes du i bopælskommunen under forudsætning af, at du bor i en kommune i grænseområdet mellem Finland og Sverige eller Finland og Norge og arbejder i det samme grænseområde, men i en kommune på den anden side af grænsen. Du skal desuden opholde dig i din permanente bolig i hjemlandet mindst 2 dage om ugen.

Mellem Finland og Sverige anses følgende kommuner på den finske side for at være grænsekommuner: Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio og Enontekiö. På den svenske side anses Haparanda, Övertorneå, Pajala og Kiruna for at være grænsekommuner.

Mellem Finland og Norge anses følgende kommuner på den finske side for at være grænsekommuner: Enontekiö, Inari og Utsjoki. På den norske side anses Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sør-Varanger og Tana.

Bor og arbejder du ikke i en grænsekommune?

Hvis du bor i et land og arbejder i et andet, men ikke i grænsekommunen, skal du som regel betale indkomstskat i det land, hvor arbejdet udføres. Du kan læse mere i afsnittet Arbejdstagere.

 

Arbejde i flere lande

Som hovedregel er du skattepligtig i dit bopælsland, også når det gælder indkomst fra arbejde i udlandet. Indkomsten er normalt også skattepligtig i arbejdslandet. Indkomster skal indberettes på selvangivelsen i både arbejds- og bopælslandet, og dobbeltbeskatning undgås via beskatningen i bopælslandet.

Distancearbejde

Hvis distancearbejde fra Finland til udlandet udgør dele af eller hele din arbejdstid, skal du læse vejledningen på Skatteförvaltningens netsted. Hvis du udfører distancearbejde fra udlandet til Finland, skal du kontakte skattemyndighederne i dit bopælsland.

Studerende

Uddannelsesstøtte fra andre nordiske lande beskattes ikke i Finland. Uddannelsesstøtte fra Finland beskattes heller ikke, hvis det er din eneste indkomst. Læs mere på Skatteförvaltningens netsted. 

Pensionist

Hvis du bor i et andet nordisk land og får pension fra Finland, bliver pensionen beskattet i Finland. Du skal dog også indberette indkomsten til skattemyndighederne i dit bopælsland.

Hvis du bor i Finland og får pension fra et andet nordisk land, bliver pensionen beskattet i det pågældende land. Du skal dog også indberette indkomsten til skattemyndighederne i Finland. 

Du kan læse mere på den nordiske skatteportal Nordisk eTax.

Andre situationer

Hvis du har aktiver eller investeringer i et andet nordisk land, kan du læse mere om beskatning af disse på den nordiske skatteportal, Nordisk eTax.

Hvis du arver eller får en gave fra Finland, kan du læse mere om beskatning på Skatteförvaltningens netsted.

Du kan læse mere om bilafgifter på siden Køretøj i Finland.

Bliver du beskattet to gange?

Du skal ikke betale skat af den samme indkomst i to forskellige lande, men du skal indberette indkomsten til skattemyndighederne i både arbejds- og bopælslandet. Den nordiske skatteaftale indeholder bestemmelser om, i hvilket nordisk land indkomsten skal beskattes, og hvordan man undgår dobbeltbeskatning.

Skattekort i Finland

For at kunne betale skatten på forhånd, skal du som lønmodtager aflevere et skattekort til arbejdsgiveren. Hvis du ikke afleverer et skattekort til arbejdsgiveren, har han eller hun som regel pligt til at opgive en skatteprocent på 60.

Du finder information om, hvordan du søger om et skattekort på Skatteförvaltningens netsted.

Selvangivelse i Finland

Som regel skal skattepligtige og visse begrænset skattepligtige indsende en selvangivelse i Finland. 

Skal du udfylde en selvangivelse?

Alle, som er permanent bosiddende i Finland og dermed almindeligt skattepligtige, og som i løbet af året har haft en skattepligtig indkomst, skal indsende en selvangivelse det følgende år.

Hvis du bor permanent i udlandet, og dermed er begrænset skattepligtig, skal indsende en selvangivelse i Finland i følgende situationer:

  • Hvis du i løbet af skatteåret har haft fast ejendom eller andelsbolig i Finland.
  • Hvis du har drevet virksomhed i Finland fra en fast placering.
  • Hvis du har søgt om progressiv beskatning i stedet for kildebeskatning.
  • Hvis du har fået pension fra Finland.

Hvordan indsender man en selvangivelse?

Skattepligtige modtager en forhåndsudfyldt selvangivelse fra skattemyndigheden med posten i april. Skattemyndigheden har udfyldt skemaet med kendt information om løn, pension, aktieudbytte etc. fra Finland. Hvis du godkender informationen på selvangivelsen og ikke har nogen tilføjelser, er det ikke nødvendigt at returnere selvangivelsen. Hvis du har rettelser til din selvangivelse, skal du indberette dem inden tidsfristens udløb.

Den forhåndsudfyldte selvangivelse indeholder normalt ikke oplysninger om indtægter fra udlandet. Du skal derfor huske at tilføje eventuel indkomst fra udlandet til din selvangivelse. Du kan læse mere om selvangivelse på Skatteförvaltningens og Nordisk eTax' netsteder.

Flytning

Hvis du er flyttet til Finland midt i det foregående kalenderår, og du ikke har fået din forhåndsudfyldte selvangivelse, skal du bede om et skatteoplysningsskema hos skattemyndigheden.

Hvis du flytter, skal både indsende en flytteanmeldelse til det lande, som du flytter fra, og det land, som du flytter til. Du skal indsende en selvangivelse i Finland, så længe du er almindeligt skattepligtig i landet.

Hvis du flytter til udlandet og er finsk statsborger, er du som regel almindeligt skattepligtig i Finland i det år du flytter samt de følgende tre år. Den almindelige skattepligt kan dog ophøre tidligere, hvis du kan dokumentere, at du ikke har nogen betydelig tilknytning til Finland under skatteåret. Du kan læse mere om almindelig skattepligt hos Nordisk eTax.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.