Ansvarsfraskrivelse

Innholdet på hjemmesiden er tenkt som generell informasjon og rådgivning, og tar ikke sikte på å være utfyllende eller tilstrekkelig til at brukere kan ta beslutninger om konkrete spørsmål o.l. Brukere oppfordres derfor til, om nødvendig, å søke profesjonell juridisk eller annen rådgivning og bistand.

Nordisk ministerråds sekretariat og Nordisk råds sekretariat bestreber seg alltid på å holde informasjon o.l. på norden.org korrekt og ajourført, men det kan ikke garanteres at alle tekster til ethvert tidspunkt er korrekte, fullstendige og oppdaterte. Nordisk ministerråds sekretariat og Nordisk råds sekretariat kan derfor ikke holdes ansvarlige for tap eller skuffelser som følge av feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Ei heller manglende tilgjengelighet på hjemmesiden. Dette omfatter direkte, så vel som indirekte tap, herunder tap som følge av driftsforstyrrelser eller lignende.

På hjemmesiden kan det være koblinger eller henvisninger til andre hjemmesider. Nordisk ministerråds sekretariat og Nordisk råds sekretariat har ingen kontroll over karakter, innhold eller tilgjengelighet på disse eksterne sidene. Det å inkludere koblinger eller henvisninger innebærer ikke nødvendigvis en anbefaling av, eller tilslutning til, synspunktene som fremstilles på disse, og det tas derfor ikke ansvar for innholdet på eksterne sider. Det kan videre være materiale på norden.org som er fremstilt som, eller produsert av, en tredjepart. Nordisk ministerråds sekretariat og Nordisk råds sekretariat påtar seg ikke ansvar for slikt innhold.

Alle opplysninger og innhold som er lastet ned eller på annet vis anskaffet ved bruk av norden.org er fremskaffet på brukerens egen risiko og denne er ansvarlig for enhver skade på sitt datasystem eller tap av data som følge av opplysninger eller annet innhold som er nedlastet.

Kontakt