Virksomhed i Sverige

Istunnel
Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.or
Her finder du information om etablering, rekruttering og salg og handel når du vil starte virksomhed i Sverige.

På Verksamt.se kan du finde information om hvordan du etablerer, rekrutterer og driver virksomhed i Sverige. Her kan du også få information om hvordan du sælger eller handler varer og ansætter medarbejdere.

På den europæiske portal, Dit Europa, kan du læse mere om reglerne for at starte virksomhed i et andet EU/EØS-land.

Enterprise Europe Network er et netværk der hjælper dig med spørgsmål om EU og det europæiske marked.

Starte virksomhed i Sverige

Hvis du vil starte virksomhed i Sverige, kan du få information om at etablere, rekruttere og drive virksomhed i Sverige hos forskellige myndigheder. Du kan få mere præcis information om hvordan du skal planlægge og komme i gang med din virksomhed og hvordan du skal vælge virksomhedsform, virksomhedsnavn, skabe en virksomhedsplan og registrere din virksomhed.

Skatteverket

Er du allerede i gang og har spørgsmål om moms, årsopgørelse, regnskab eller ansættelser, så kan Skatteverket i Sverige hjælpe dig videre. Du finder også specifik information til udenlandske virksomheder med virksomhed i Sverige. Enhver der driver erhvervsvirksomhed skal udarbejde et regnskab og årsregnskab (bokföring och bokslut).

Verksamt.se

Verksamt.se er en samlet service fra flere forskellige svenske myndigheder. Her kan du få information om vælge virksomhedsform, skabe virksomhedsplan og registrere din virksomhed. Hos Verksamt.se kan du også skabe en tjekliste for at finde ud af hvad du skal gøre for at starte din virksomhed og få information som er tilpasset din egen situation.

Hvis du er udenlandsk statsborger og ønsker at starte en virksomhed i Sverige, gælder forskellige regler afhængigt af om du er statsborger i et andet EU/EØS-land eller en borger i et land uden for EU/EØS. Du finder mere information om det i Verksamt.se's guide for udenlandske statsborgere.

Bolagsverket

Bolagsverket registrerer virksomheder, ændringer i virksomheder og modtager årsredegørelser. Her kan du også købe og søge firmaoplysninger fra deres registre.

Forsikringer i Sverige

Når du starter en virksomhed, er det vigtigt at gennemgå, hvilke forsikringer du skal have for dig selv, din virksomhed og eventuelle medarbejdere. Kontakt flere forsikringsselskaber og sammenlign forskellige tilbud inden du beslutter dig.

Hos Försäkringskassan får du information om social sikring for dig og dine medarbejdere.

Tilladelser i Sverige

Du skal finde ud af om din virksomhed kræver tilladelse, registrering eller en anden form for anmeldelse til myndigheder, kommuner eller andre organisationer. Autorisations- og tilsynsmyndigheder kan være lokale, regionale eller landsdækkende så som kommuner, länsstyrelser og politimyndigheder eller Datainspektionen og Livsmedelsverket.

Svenske virksomheder i Norden

Svenske virksomheder der ønsker at etablere sig i eller at handle med udlandet, kan få hjælp hos flere myndigheder.

Business Sweden

Business Sweden tilbyder tjenester i alle faser af virksomhedens internationalisering.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network hjælper gratis, små og mellemstore virksomheder at finde internationale forretningspartnere, forstå EU-direktiver og finde EU-finansiering.

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden har formål at fremme svensk eksport og svenske virksomheders internationalisering.

Kommerskollegium

Kommerskollegium fungerer som ombudsmand og Solvit-center for virksomheder, der støder på handelshindringer i deres udenrigsanliggender.

Patent- och registreringsverket

Patent- och registreringsverket giver svar på spørgsmål om patenter, varemærker, design og ophavsret.

Skatteverket

Skatteverket giver svar på spørgsmål om beskatning, moms og afgifter på import og eksport.

Tullverket

Tullverket giver information om regler når du importerer og eksporterer dine varer til og fra Sverige.

Verksamt.se

Verksamt.se er en samlet service for virksomheder fra flere svenske myndigheder.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.