Bedrift i Sverige

Istunnel
Photographer
Karin Beate Nøsterud/norden.or
Skal du starte bedrift i Sverige? Her kan du lese om å etablere bedrift og rekruttere personale samt hvordan du kan gjennomføre salg og handel når du vil starte en svensk bedrift.

På denne siden finner du nyttige lenker for bedrifter som har planer om å etablere seg i Sverige, og informasjon til svenske bedrifter som har planer om å etablere seg i eller handle med andre nordiske land.

På Verksamt.se kan du finne informasjon om hvordan du etablerer, rekrutterer og driver bedrift i Sverige. Her kan du også få informasjon om hvordan du selger eller handler med varer og ansetter medarbeidere.

På den europeiske portalen Ditt Europa kan du lese mer om reglene for å starte bedrift i et annet EU/EØS-land.

Enterprise Europe Network er et nettverk som hjelper deg med spørsmål om EU og det europeiske markedet.

Starte bedrift i Sverige

Hvis du ønsker å starte bedrift i Sverige, gjelder forskjellige regler avhengig av om du er statsborger i et EU/EØS-land eller statsborger i et land utenfor EU/EØS. Du må kontakte Verksamt.se for konkret informasjon.

Hvis du vil starte en virksomhed i Sverige, skal du bestemme selskabsform og registrere din virksomhed hos Bolagsverket og Skatteverket.

Velge organisasjonsform i Sverige

Før du starter en bedrift, må du ta stilling til hvilken organisasjonsform du vil ha. Det vanligste er å starte et enkeltpersonforetak. Det betyr at du som privatperson eier, driver og er ansvarlig for bedriften. Du er ansvarlig for å betale skatt og sosiale avgifter.

Hvis du vil starte et enkeltpersonforetak, trenger du ikke registrere bedriften hos Bolagsverket. Men en registrering beskytter bedriftens navn. Hvis du ikke registrerer bedriften hos Bolagsverket, kan en annen registrere en bedrift med samme navn.

Hvis du vil starte et aksjeselskap, handelsselskap, kommandittselskap eller økonomisk forening, må du registrere bedriften hos det svenske Bolagsverket.

Hvis du har svensk personnummer, kan du logge inn på verksamt.se med svensk e-identifikasjon.

Hvis du ikke har svensk personnummer, må du fylle ut et skjema for å registrere bedriften, alt etter hvilken type virksomhet du ønsker å starte.Via nedenstående lenke kan du velge riktige skjema alt etter hvilken type bedrift du ønsker å starte.

Registrere bedrift hos svensk skattemyndighet

Alle bedrifter må registreres hos den svenske skattemyndigheten, Skatteverket. Når du registrerer deg, kan du søke om F-skatt, melde deg til mva-pliktige aktiviteter og registrere deg som arbeidsgiver.

Hvis du har svensk personnummer, kan du logge inn med mobil Bank-ID og registrere deg hos e-tjenestene på verksamt.se.

Hvis du ikke har svensk personnummer, må du fylle ut Skatteverkets skjema Företagsregistrering (SKV 4620) og sende det til Skatteverket.

Du skal sende skjemaet til Skatteverkets inläsningscentral, FE 4600, 105 81 Stockholm.

Rekruttere arbeidskraft fra utlandet til Sverige

Hvis du er arbeidsgiver eller selvstendig næringsdrivende, må du følge visse regler hvis du ansetter medarbeidere fra andre land enn Sverige.

Rekruttere medarbeidere fra EU-/EØS-land til Sverige

Hvis du som arbeidsgiver overveier å rekruttere arbeidskraft fra utlandet, er det viktig at du på forhånd setter deg inn i hvilke regler og lover som gjelder på området.

  • Legitimasjon: Den ansatte skal kunne vise gyldig pass eller annen legitimasjon der statsborgerskapet framgår.
  • Ansettelseskontrakt/ansettelsesvilkår: Du bør utarbeide en skriftlig ansettelseskontrakt hver gang du ansetter en medarbeider. Ansettelseskontrakten skal inneholde informasjon om blant annet ansettelsesform, tiltredelsesdato, arbeidsoppgaver/embete, lønn, arbeidstid, ferie og avtale. Medarbeidere fra EU- og EØS-land skal behandles på samme måte som svenske medarbeidere, i samsvar med EUs likebehandlingsprinsipp. Dette prinsippet forbyr diskriminering på grunnlag av nasjonalitet når det gjelder ansettelse, lønn og øvrige arbeids- og ansettelsesvilkår.
  • Arbeidsmarkedsforsikringer: Ifølge avtalen på området skal arbeidsgiveren tegne noen bestemte arbeidsmarkedsforsikringer for de ansatte. Du finner mer informasjon om forsikringer på Svenskt Näringslivs nettside.
  • Sosialforsikring: EU- og EØS-borgere har rett til sosiale tjenester i det landet der de arbeider og betaler trygdeavgift. Det gjelder også hvis medarbeideren er bosatt i et annet EU- eller EØS-land. Familiemedlemmer som ikke jobber selv, er forsikret i det landet der medarbeideren jobber. Sosialforsikringen gjelder fra første ansettelsesdag.
  • Skatteregler: Hovedregelen i skattelovgivningen er at medarbeideren betaler skatt i det landet der han eller hun arbeider. Det finnes imidlertid visse unntak innenfor EU. Skatteverket i Sverige kan gi deg mer informasjon.

