Företag i Sverige

Istunnel
Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.or
Här hittar du information om att starta företag, rekrytering, försäljning och handel när du ska starta företag i Sverige.

På Verksamt.se hittar du information om hur du startar och driver företag samt rekryterar medarbetare i Sverige. Här kan du också få information om hur du säljer eller handlar varor samt hur du anställer personal.

På portalen Ditt Europa kan du läsa mer om reglerna för att starta företag i ett annat EU- eller EES-land.

Enterprise Europe Network är ett nätverk som hjälper dig med frågor om EU och den europeiska marknaden.

Starta företag i Sverige

Om du ska starta företag i Sverige kan olika myndigheter ge dig information om att registrera företag, rekrytera medarbetare och driva företag i Sverige. Du kan få mer detaljerad information om hur du ska planera och komma igång med ditt företag, välja bolagsform och företagsnamn, registrera ditt företag samt skapa en affärsplan.

Skatteverket

Har du redan ett företag och har frågor om moms, bokföring, deklaration eller anställningar, då kan Skatteverket i Sverige hjälpa dig vidare. Du hittar även specifik information för utländska företag med verksamhet i Sverige. Den som bedriver näringsverksamhet måste upprätta bokföring och bokslut.

Verksamt.se

Verksamt.se innehåller samlad service från flera svenska myndigheter. Här hittar du information om att välja bolagsform, registrera ditt företag och skapa en affärsplan. På Verksamt.se kan du även skapa en checklista för att få reda på vad du behöver göra för att starta företag och få information anpassad till din situation.

Om du är utländsk medborgare och vill starta företag i Sverige gäller olika regler beroende på om du är medborgare i ett annat EU-/EES-land eller i ett land utanför EU/EES. Du hittar mer information om det i Verksamt.se:s guide för utländska medborgare.

Bolagsverket

Bolagsverket registrerar företag och företags ändrade uppgifter samt tar emot årsredovisningar. Här kan du också köpa och söka företagsinformation från deras register.

Försäkringar i Sverige

När du startar företag är det viktigt att se över vilka försäkringar du behöver för dig själv, ditt företag och eventuella anställda. Kontakta gärna flera försäkringsbolag och jämför olika erbjudanden innan du bestämmer dig.

Från Försäkringskassan får du information om socialförsäkring för dig din och dina anställda.

Tillstånd i Sverige

Du måste ta reda på om din verksamhet kräver tillstånd eller registrering eller om det krävs någon annan form av anmälan till myndigheter, kommuner eller andra organisationer. Auktorisations- och tillsynsmyndigheter kan vara lokala, regionala eller rikstäckande, såsom kommuner, länsstyrelser och polismyndigheter eller Datainspektionen och Livsmedelsverket.

Svenska företag i Norden

Svenska företag som vill etablera sig i eller handla med utlandet kan få hjälp från olika myndigheter.

Business Sweden

Business Sweden erbjuder tjänster inom alla faser av företagets internationalisering.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network erbjuder gratis hjälp åt små och medelstora företag att hitta internationella affärspartner, förstå EU-direktiv och hitta EU-finansiering.

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden syftar till att främja svensk export och svenska företags internationalisering.

Kommerskollegium

Kommerskollegium fungerar som ombudsman och Solvitcenter för företag som stöter på handelshinder i sina utlandsaffärer.

Patent- och registreringsverket

Patent- och registreringsverket svarar på frågor om patent, varumärken, design och upphovsrätt.

Skatteverket

Skatteverket svarar på frågor om skatter, moms och avgifter på import och export.

Tullverket

Tullverket informerar om regler som gäller när du importerar och exporterar dina varor till och från Sverige.

Verksamt.se

Verksamt.se innehåller samlad service för företag från flera svenska myndigheter.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.