Vastuuvapauslauseke

Sivuston sisältö on yleisluonteista tiedotusta ja neuvontaa, jonka ei ole tarkoitus olla niin kattavaa tai riittävää, että käyttäjät voisivat sen perusteella esimerkiksi tehdä konkreettisia päätöksiä. Käyttäjiä kehotetaankin tarvittaessa hakemaan ammatillista oikeudellista tai muuta neuvontaa ja apua.

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö ja Pohjoismaiden neuvoston sihteeristö pyrkivät aina pitämään Norden.org-sivuston aineiston oikeellisena ja ajantasaisena, mutta kaikkien tekstien oikeellisuutta, kattavuutta ja ajantasaisuutta ei aina voida taata. Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöä ja Pohjoismaiden neuvoston sihteeristöä ei siten voida pitää vastuussa menetyksistä tai pettymyksistä, jotka johtuvat sivustossa olevista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista tai käytettävyysongelmista. Tämä kattaa sekä välilliset että välittömät menetykset, kuten käyttöhäiriöistä tai vastaavista johtuvat menetykset.

Sivustossa voi olla linkkejä tai viittauksia muihin sivustoihin. Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöllä ja Pohjoismaiden neuvoston sihteeristöllä ei ole mahdollisuutta valvoa näiden sivustojen laatua, sisältöä ja käytettävyyttä. Linkkien tai viittausten sisällyttäminen ei välttämättä tarkoita kyseisissä sivustoissa esitettyjen näkemysten suosittelemista tai niiden kannattamista, joten ulkopuolisten sivustojen sisällöstä ei oteta minkäänlaista vastuuta. Norden.org-sivustossa voi myös olla aineistoa, jonka on julkaissut kolmas osapuoli tai joka on sen tuottamaa. Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö ja Pohjoismaiden neuvoston sihteeristö eivät vastaa tällaisesta sisällöstä.

Kaikki aineisto ja sisältö, jotka on ladattu tai muulla tavoin hankittu Norden.org-sivustoa käyttämällä, on hankittu käyttäjän omalla vastuulla, ja käyttäjä vastaa kaikista oman tietokonejärjestelmänsä vahingoista tai tietojen menettämisestä, joita ladattu aineisto tai muu ladattu sisältö aiheuttaa.

Contact information