Pohjoismaiden biotalous

Fisk
Photographer
iStock
Biotalous koostuu aloista, jotka ovat riippuvaisia uusiutuvista biologisista luonnonvaroista, kuten maa-, metsä- ja kalatalouden raaka-aineista. Biotalouden tärkeänä osana on siksi luonnonvarojen kestävä hoito ja käyttö eli luonnonvarojen ylläpitäminen tasolla, joka varmistaa niiden säilymisen myös tuleville sukupolville.

Maatalous

Suurin osa Pohjolan maatalousmaasta käytetään viljan (ml. siemenet) tai kasvien viljelyyn. Viisi prosenttia viljelymaasta oli kesantona vuonna 2020. Yhä suurempi osa viljelystä on luonnonmukaista, ja luomuviljellyn peltoalan osuus on Pohjoismaissa suurin Ahvenanmaalla.

Luomutuotantoalan osuus maatalousmaasta

Kalastus

Kalanpyynti on vuositasolla suurinta Norjassa, ja seuraavina tulevat Tanska ja Islanti. Kalastusta ja kalankasvatusta kuvaaviin tilastoihin sisältyvät pyydetyt lajit, vuosisaaliit ja kalastuslaivastot. 

Vuotuiset kalansaaliit tuhansina tonneina

Metsätalous

Metsätalous kattaa puunkorjuuta ja puuntuotantoa kuvaavat tilastot. Pohjoismaiden suurimmat raakapuun tuottajat ovat Ruotsi ja Suomi.

Raakapuun tuotanto tuhansina kuutiometreinä

Lisäfaktoja biotaloudesta

Pohjoismainen tilastotietokanta sisältää tietoa maa-, metsä- ja kalataloudesta. 

State of the Nordic Region -raportti tarjoaa Pohjoismaiden yhteiskuntaoloja kuvaavia analyyseja, lukuja ja tilastoja alueellisesta näkökulmasta. 

Lisätietoja pohjoismaisesta biotalousyhteistyöstä