Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakausi 2023

Hálifoss, Island
Valokuvaaja
Business Iceland
Rauha on avainasemassa, kun Islanti toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana vuonna 2023. Samalla rauha on edellytys tavoitteelle, jonka mukaan Pohjolasta tehdään vihreä, kilpailukykyinen ja sosiaalisesti kestävä alue.

Islanti haluaa Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä ja korostaa Pohjolan rauhanlähettilään roolia. 

Rauha luo perustan hyvinvoinnille, ihmisoikeuksille ja ympäristönsuojelulle. Siten se on avainasemassa myös yhteispohjoismaisessa Visio 2030 -työssä, jossa Pohjolasta pyritään tekemään vihreä, kilpailukykyinen ja sosiaalisesti kestävä alue.

Islanti korostaa tätä lisäämällä Pohjoismaiden rauhankeskusten ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön näkyvyyttä. Niiden osaamista hyödyntämällä Pohjoismaista voi tulla diplomaattisten ratkaisujen, rauhan ja aseistariisunnan sanansaattajia. Puheenjohtajamaa Islanti järjestää lisäksi kansainvälisen rauhankonferenssin Reykjavikissa.

Oikeudenmukainen vihreä siirtymä

Islannin puheenjohtajakauden ohjelmassa on keskeisellä sijalla oikeudenmukaisen vihreän siirtymän toteuttaminen. Lisäksi panostetaan meren luonnonvarojen kestävään käyttöön. Muut painopistealueet ovat   

  • tasa-arvo ja LGTBI-ihmisten oikeudet, varsinkin trans- ja intersukupuolisten asiat
  • yhdenvertainen työmarkkinaosallistuminen
  • kulttuurielämän vahvistaminen ja kehittäminen 
  • digitaalista kieliteknologiaa koskeva yhteispohjoismainen politiikka
  • Länsi-Pohjolan kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen.