Ansvarsfriskrivning

Innehållet på webbplatsen är tänkt som allmän information och rådgivning, och är inte avsett att vara uttömmande eller tillräckligt som grund för användare att fatta beslut i konkreta frågor etc. Vi uppmanar därför användarna att om nödvändigt söka professionell juridisk eller annan rådgivning och hjälp.

Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet strävar efter att alltid se till att informationen etc. på norden.org är korrekt och aktuell, men vi kan inte garantera att alla texter alltid är korrekta, fullständiga och uppdaterade.

Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets sekretariat kan därför inte hållas ansvariga för brister eller skador till följd av felaktig eller bristfällig information på webbplatsen. Inte heller för bristande tillgänglighet på webbplatsen.

Detta innefattar direkta såväl som indirekta förluster, inbegripet förluster till följd av driftstörningar eller dylikt.

På webbplatsen kan det finnas länkar eller hänvisningar till andra webbplatser. Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet har ingen kontroll över beskaffenhet, innehåll eller tillgänglighet på dessa externa sidor. Inkluderande av länkar eller hänvisningar betyder inte nödvändigtvis att vi rekommenderar eller står bakom åsikterna i dessa och vi tar därför inget ansvar för innehållet på externa sidor. Det kan vidare även finnas material på norden.org som verkar ha skapats eller har skapats av tredje part. Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet tar inget ansvar för innehållet i detta material.

All information och innehåll som laddas ner eller på annat sätt anskaffas genom användning av norden.org anskaffas på användarens egen risk och användaren är ansvarig för alla eventuella skador på det egna datorsystemet eller för förlust av data till följd av nedladdning av information eller annat innehåll.

Contact information