Nordisk Ministerråds formandskab 2023

Hálifoss, Island
Fotograf
Business Iceland
Fred spiller en nøglerolle i det islandske formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd og for ambitionen om at gøre Norden grøn, konkurrencedygtig og social bæredygtig.

Island vil i sit formandskab for Nordisk Ministerråd i 2023 styrke det nordiske samarbejde og fremhæve Norden som en fakkelbærer for fred. 

Fred er en forudsætning for velfærd, menneskerettigheder og miljøbeskyttelse og er dermed også afgørende for det fortsatte arbejde hen imod den fælles nordiske vision for 2030 og et grøn, konkurrencedygtig og social bæredygtig Norden.

Island vil understrege dette ved at fremhæve samarbejdet mellem fredscentre og forskningsinstitutioner i Norden. Ved at bygge på deres viden kan de nordiske lande være budbringere for diplomatiske løsninger, fred og nedrustning. Derudover vil det islandske formandskab  afholde en international konference i Reykjavík.

En retfærdig grøn omstilling

Centralt i Islands formandskabsprogram står en overordnet retfærdig, grøn omstilling. Der vil blive lagt vægt på bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer. Andre fokuspunkter er:   

  • Ligestilling og rettigheder, særligt for transkønnede og interseksuelle
  • Lige muligheder for deltagelse på arbejdsmarkedet
  • Styrkelse og udvikling af kultur- og kunstlivet 
  • Fælles nordisk politik for digital sprogteknologi
  • Styrket vestnordisk samarbejde under formandskabet