Virksomhed i Sverige

Istunnel
Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.or
Skal du starte virksomhed i Sverige? Her kan du læse om at etablere en virksomhed og rekruttere personale samt hvordan du kan gennemføre salg og handel når du vil starte en svensk virksomhed.

På denne side finder du nyttige links for virksomheder der har planer om at etablere sig i Sverige, og information til svenske virksomheder der har planer om at etablere sig i eller handle med andre nordiske lande.

På Verksamt.se kan du finde information om hvordan du etablerer, rekrutterer og driver virksomhed i Sverige. Her kan du også få information om hvordan du sælger eller handler varer og ansætter medarbejdere.

På den europæiske portal, Dit Europa, kan du læse mere om reglerne for at starte virksomhed i et andet EU/EØS-land.

Enterprise Europe Network er et netværk der hjælper dig med spørgsmål om EU og det europæiske marked.

Starte virksomhed i Sverige

Hvis du ønsker at starte en virksomhed i Sverige, er der forskellige regler ud fra om du er statsborger i et EU/EØS-land eller statsborger i et land uden for EU/EØS. Du skal kontakte Verksamt.se for konkret information.

Hvis du vil starte en virksomhed i Sverige, skal du bestemme selskabsform og registrere din virksomhed hos Bolagsverket og Skatteverket.

Vælge virksomhedsform i Sverige

Inden du starter en virksomhed, skal du først tage stilling til hvilken virksomhedsform du vil have. Det mest almindelige er at starte en enkeltmandsvirksomhed. Det betyder at du som privatperson ejer, driver og er ansvarlig for virksomheden. Du er ansvarlig for at betale skat og sociale afgifter (egenavgifter).

Hvis du vil starte en enkeltmandsvirksomhed, behøver du ikke at registrere din virksomhed hos Bolagsverket. Men en registrering beskytter din virksomheds navn. Hvis du ikke registrerer din virksomhed hos Bolagsverket, kan en anden registrere en virksomhed med samme navn.

Hvis du vil starte et aktieselskab, handelsselskab, kommanditselskab eller økonomisk forening, skal du registrere din virksomhed hos det svenske Bolagsverket.

Hvis du har et svensk personnummer, kan du logge ind på verksamt.se med svensk e-identifikation.

Hvis du ikke har svensk personnummer, skal du udfylde en formular for at registrere din virksomhed alt efter hvilken type virksomhed du ønsker at starte. Via nedenstående link kan du vælge den rigtige formular alt efter hvilken type virksomhed du ønsker at starte.

Registrere virksomhed hos svensk skattemyndighed

Alle virksomheder skal registreres hos den svenske skattemyndighed, Skatteverket. Når du tilmelder dig, kan du søge om F-skat, tilmelde dig momspligtige aktiviteter og registrere dig som arbejdsgiver.

Hvis du har et svensk personnummer, kan du logge ind med mobilt BankId og registrere dig på verksamt.se’s e-tjenester.

Hvis du ikke har et svensk personnummer, skal du udfylde Skatteverkets blanket Företagsregistrering (SKV 4620) og sende blanketten til Skatteverket.

Du skal sende blanketten til Skatteverkets inläsningscentral, FE 4600, 105 81 Stockholm.

Rekruttere arbejdskraft fra udlandet til Sverige

Hvis du er arbejdsgiver eller selvstændig erhvervsdrivende skal du følge nogle bestemte regler hvis du ansætter medarbejdere fra andre lande i Sverige.

Rekruttere medarbejdere fra EU/EØS-lande til Sverige

Hvis du som arbejdsgiver overvejer at rekruttere arbejdskraft fra udlandet, er det vigtigt at du på forhånd sætter dig ind i hvilke regler og love der gælder på området.

  • Legitimation: Den ansatte skal kunne fremvise et gyldigt pas eller anden legitimation hvoraf statsborgerskabet fremgår.
  • Ansættelseskontrakt/ansættelsesvilkår: Du bør udarbejde en skriftlig ansættelseskontrakt hver gang du ansætter en medarbejder. Ansættelseskontrakten skal indeholde information om blandt andet ansættelsesform, tiltrædelsesdato, arbejdsopgaver/embede, løn, arbejdstid, ferie og overenskomst. Medarbejdere fra EU/EØS-lande skal behandles på samme måde som svenske medarbejdere i overensstemmelse med EU's ligebehandlingsprincip. Dette princip forbyder diskrimination på baggrund af nationalitet i forhold til ansættelse, løn og øvrige arbejds- og ansættelsesvilkår.
  • Arbejdsmarkedsforsikringer: Ifølge overenskomsten på området skal arbejdsgiveren tegne nogle bestemte arbejdsmarkedsforsikringer for de ansatte. Du kan finde yderligere information om forsikringer på Svenskt Näringslivs webside.
  • Social sikring: EU/EØS-statsborgere har ret til sociale sikringsydelser i det land hvor han eller hun arbejder og betaler social sikringsafgift. Dette gælder også hvis medarbejderen er bosat i et andet EU/EØS-land. Familiemedlemmer, der ikke selv arbejder, er forsikrede i det land hvor medarbejderen arbejder. Socialsikringen gælder fra den første ansættelsesdag.
  • Beskatningsregler: Hovedreglen i skattelovgivningen er at medarbejderen betaler skat i det land hvor han eller hun arbejder. Der er dog visse undtagelser inden for EU. Skatteverket i Sverige kan giver dig mere information.

Rekruttere medarbejdere fra lande uden for EU/EØS til Sverige

Statsborgere fra lande uden for EU/EØS som ønsker at arbejde i Sverige, skal have en arbejdstilladelse. Arbejdstilladelsen skal være klar og indført i passet før indrejsen til Sverige. Du skal kontakte Arbetsförmedlingen i Sverige for mere information.

Relevante links for arbejdsgivere

Som arbejdsgiver i Sverige er det vigtigt at være i kontakt med Skatteverket, Arbetsgivarverket og Arbetsförmedlingen i Sverige, så du sikrer dig at du overholder de svenske regler. Det kan også være givende at kontakte Svenskt näringsliv da de har god information om svenske forhold for virksomheder i Sverige.

Kontakte myndigheder i Sverige

Hvis du vil starte virksomhed i Sverige, kan du få information om at etablere, rekruttere og drive virksomhed i Sverige hos forskellige myndigheder. Du kan få mere præcis information om hvordan du skal planlægge og komme i gang med din virksomhed og hvordan du skal vælge virksomhedsform, virksomhedsnavn, skabe en virksomhedsplan og registrere din virksomhed.

Skatteverket

Er du allerede i gang og har spørgsmål om moms, årsopgørelse, regnskab eller ansættelser, så kan Skatteverket i Sverige hjælpe dig videre. Du finder også specifik information til udenlandske virksomheder med virksomhed i Sverige. Enhver der driver erhvervsvirksomhed skal udarbejde et regnskab og årsregnskab (bokföring och bokslut).

Verksamt.se

Verksamt.se er en samlet service fra flere forskellige svenske myndigheder. Her kan du få information om vælge virksomhedsform, skabe virksomhedsplan og registrere din virksomhed. Hos Verksamt.se kan du også skabe en tjekliste for at finde ud af hvad du skal gøre for at starte din virksomhed og få information som er tilpasset din egen situation.

Hvis du er udenlandsk statsborger og ønsker at starte en virksomhed i Sverige, gælder forskellige regler afhængigt af om du er statsborger i et andet EU/EØS-land eller en borger i et land uden for EU/EØS. Du finder mere information om det i Verksamt.se's guide for udenlandske statsborgere.

Bolagsverket

Bolagsverket registrerer virksomheder, ændringer i virksomheder og modtager årsredegørelser. Her kan du også købe og søge firmaoplysninger fra deres registre.

Forsikringer i Sverige

Når du starter en virksomhed, er det vigtigt at gennemgå, hvilke forsikringer du skal have for dig selv, din virksomhed og eventuelle medarbejdere. Kontakt flere forsikringsselskaber og sammenlign forskellige tilbud inden du beslutter dig.

Hos Försäkringskassan får du information om social sikring for dig og dine medarbejdere.

Tilladelser i Sverige

Du skal finde ud af om din virksomhed kræver tilladelse, registrering eller en anden form for anmeldelse til myndigheder, kommuner eller andre organisationer. Autorisations- og tilsynsmyndigheder kan være lokale, regionale eller landsdækkende så som kommuner, länsstyrelser og politimyndigheder eller Datainspektionen og Livsmedelsverket.

Svenske virksomheder i Norden

Svenske virksomheder der ønsker at etablere sig i eller at handle med udlandet, kan få hjælp hos flere myndigheder.

Business Sweden

Business Sweden tilbyder tjenester i alle faser af virksomhedens internationalisering.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network hjælper gratis, små og mellemstore virksomheder at finde internationale forretningspartnere, forstå EU-direktiver og finde EU-finansiering.

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden har formål at fremme svensk eksport og svenske virksomheders internationalisering.

Kommerskollegium

Kommerskollegium fungerer som ombudsmand og Solvit-center for virksomheder, der støder på handelshindringer i deres udenrigsanliggender.

Patent- och registreringsverket

Patent- och registreringsverket giver svar på spørgsmål om patenter, varemærker, design og ophavsret.

Skatteverket

Skatteverket giver svar på spørgsmål om beskatning, moms og afgifter på import og eksport.

Tullverket

Tullverket giver information om regler når du importerer og eksporterer dine varer til og fra Sverige.

Verksamt.se

Verksamt.se er en samlet service for virksomheder fra flere svenske myndigheder.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.