Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa
Tällä sivulla kerrotaan, mitkä säännöt koskevat niitä, jotka saavat apurahaa Suomesta tai ulkomailta tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten.

Apuraha Suomesta

Mikäli saat Suomesta apurahan Suomessa tapahtuvaa tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten, sinun on otettava lakisääteinen eläke- ja tapaturmavakuutus. Suomessa apurahansaajien lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuuttamisen hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos eli Mela.

Jos apurahansaaja tekee Suomessa tutkimustyötä, taiteellista työtä tai jatko-opintoja suomalaisen Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesti vakuutettavan apurahan turvin, hänellä on oikeus sosiaaliturvaan ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) etuuksiin apurahatyönsä tai jatko-opintojensa ajan.

Apuraha Suomesta, töissä ulkomailla?

Jos työskentelet suomalaisen apurahan turvin ulkomailla, vakuutusturvan säilyminen on selvitettävä erikseen Melasta. Vakuutus on voimassa, jos apurahansaaja ulkomailla työskennellessäänkin kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin. Päätöksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta antaa joko Eläketurvakeskus tai Kela.

Jos saat apurahan lisäksi palkkaa ulkomaiselta taholta, kuulut työskentelymaasi sosiaaliturvan piiriin.

Apuraha ulkomailta

Ulkomailta apurahaa saavat eivät voi saada eläkevakuutusta Melasta. Ulkomailta apurahaa saavien, mutta Suomessa asuvien tulee olla yhteydessä lähtömaansa eläkevakuuttamisesta vastaavaan tahoon.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.