Företag i Sverige

Istunnel
Photographer
Karin Beate Nøsterud/norden.or
Ska du starta företag i Sverige? Här kan du läsa om att starta ett företag och rekrytera personal samt hur du kan genomföra försäljning och handel när du ska starta ett svenskt företag.

På den här sidan hittar du nyttiga länkar för företag som planerar att etablera sig i Sverige och information för svenska företag som planerar att etablera sig i eller göra affärer med andra nordiska länder.

På Verksamt.se hittar du information om hur du startar och driver företag samt rekryterar medarbetare i Sverige. Här kan du också få information om hur du säljer eller handlar varor samt hur du anställer personal. 

På portalen Ditt Europa kan du läsa mer om reglerna för att starta företag i ett annat EU- eller EES-land. 

Enterprise Europe Network är ett nätverk som hjälper dig med frågor om EU och den europeiska marknaden.

Starta företag i Sverige

Om du vill starta företag i Sverige gäller olika regler beroende på om du är medborgare i ett EU-/EES-land eller i ett land utanför EU/EES. Kontakta Verksamt.se för konkret information.

Om du ska starta företag i Sverige ska du bestämma bolagsform och registrera ditt företag hos Bolagsverket och Skatteverket.

Välj företagsform i Sverige

Innan du startar ett företag ska du först bestämma vilken företagsform du vill ha. Det vanligaste är att starta enskild firma. Det innebär att du som privatperson äger, driver och ansvarar för företaget. Du ansvarar för att betala skatt och sociala avgifter (egenavgifter).

Om du ska starta enskild firma behöver du inte registrera ditt företag hos Bolagsverket. Men en registrering skyddar ditt företags namn. Om du inte registrerar ditt företag hos Bolagsverket kan någon annan registrera ett företag med samma namn.

Om du ska starta ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller ekonomisk förening måste du registrera ditt företag hos Bolagsverket.

Om du har ett svenskt personnummer kan du logga in på Verksamt.se med svensk e-legitimation.

Om du inte har ett svenskt personnummer ska du fylla i ett formulär för att registrera ditt företag beroende på vilken typ av företag du vill starta. Via länken nedan kan du välja rätt formulär beroende på vilken typ av företag du vill starta. 

Registrera företag hos Skatteverket

Alla företag ska vara registrerade hos Skatteverket. När du registrerar dig kan du ansöka om F-skatt, anmäla dig till momspliktig verksamhet och registrera dig som arbetsgivare. 

Om du har ett svenskt personnummer kan du logga in med mobilt bank-id och registrera dig på Verksamt.se:s e-tjänster. 

Om du inte har ett svenskt personnummer ska du fylla i Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620) och skicka blanketten till Skatteverket.

Blanketten ska skickas till Skatteverkets inläsningscentral, FE 4600, 105 81 Stockholm.

Rekrytera arbetskraft från utlandet till Sverige

Du som är arbetsgivare eller egenföretagare måste ta hänsyn till vissa regler när du anlitar arbetskraft från andra länder i Sverige.

Rekrytera medarbetare från EU-/EES-länder till Sverige

Om du som arbetsgivare överväger att rekrytera arbetskraft från utlandet är det viktigt att du i förväg sätter dig in i de regler och lagar som gäller på området.

  • Identitetshandling: Den anställda ska kunna visa ett giltigt pass eller annan identitetshandling där medborgarskapet framgår.
  • Anställningsavtal och anställningsvillkor: Du bör upprätta ett skriftligt anställningsavtal när du anställer en ny medarbetare. Anställningsavtalet ska innehålla information om bland annat anställningsform, tillträdesdag, arbetsuppgifter/befattning, lön, arbetstid, semester och kollektivavtalstillhörighet. Medarbetare från EU-/EES-länder ska behandlas på samma sätt som svenska medarbetare i enlighet med EU:s likabehandlingsprincip. Denna princip förbjuder diskriminering på grund av nationalitet vad gäller anställning, lön och övriga arbets- och anställningsvillkor.
  • Arbetsmarknadsförsäkringar: Enligt kollektivavtalet på området ska arbetsgivaren teckna vissa bestämda arbetsmarknadsförsäkringar för de anställda. Mer information om försäkringar hittar du på Svenskt Näringslivs webbplats.
  • Socialförsäkring: Som medborgare EU/EES har du rätt till socialförsäkringsförmåner i det land du arbetar och betalar socialförsäkringsavgift i. Det gäller även om du skulle vara bosatt i ett annat EU-/EES-land. Familjemedlemmar som inte själva arbetar är försäkrade i det land du arbetar i. Socialförsäkringen gäller från första anställningsdagen.
  • Skatteregler: Enligt skattelagstiftningen ska du som arbetstagare betala skatt i det land du arbetar i. Men det finns vissa undantag inom EU. Skatteverket i Sverige kan ge dig mer information.

