Bioøkonomi i Norden

Fisk
Fotograf
iStock
Bioøkonomi omfatter sektorer, som er afhængige af vedvarende biologiske ressourcer, fx råvarer fra skovbrug eller landbrug og fiskebestande. Bæredygtig ressourceforvaltning er derfor en vigtig del af bioøkonomien og indebærer opretholdelsen af naturressourcer på bæredygtige niveauer for at bevare vores ressourcer også for de fremtidige generationer

Landbrug

Det meste af landbrugsjorden i Norden bruges til at dyrke korn (herunder frø) eller planter. 5 procent af agerjorden lå brak i 2020. Mere og mere jord dyrkes økologisk, og Åland har den højeste andel af landbrugsjord, som anvendes til økologisk landbrug i Norden.

Økologisk landbrug som andel af det samlede landbrugsareal

Fiskeri

På årsbasis fanger Norge flest fisk efterfulgt af Danmark og Island. Statistikken over fiskeri og fiskeriopdræt omfatter fangede arter, årlige fangster og fiskerflåder. 

Årlige fiskefangster. Tusinde ton

Skovbrug

Skovbrug dækker over statistikker over skovfældning og træproduktion. Sverige og Finland er de største nordiske producenter af tømmer.

Tømmerproduktion. Tusinde m3

Flere fakta om den nordiske bioøkonomi

Den nordiske statistikdatabase for bioøkonomi inkluderer data for landbrug, fiskeri og skovbrug. 

I State of the Nordic Region finder du analyser, tal og statistik om samfundsforholdene i de nordiske lande med en regional vinkel. 

Yderligere information om bioøkonomi i det nordiske samarbejde kan du finde her