Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Om Valgkomitéen

Valgkomitéen forbereder og fremlægger forslag til de valg, som plenarforsamlingen afholder.

Valgkomitéen består af syv medlemmer fra fem nordiske land. Alle partigrupper er repræsenteret og Valgkomitéen udpeger selv formand og næstformand.

På baggrund af partigruppernes (og medlemmer som ikke tilhører nogen partigruppe) indstillinger, fremlægger Valgkomitéen kandidater til de valg, som foretages af plenarforsamlingen. Delegationerne indstiller dog præsidenten og vicepræsidenten samt medlemmer af Den Nordiske Investeringsbanks kontrolkomité, bestyrelsen for Nordisk Kulturfond og i Nordisk Handicappolitisk Råd.

Valgkomitéen bestræber at indstillingerne foretages under hensyntagen til en national og kønsmæssig balance.

Ved behov for suppleringsvalg mellem sessionerne fremlægges disse af Valgkomitéen for Præsidiet.