Rekrytera medarbetare från länder utanför EU/EES till Sverige

Medborgare i länder utanför EU/EES som vill arbeta i Sverige måste ha ett arbetstillstånd. Arbetstillståndet ska vara klart och infört i passet före inresan till Sverige. Kontakta Arbetsförmedlingen i Sverige för mer information.

Användbara länkar för arbetsgivare 

Som arbetsgivare i Sverige är det viktigt att du har kontakt med Skatteverket, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingen i Sverige för att säkerställa att du följer de svenska reglerna. Det kan också vara givande att kontakta Svenskt Näringsliv eftersom de har bra information om svenska förhållanden för företag i Sverige.

Kontakta myndigheter i Sverige

Om du ska starta företag i Sverige kan olika myndigheter ge dig information om att registrera företag, rekrytera medarbetare och driva företag i Sverige. Du kan få mer detaljerad information om hur du ska planera och komma igång med ditt företag, välja bolagsform och företagsnamn, registrera ditt företag samt skapa en affärsplan.

Skatteverket

Har du redan ett företag och har frågor om moms, bokföring, deklaration eller anställningar, då kan Skatteverket i Sverige hjälpa dig vidare. Du hittar även specifik information för utländska företag med verksamhet i Sverige. Den som bedriver näringsverksamhet måste upprätta bokföring och bokslut.

Verksamt.se

Verksamt.se innehåller samlad service från flera svenska myndigheter. Här hittar du information om att välja bolagsform, registrera ditt företag och skapa en affärsplan. På Verksamt.se kan du även skapa en checklista för att få reda på vad du behöver göra för att starta företag och få information anpassad till din situation.

Om du är utländsk medborgare och vill starta företag i Sverige gäller olika regler beroende på om du är medborgare i ett annat EU-/EES-land eller i ett land utanför EU/EES. Du hittar mer information om det i Verksamt.se:s guide för utländska medborgare.

Bolagsverket

Bolagsverket registrerar företag och företags ändrade uppgifter samt tar emot årsredovisningar. Här kan du också köpa och söka företagsinformation från deras register.

Försäkringar i Sverige

När du startar företag är det viktigt att se över vilka försäkringar du behöver för dig själv, ditt företag och eventuella anställda. Kontakta gärna flera försäkringsbolag och jämför olika erbjudanden innan du bestämmer dig.

Från Försäkringskassan får du information om socialförsäkring för dig din och dina anställda.

Tillstånd i Sverige

Du måste ta reda på om din verksamhet kräver tillstånd eller registrering eller om det krävs någon annan form av anmälan till myndigheter, kommuner eller andra organisationer. Auktorisations- och tillsynsmyndigheter kan vara lokala, regionala eller rikstäckande, såsom kommuner, länsstyrelser och polismyndigheter eller Datainspektionen och Livsmedelsverket.

Svenska företag i Norden

Svenska företag som vill etablera sig i eller handla med utlandet kan få hjälp från olika myndigheter.

Business Sweden

Business Sweden erbjuder tjänster inom alla faser av företagets internationalisering.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network erbjuder gratis hjälp åt små och medelstora företag att hitta internationella affärspartner, förstå EU-direktiv och hitta EU-finansiering.

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden syftar till att främja svensk export och svenska företags internationalisering.

Kommerskollegium

Kommerskollegium fungerar som ombudsman och Solvitcenter för företag som stöter på handelshinder i sina utlandsaffärer.

Patent- och registreringsverket

Patent- och registreringsverket svarar på frågor om patent, varumärken, design och upphovsrätt.

Skatteverket

Skatteverket svarar på frågor om skatter, moms och avgifter på import och export.

Tullverket

Tullverket informerar om regler som gäller när du importerar och exporterar dina varor till och från Sverige.

Verksamt.se

Verksamt.se innehåller samlad service för företag från flera svenska myndigheter.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.