Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa
Tällä sivulla kerrotaan, minkä maan sosiaaliturvaan kuulut, jos saat apurahaa Suomesta tai ulkomailta tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten.

Jos suoritat jatko-opintoja, tutkimusta tai taiteellista toimintaa apurahan turvin, tulee sinun huolehtia apurahatyöskentelyn vakuuttamisesta. Säännöt riippuvat siitä, saatko apurahan Suomesta vai ulkomailta, ja missä työskentely tai tutkimus tapahtuu. Ahvenanmaa luetaan osaksi Suomea.

Apuraha Suomesta

Mikäli saat Suomesta apurahan Suomessa tapahtuvaa tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten, sinun on otettava lakisääteinen eläke- ja tapaturmavakuutus. Suomessa apurahansaajien lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuuttamisen hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos eli Mela.

Jos teet Suomessa tutkimustyötä, taiteellista työtä tai jatko-opintoja suomalaisen Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesti vakuutettavan apurahan turvin, sinulla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) etuuksiin apurahatyön tai jatko-opintojen ajan.

Jos työskentelet suomalaisen apurahan turvin ulkomailla, vakuutusturvan säilyminen on selvitettävä erikseen. Vakuutus on voimassa, jos kuulut ulkomailla työskennellessäsi Suomen sosiaaliturvan piiriin. Sinun tulee hakea A1-todistusta Eläketurvakeskukselta sen selvittämiseksi, kuulutko Suomen sosiaaliturvaan EU-/Eta-maassa tai sosiaaliturvasopimusmaassa työskennellessä. Jos työskentelet muualla kuin EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa, ole yhteydessä Kelaan.  

Jos saat apurahan lisäksi palkkaa ulkomaiselta taholta, kuulut työskentelymaasi sosiaaliturvan piiriin. Lue lisää sivulta Minkä maan sosiaaliturvaan kuulut.

Apuraha ulkomailta

Ulkomailta apurahaa saavat eivät voi saada eläkevakuutusta Melasta. Ulkomailta apurahaa saavien, mutta Suomessa asuvien tulee olla yhteydessä lähtömaansa eläkevakuuttamisesta vastaavaan tahoon.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.