Tietoa vaalikomiteasta

Vaalikomitea valmistelee yleiskokouksen toimittamat vaalit ja tekee niihin liittyviä ehdotuksia.

Vaalikomiteassa on seitsemän jäsentä viidestä Pohjoismaasta, ja edustettuina ovat kaikki puolueryhmät. Vaalikomitea valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Puolueryhmät ja puolueryhmiin kuulumattomat jäsenet saavat vaalikomitean asettaman määräajan sisällä nimetä ehdokkaat yleiskokouksen toimittamiin vaaleihin. Valtuuskunnat nimeävät kuitenkin ehdokkaat presidentiksi ja varapresidentiksi sekä Pohjoismaiden investointipankin tarkastuskomitean, Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallituksen ja Pohjoismaisen vammaispoliittisen neuvoston jäseniksi.

Nimeämisessä on pyrittävä sekä maiden että sukupuolten väliseen tasapainoon.

Mikäli istuntojen välillä tarvitaan täytevaalia, sen suorittaa puheenjohtajisto vaalikomitean ehdotuksen pohjalta.