Tietoa ympäristö- ja ilmastoasiain virkamieskomitean työvaliokunnasta

Työvaliokunta tukee ympäristö- ja ilmastoasiain virkamieskomitean työtä. Valiokunnalla on muun muassa päävastuu sektorin hankehakemusten käsittelystä.

Hakuaineistoa ja suuntaviivoja koskevat tiedot löytyvät täältä: 

Hakuajoista saa lisätietoa Pohjoismaiden ministerineuvoston hanketukisivuilta:

Lisätietoja antaa myös Naja Egede Kristensen: