Virksomhed i Sverige

Istunnel
Photographer
Karin Beate Nøsterud/norden.or
Skal du starte virksomhed i Sverige? Her kan du læse om at etablere en virksomhed og rekruttere personale samt hvordan du kan gennemføre salg og handel når du vil starte en svensk virksomhed.

I denne artikel har vi samlet nyttige links for virksomheder, der overvejer at etablere sig i Sverige, samt information til svenske virksomheder, der ønsker at etablere sig i eller handle med andre nordiske lande.

På Verksamt.se finder du omfattende information om, hvordan du etablerer, rekrutterer og driver virksomhed i Sverige. Her kan du også få vejledning om salg, handel med varer og ansættelse af medarbejdere.

På den europæiske portal, Dit Europa, kan du læse mere om reglerne for at starte virksomhed i andre EU-/EØS-lande.

Enterprise Europe Network er et netværk, der tilbyder støtte og vejledning om EU-spørgsmål og det europæiske marked.

Starte virksomhed i Sverige

Hvis du vil starte en virksomhed i Sverige, er der forskellige regler afhængigt af om du er statsborger i et EU/EØS-land eller statsborger i et land uden for EU/EØS. Kontakt Verksamt.se for specifik information.

Når du starter en virksomhed i Sverige, skal du vælge en selskabsform og registrere virksomheden hos Bolagsverket og Skatteverket.

Valg af selskabsform i Sverige

Før du starter, skal du vælge den rette selskabsform. En enkeltmandsvirksomhed er mest almindelig, hvor du som enkeltperson ejer, driver og er ansvarlig for virksomheden. Du skal betale skat og sociale afgifter (egenavgifter).

For en enkeltmandsvirksomhed er registrering ikke påkrævet hos Bolagsverket, men det beskytter dit firmanavn. Andre kan registrere et firma med samme navn, hvis du ikke gør det.

Ønsker du at starte et aktieselskab, handelsselskab, kommanditselskab eller en økonomisk forening, skal du registrere virksomheden hos Bolagsverket.

Har du et svensk personnummer, kan du logge ind på verksamt.se med svensk e-identifikation.

Har du ikke svensk personnummer, skal du udfylde en formular afhængigt af virksomhedstypen. Via nednestående link kan du finde den relevante formular.

Registrering af virksomhed hos Skatteverket

Alle virksomheder skal registreres hos den svenske skattemyndighed, Skatteverket. Ved registrering kan du ansøge om F-skat, tilmelde dig momspligtige aktiviteter og registrere dig som arbejdsgiver.

Har du et svensk personnummer, kan du logge ind med svensk e-legitimation og registrere dig på Verksamts e-tjenester.

Har du ikke et svensk personnummer, skal du udfylde Skatteverkets blanket Företagsregistrering (SKV 4620) og sende den til Skatteverkets inläsningscentral, FE 4600, 105 81 Stockholm.

Rekruttere arbejdskraft fra udlandet til Sverige

Hvis du er arbejdsgiver eller selvstændig erhvervsdrivende skal du følge nogle bestemte regler hvis du ansætter medarbejdere fra andre lande i Sverige.

Rekruttere medarbejdere fra EU/EØS-lande til Sverige

Hvis du som arbejdsgiver overvejer at rekruttere arbejdskraft fra udlandet, er det vigtigt at du på forhånd sætter dig ind i hvilke regler og love der gælder på området.

  • Legitimation: Den ansatte skal kunne fremvise et gyldigt pas eller anden legitimation hvoraf statsborgerskabet fremgår.
  • Ansættelseskontrakt/ansættelsesvilkår: Du bør udarbejde en skriftlig ansættelseskontrakt hver gang du ansætter en medarbejder. Ansættelseskontrakten skal indeholde information om blandt andet ansættelsesform, tiltrædelsesdato, arbejdsopgaver/embede, løn, arbejdstid, ferie og overenskomst. Medarbejdere fra EU/EØS-lande skal behandles på samme måde som svenske medarbejdere i overensstemmelse med EU's ligebehandlingsprincip. Dette princip forbyder diskrimination på baggrund af nationalitet i forhold til ansættelse, løn og øvrige arbejds- og ansættelsesvilkår.
  • Arbejdsmarkedsforsikringer: Ifølge overenskomsten på området skal arbejdsgiveren tegne nogle bestemte arbejdsmarkedsforsikringer for de ansatte. Du kan finde yderligere information om forsikringer på Svenskt Näringslivs webside.
  • Social sikring: EU/EØS-statsborgere har ret til sociale sikringsydelser i det land hvor han eller hun arbejder og betaler social sikringsafgift. Dette gælder også hvis medarbejderen er bosat i et andet EU/EØS-land. Familiemedlemmer, der ikke selv arbejder, er forsikrede i det land hvor medarbejderen arbejder. Socialsikringen gælder fra den første ansættelsesdag.
  • Beskatningsregler: Hovedreglen i skattelovgivningen er at medarbejderen betaler skat i det land hvor han eller hun arbejder. Der er dog visse undtagelser inden for EU. Skatteverket i Sverige kan giver dig mere information.

