Bioøkonomi i Norden

Fisk
Photographer
iStock
Bioøkonomi omfatter sektorer som er avhengige av vedvarende biologiske ressurser, for eksempel råvarer fra skogbruk eller landbruk og fiskebestander. Bærekraftig ressursforvaltning er derfor en viktig del av bioøkonomien og innebærer å opprettholde naturressurser på bærekraftige nivåer for å  bevare ressursene våre også for framtidige generasjoner.

Landbruk

Det meste av landbruksjorda i Norden brukes til å dyrke korn (herunder frø) eller andre planter. 5 prosent av åkermarka lå brakk i 2020. Mer og mer jord dyrkes økologisk, og Åland har Nordens høyeste andelen landbruksjord som brukes til økologisk landbruk.

Økologisk landbruk som andel av det samlede landbruksarealet

Fiske

På årsbasis fanger Norge mest fisk, etterfulgt av Danmark og Island. Statistikken over fiske og fiskeoppdrett omfatter fangede arter, årlige fangster og fiskerflåter. 

Årlige fiskefangster. Tusen tonn

Skogbruk

Skogbruk dekker statistikker over skogfelling og treproduksjon. Sverige og Finland er de største nordiske produsentene av tømmer.

Tømmerproduksjon. Tusen m3

Flere fakta om den nordiske bioøkonomien

Den nordiske statistikkdatabasen for bioøkonomi inkluderer data for landbruk, fiske og skogbruk. 

I State of the Nordic Region finner du analyser, tall og statistikk om samfunnsforholdene i de nordiske landene med en regional vinkling. 

Ytterligere informasjon om bioøkonomi i det nordiske samarbeidet kan du finne her