Yritystoiminta Ruotsissa

Istunnel
Photographer
Karin Beate Nøsterud/norden.or
Aiotko perustaa yrityksen Ruotsiin? Tältä sivulta selviää, miten perustat yrityksen ja rekrytoit henkilöstöä sekä miten harjoitat myyntiä ja kaupankäyntiä Ruotsissa.

Sivulle on koottu hyödyllisiä linkkejä ulkomaisille yrityksille, jotka suunnittelevat toiminnan laajentamista Ruotsiin, sekä ruotsalaisille yrityksille, jotka suunnittelevat kaupankäynnin tai toiminnan aloittamista toisessa Pohjoismaassa.

Verksamt-sivustolle on koottu tietoa yrityksen perustamisesta, rekrytoinnista ja yritystoiminnan harjoittamisesta Ruotsissa. Sivustolta selviää myös, miten ostat tai myyt tavaroita tai palkkaat työvoimaa.

Sinun Eurooppasi on eurooppalainen sivusto, jolta saat tietoa yrityksen perustamisesta toiseen EU-/Eta-maahan.

Enterprise Europe Network on puolestaan verkosto, joka auttaa EU:hun ja Euroopan markkinoihin liittyvissä kysymyksissä.

Yrityksen perustaminen Ruotsissa

Jos aiot perustaa yrityksen Ruotsiin, sinua koskevat eri säännöt sen mukaan, oletko EU-/Eta-maan kansalainen vai EU:n/Etan ulkopuolisen maan kansalainen. Ota yhteyttä Verksamt-palveluun ja kysy lisätietoja.

Jos haluat perustaa yrityksen Ruotsiin, sinun tulee päättää yritysmuoto ja rekisteröidä yrityksesi Ruotsin yhtiöviraston ja veroviraston rekisteriin.

Yritysmuodon valitseminen Ruotsissa

Yritystä perustettaessa pitää ensimmäisenä päättää yritysmuoto. Tavallisinta on ryhtyä yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi (enskild firma). Yksityisenä elinkeinonharjoittajana vastaat henkilökohtaisesti yrityksesi kaikesta toiminnasta ja harjoitat liiketoimintaa itsenäisesti omaan lukuusi. Vastaat myös verojen ja sosiaaliturvamaksujen (egenavgift) maksamisesta.

Kun ryhdyt yksityiseksi elinkeinoharjoittajaksi, sinun ei tarvitse ilmoittaa yritystäsi Ruotsin yhtiöviraston rekisteriin. Rekisteröitymällä saat kuitenkin yrityksellesi käyttösuojatun toiminimen. Jos et tee perustamisilmoitusta Ruotsin yhtiövirastoon, joku toinen voi rekisteröidä nimiinsä samannimisen yrityksen.

Jos aiot perustaa osakeyhtiön (aktiebolag), kauppayhtiön (handelsbolag), kommandiittiyhtiön (kommanditbolag) tai osuuskunnan (ekonomisk förening), sinun on ilmoitettava yritys Ruotsin yhtiöviraston rekisteriin.

Jos sinulla on ruotsalainen henkilötunnus, voit kirjautua Verksamt-palveluun ruotsalaisella sähköisellä varmenteella.

Jos sinulla ei ole ruotsalaista henkilötunnusta, rekisteröinti tehdään paperilomakkeella. Alla olevista linkeistä voit valita yritysmuotoosi sopivan lomakkeen.

Yrityksen ilmoittaminen veroviranomaisen rekisteriin

Kaikki yritykset on ilmoitettava Ruotsin veroviraston (Skatteverket) rekisteriin. Ilmoittautuessasi voit tilata F-verokortin, ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi ja rekisteröityä työnantajaksi.

Jos sinulla on ruotsalainen henkilötunnus, voit kirjautua Verksamt-palveluun verkkopankkitunnuksillasi ja täyttää rekisteröintilomakkeen verkossa.

Jos sinulla ei ole ruotsalaista henkilötunnusta, täytä lomake SKV 4620 (Företagsregistrering) ja lähetä se Ruotsin verovirastoon.

Postita lomake osoitteeseen Skatteverkets inläsningscentral, FE 4600, 105 81 Stockholm.