Rekruttere medarbejdere fra lande uden for EU/EØS til Sverige

Statsborgere fra lande uden for EU/EØS som ønsker at arbejde i Sverige, skal have en arbejdstilladelse. Arbejdstilladelsen skal være klar og indført i passet før indrejsen til Sverige. Du skal kontakte Arbetsförmedlingen i Sverige for mere information.

Relevante links for arbejdsgivere

Som arbejdsgiver i Sverige er det vigtigt at være i kontakt med Skatteverket, Arbetsgivarverket og Arbetsförmedlingen for at sikre, at du følger de svenske regler. 

Det kan også være gavnligt at henvende sig til Svenskt näringsliv, da de besidder omfattende viden om forholdene for virksomheder i Sverige.

Kontakte myndigheder i Sverige

Hvis du ønsker at starte en virksomhed i Sverige, kan du få nødvendig information og vejledning fra forskellige myndigheder. Du kan få specifikke oplysninger om, hvordan du planlægger, starter og driver din virksomhed, herunder valg af virksomhedsform, navn, udarbejdelse af forretningsplan og registrering af virksomheden.

Skatteverket

Er du allerede i gang og har spørgsmål om moms, årsopgørelse, regnskab eller ansættelser, så kan Skatteverket i Sverige hjælpe dig videre. Du finder også specifik information til udenlandske virksomheder med virksomhed i Sverige. 

Enhver der driver erhvervsvirksomhed skal udarbejde et regnskab og årsregnskab (bokföring och bokslut).

Verksamt.se

Verksamt.se er en samlet service fra flere forskellige svenske myndigheder. Her kan du få information om vælge virksomhedsform, skabe virksomhedsplan og registrere din virksomhed. Hos Verksamt.se kan du også skabe en tjekliste for at finde ud af hvad du skal gøre for at starte din virksomhed og få information som er tilpasset din egen situation.

Hvis du er udenlandsk statsborger og ønsker at starte en virksomhed i Sverige, gælder forskellige regler afhængigt af om du er statsborger i et andet EU/EØS-land eller en borger i et land uden for EU/EØS. Du finder mere information om det i Verksamt.se's guide for udenlandske statsborgere.

Bolagsverket

Bolagsverket registrerer virksomheder, ændringer i virksomheder og modtager årsredegørelser. Her kan du også købe og søge firmaoplysninger fra deres registre.

Forsikringer i Sverige

Når du starter en virksomhed, bør du undersøge de nødvendige forsikringer for både dig selv, din virksomhed og eventuelle ansatte. Det er en god idé at kontakte flere forsikringsselskaber og sammenligne tilbud, før du træffer en beslutning.

Försäkringskassan kan give dig information om social sikring for både dig og dine medarbejdere.

Tilladelser i Sverige

Det er vigtigt at undersøge, om din virksomhed kræver tilladelse, registrering eller anden form for anmeldelse til relevante myndigheder, kommuner eller organisationer.

Autorisations- og tilsynsmyndigheder kan være lokale, regionale eller nationale, såsom kommuner, regionale myndigheder og politi, samt Datainspektionen og Livsmedelsverket.

Svenske virksomheder i Norden

Svenske virksomheder, der ønsker at etablere sig i udlandet eller handle internationalt, kan få hjælp hos forskellige myndigheder og informationstjenester.

Business Sweden

Business Sweden tilbyder tjenester i alle faser af virksomhedens internationalisering.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network hjælper gratis, små og mellemstore virksomheder at finde internationale forretningspartnere, forstå EU-direktiver og finde EU-finansiering.

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden har formål at fremme svensk eksport og svenske virksomheders internationalisering.

Kommerskollegium

Kommerskollegium fungerer som ombudsmand og Solvit-center for virksomheder, der støder på handelshindringer i deres udenrigsanliggender.

Patent- och registreringsverket

Patent- och registreringsverket giver svar på spørgsmål om patenter, varemærker, design og ophavsret.

Skatteverket

Skatteverket giver svar på spørgsmål om beskatning, moms og afgifter på import og eksport.

Tullverket

Tullverket giver information om regler når du importerer og eksporterer dine varer til og fra Sverige.

Verksamt.se

Verksamt.se er en samlet service for virksomheder fra flere svenske myndigheder.

Grensetjänsten Norge-Sverige

Grensetjänsten Norge-Sverige er en informationstjeneste der kan give vejledning til svenske virksomheder der udfører opgaver i Norge.

Øresunddirektbusiness

Øresunddirektbusiness giver dig praktisk information når du vil rekruttere, etablere virksomhed eller drive handel på tværs af Øresund.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.