Tietoa Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöstä

Nordens hus på Ved Stranden
Photographer
Mary Gestrin
Pohjoismaisen hallitusyhteistyön päivittäisestä toiminnasta vastaa Kööpenhaminassa sijaitseva Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö. Sihteeristö valmistelee 12 ministerineuvostossa ja niiden alaisissa virkamieskomiteoissa käsiteltävät asiat. Lisäksi sihteeristö vastaa päätösten toteutuksen seurannasta.

Sihteeristön organisaatiorakenne on dynaaminen, ja sitä muutetaan, kun Pohjoismaiden hallitukset tekevät päätöksiä yhteistyön uudistamisesta. 

Missio

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö on Pohjoismaiden hallitusten välisen yhteistyön toteuttaja. Edistämme lisäarvoa tuovien tulosten syntyä ja teemme Pohjolaa tunnetuksi sekä Pohjoismaissa että niiden ulkopuolella

  • alustamalla, toteuttamalla ja seuraamalla poliittisia päätöksiä
  • kehittämällä tietoa yhteisten ratkaisujen pohjaksi
  • rakentamalla verkostoja kokemusten ja ajatusten vaihtamiseksi. 

Sihteeristön aukioloajat

1. syyskuuta–31. toukokuuta:
maanantai–torstai klo 8.30–16.30
perjantai klo 8.30–15.30

Kesäkuu ja elokuu:
maanantai–perjantai klo 8.30–15.30

Heinäkuu:
Sihteeristön aula- ja puhelinpalvelu on kiinni 3.–31. heinäkuuta. Akuuteissa tilanteissa löydät henkilöstön yhteystiedot täältä:

Y-tunnus (CVR-nummer)

Pohjoismaiden ministerineuvoston Y-tunnus: 43 04 19 16