Työvoiman rekrytointi ulkomailta Ruotsiin

Työnantajan tai yksityisen elinkeinonharjoittajan on noudatettava tiettyjä erityissäännöksiä palkatessaan työvoimaa ulkomailta.

Työntekijöiden rekrytointi EU-/Eta-maista Ruotsiin

Ulkomaisen työvoiman rekrytointia harkitsevan työnantajan on tärkeää perehtyä etukäteen alan sääntöihin ja lainsäädäntöön.

  • Henkilötodistus: Työntekijän on esitettävä voimassa oleva passi tai muu henkilötodistus, josta käy ilmi hänen kansalaisuutensa.
  • Työsopimus ja työehdot: Laadi kirjallinen työsopimus aina, kun palkkaat uuden työntekijän. Työsopimuksesta tulee ilmetä muun muassa työsuhteen muoto ja alkamisajankohta, työtehtävät, palkka, työaika, vuosiloman määräytyminen sekä se, mitä työehtosopimusta noudatetaan. EU:n yhdenvertaisen kohtelun periaatteen nojalla EU- ja Eta-maista tulevia työntekijöitä on kohdeltava samalla tavoin kuin ruotsalaisia työntekijöitä. Kyseinen periaate kieltää kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän työhönottoon, palkkaukseen ja muihin työehtoihin liittyvissä asioissa.
  • Työmarkkinavakuutukset: Eri alojen työehtosopimusten mukaan työnantajan on otettava työntekijöille työmarkkinavakuutukset. Lisätietoja vakuutuksista saat Ruotsin elinkeinoelämän keskusliiton (Svenskt Näringsliv) verkkosivuilta.
  • Sosiaaliturva: EU-/Eta-maan kansalainen on oikeutettu sosiaaliturvaetuuksiin siinä maassa, jossa hän työskentelee ja johon hän maksaa sosiaaliturvamaksunsa. Tätä sääntöä noudatetaan, vaikka työntekijä asuisi toisessa EU-/Eta-maassa. Myös työssä käymättömät perheenjäsenet kuuluvat sen maan sosiaaliturvan piiriin, jossa työssä käyvä perheenjäsen työskentelee. Sosiaalivakuutus on voimassa työsuhteen alkamispäivästä lukien.
  • Verotussäännökset: Verolainsäädännön pääsääntönä on, että palkansaaja maksaa veronsa työskentelymaahan. Tästä säännöstä on kuitenkin EU:ssa tiettyjä poikkeuksia. Lisätietoja saat Ruotsin veroviranomaiselta.

Työntekijöiden rekrytointi kolmansista maista Ruotsiin

EU-/Eta-maiden ulkopuolelta Ruotsiin töihin tuleva tarvitsee työluvan. Työlupa on haettava ja liitettävä passiin jo ennen Ruotsiin saapumista. Ota yhteyttä Ruotsin työnvälitykseen (Arbetsförmedlingen) ja kysy lisätietoja.


Linkkivinkkejä työnantajalle

Jos toimit työnantajana Ruotsissa, sinun on tärkeää olla yhteydessä Ruotsin veroviranomaiseen, työnantajavirastoon ja työnvälitykseen ja varmistaa, että toimit Ruotsin säännösten mukaisesti. Sinun kannattaa olla yhteydessä myös Ruotsin elinkeinoelämän keskusliittoon, jolla on runsaasti tietoa yritystoiminnan harjoittamisesta Ruotsissa.

Ota yhteyttä ruotsalaiseen viranomaiseen

Ruotsalaisviranomaisilta saat tietoa yrityksen perustamisesta, työvoiman rekrytoinnista ja yritystoiminnan harjoittamisesta Ruotsissa. Viranomaiset antavat yksityiskohtaista tietoa yritystoiminnan suunnittelusta ja aloittamisesta, yritysmuodon ja nimen valinnasta, liiketoimintasuunnitelman laatimisesta sekä yrityksen rekisteröinnistä.

Ruotsin verovirasto Skatteverket

Jos olet jo perustanut yrityksen ja sinulla on kysyttävää arvonlisäverosta, tilinpäätöksestä, kirjanpidosta tai työvoiman palkkaamisesta, käänny Ruotsin veroviranomaisen puoleen. Verohallinnon sivustolta löydät myös Ruotsissa toimiville ulkomaisille yrityksille räätälöityä tietoa. Yrittäjän tulee pitää kirjanpitoa ja laatia tilinpäätös.

Verksamt-verkkosivusto

Verksamt.se on useiden eri ruotsalaisviranomaisten yhteinen verkkopalvelu. Sivustolta saat tietoa yritysmuodon valinnasta, liiketoimintasuunnitelman laatimisesta ja yrityksen rekisteröinnistä. Verksamt-palvelussa voit myös luoda muistilistan, jonka avulla pysyt perillä yrityksen perustamiseen liittyvistä vaiheista ja saat omaan tilanteeseesi sopivaa tietoa.

Jos olet ulkomaan kansalainen ja aiot perustaa yrityksen Ruotsiin, sinua koskevat eri säännöt sen mukaan, oletko toisen EU-/Eta-maan kansalainen vai EU:n/Etan ulkopuolisen maan kansalainen. Katso lisätietoja ulkomaan kansalaisille suunnatusta Verksamt-sivuston oppaasta.

Ruotsin yhtiövirasto Bolagsverket

Ruotsin yhtiövirasto vastaa yritysten ja yritysmuodon muutosten rekisteröinnistä sekä vastaanottaa tilinpäätöksiä. Yhtiöviraston rekistereistä voit myös ostaa ja hakea yritystietoja.

Vakuutukset Ruotsissa

Kun perustat yrityksen, sinun on tärkeää selvittää, mitä vakuutuksia tarvitset itsellesi, yrityksellesi ja mahdollisille työntekijöillesi. Ota yhteyttä vakuutusyhtiöihin ja vertaile tarjouksia, ennen kuin teet päätöksen.

Ruotsin vakuutuskassa (Försäkringskassan) neuvoo omaan ja työntekijöidesi sosiaalivakuutukseen liittyvissä asioissa.

Toimiluvat Ruotsissa

Selvitä ennen yritystoiminnan aloittamista, tarvitseeko yrityksesi toimiluvan tai rekisteröinnin tai tuleeko sinun tehdä muunlainen ilmoitus kuntaan, viranomaisille tai muille organisaatioille.
Ruotsissa on sekä paikallisia, alueellisia että valtakunnallisia toimilupa- ja valvontaviranomaisia, kuten kunnat, lääninhallitukset ja poliisiviranomaiset sekä tietosuojaviranomainen ja elintarvikevirasto.

Ruotsalaisyritykset muissa Pohjoismaissa

Monet eri viranomaiset auttavat ruotsalaisyrityksiä, jotka haluavat käydä ulkomaankauppaa tai laajentaa toimintaansa ulkomaille.

Business Sweden

Business Sweden tarjoaa palveluja yrityksen kansainvälistymisen kaikissa eri vaiheissa.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network -verkosto auttaa maksutta pieniä ja keskisuuria yrityksiä etsimään kansainvälisiä liiketoimintakumppaneita, ymmärtämään EU-direktiivejä ja hakemaan EU-rahoitusta.

Vientiluottolautakunta Exportkreditnämnden

Vientiluottolautakunnan tavoitteena on edistää Ruotsin vientiä ja ruotsalaisyritysten kansainvälistymistä.

Kauppakollegio Kommerskollegium

Kauppakollegio toimii asiamiehenä ja Solvit-keskuksena. Se auttaa yrityksiä, jotka kohtaavat ulkomaantoiminnassaan kaupan esteitä.

Patentti- ja rekisterihallitus Patent- och registreringsverket

Patentti- ja rekisterihallitus vastaa patentteja, tuotemerkkejä, suunnittelua ja tekijänoikeuksia koskeviin kysymyksiin.

Ruotsin verovirasto Skatteverket

Verovirasto vastaa verotusta, arvonlisäverotusta sekä vienti- ja tuontimaksuja koskeviin kysymyksiin.

Ruotsin tullivirasto Tullverket

Ruotsin tullivirasto antaa tietoa tavaroiden vientiä ja tuontia koskevista määräyksistä.

Verksamt-palvelu

Verksamt on useiden eri ruotsalaisviranomaisten yhteinen verkkopalvelu.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.