Rekruttere medarbeidere fra land utenfor EU-/EØS til Sverige

Statsborgere fra land utenfor EU/EØS som ønsker å arbeide i Sverige, må ha arbeidstillatelse. Arbeidstillatelsen skal være klar og innført i passet før innreise i Sverige. Du må kontakte Arbetsförmedlingen i Sverige for mer informasjon.

Relevante lenker for arbeidsgivere

Som arbeidsgiver i Sverige er det viktig å være i kontakt med Skatteverket, Arbetsgivarverket og Arbetsförmedlingen i Sverige, så du sikrer deg at du overholder de svenske reglene. Det kan også være givende å kontakte Svenskt näringsliv, ettersom de har god informasjon om svenske forhold for bedrifter i Sverige.

Kontakte myndigheter i Sverige

Hvis du vil starte bedrift i Sverige, kan du få informasjon om å etablere, rekruttere og drive bedrift i Sverige hos forskjellige myndigheter. Du kan få mer presis informasjon om hvordan du skal planlegge og komme i gang med bedriften din, og hvordan du skal velge organisasjonsform, bedriftsnavn, skape en virksomhetsplan og registrere bedriften din.

Skatteverket

Er du allerede i gang og har spørsmål om mva, årsoppgjør, regnskap eller ansettelser, kan Skatteverket i Sverige hjelpe deg videre. Du finner også spesifikk informasjon til utenlandske bedrifter med virksomhet i Sverige. Alle som driver næringsvirksomhet, må utarbeide et regnskap og årsregnskap (bokföring och bokslut).

Verksamt.se

Verksamt.se er en samlet service fra flere forskjellige svenske myndigheter. Her kan du få informasjon om å velge organisasjonsform, skape virksomhetsplan og registrere bedriften din. Hos Verksamt.se kan du også lage en huskeliste for å finne ut hva du må gjøre for å starte bedriften din, og få informasjon som er tilpasset din egen situasjon.

Hvis du er utenlandsk statsborger og ønsker å starte en bedrift i Sverige, gjelder forskjellige regler avhengig av om du er statsborger i et annet EU/EØS-land eller statsborger i et land utenfor EU/EØS. Du finner mer informasjon om det i guiden for utenlandske statsborgere på Verksamt.se.

Bolagsverket

Bolagsverket registrerer bedrifter og endringer i bedrifter og mottar årsrapporter. Her kan du også kjøpe og søke firmaopplysninger fra registrene.

Forsikringer i Sverige

Når du starter en bedrift, er det viktig å gjennomgå hvilke forsikringer du må ha for deg selv, bedriften og eventuelle medarbeidere. Kontakt flere forsikringsselskaper og sammenlign forskjellige tilbud før du bestemmer deg.

Hos Försäkringskassan får du informasjon om sosial sikring for deg og medarbeiderne dine.

Tillatelser i Sverige

Du må finne ut om bedriften din krever tillatelse, registrering eller en annen form for melding til myndigheter, kommuner eller andre organisasjoner. Autoriserings- og tilsynsmyndigheter kan være lokale, regionale eller landsdekkende, som for eksempel kommuner, länsstyrelser og politimyndigheter eller Datainspektionen og Livsmedelsverket.

Svenske bedrifter i Norden

Svenske bedrifter som ønsker å etablere seg i eller å handle med utlandet, kan få hjelp hos flere myndigheter.

Business Sweden

Business Sweden tilbyr tjenester i alle faser av bedriftens internasjonalisering.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network hjelper gratis små og mellomstore bedrifter med å finne internasjonale forretningspartnere, forstå EU-direktiver og finne EU-finansiering.

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden har som formål å fremme svensk eksport og internasjonalisering av svenske bedrifter.

Kommerskollegium

Kommerskollegium fungerer som ombudsmann og Solvit-senter for bedrifter som støter på handelshindringer i sine utenriksanliggender.

Patent- och registreringsverket

Patent- och registreringsverket gir svar på spørsmål om patenter, varemerker, design og opphavsrett.

Skatteverket

Skatteverket gir svar på spørsmål om skatt, mva og avgifter på import og eksport.

Tullverket

Tullverket gir informasjon om regler når du importerer og eksporterer varene dine til og fra Sverige.

Verksamt.se

Verksamt.se er en samlet service for bedrifter fra flere svenske myndigheter.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.