Sisältö

17.07.18 | Uutinen

Ungdomen kan förändra våra konsumtionsmönster – om de får chansen

För att de nordiska länderna och andra höginkomstländer ska bli mer hållbara i sina konsumtions- och produktionsmönster behövs bättre politiskt samarbete över generationsgränserna. Budskapet från ungdomen togs på allvar när nordiska och internationella aktörer diskuterade hållbarhetsmål...

19.06.18 | Uutinen

Helhetsperspektiv krävs för att hållbarhetssäkra kustnäringarna

Fiske och annat nyttjande av biologiska resurser är inte bara ett sätt att få mat på bordet, det har också en avgörande betydelse för lokalbefolkningens livskvalitet och identitet och bidrar till turismen. Existerande styrmedel behöver dock användas bättre för att säkra en hållbar utvec...

14.08.18 | Tiedot

New Nordic strategy for the bioeconomy

The main job of the Nordic Bioeconomy Panel is to draw up proposals for a strategy covering the area and outline options and practical measures to promote sustainable bioeconomies.